<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Tal nu højt om arbejdsmiljø – både på kontor og på byggeplads
Tal nu højt om arbejdsmiljø – både på kontor og på byggeplads

Tal nu højt om arbejdsmiljø – både på kontor og på byggeplads


Arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri, Mette Møller Nielsen mener, at bygge- og anlægsbranchen skal stå sammen og tale højt om arbejdsmiljø og sikkerhed

Indlæg af arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri, Mette Møller Nielsen 

Én ulykke er én for meget. Desværre placerer bygge- og anlægsbranchen sig i toppen af listen over antal arbejdsulykker fordelt efter branchegrupper, viser tal fra Arbejdstilsynet. Men hvordan knækker vi ulykkeskurven?  

Vi skal dele vores erfaringer og selv gå foran og sørge for, at det bliver taget alvorligt. Både på kontoret og på byggepladsen. 


Gennem en lang årrække er vi mange i bygge- og anlægsbranchen, som har taget arbejdsmiljøhandskerne på og har kæmpet ihærdigt for at knække ulykkeskurven. Og hvis man ser på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs store undersøgelse af danskernes arbejdsmiljø fra 2012 til 2018, har arbejdet da også båret frugt. 


Undersøgelsen viser, at færre i bygge- og anlægsbranchen opfatter deres arbejde som meget fysisk hårdt end tidligere. Derudover placerer vores branche sig i den gode ende af listen over arbejdsgrupper, der har en høj grad af mental sundhed. Disse fremskridt er små dråber af håb, som tyder på, at vi går i den rigtige retning. Så lad os ikke stoppe op her.  


Jeg synes selv, at det kan være svært at få nye vaner. Og jeg synes det er endnu sværere at bryde med gamle vaner. Men jeg ved også godt, at det hele ikke sker på én dag. Det tager tid, og for det meste går det hurtigere, hvis man er flere, der støtter hinanden og husker hinanden på, hvorfor det er vigtigt at skrotte de dårlige vaner. Rom blev som sagt ikke bygget på en dag. Og jeg er også ret sikker på, at man var mange om at anlægge byen. 


Læs også: 
Byggeriets ArbejdsmiljøbusRådgivning om arbejdsmiljø klar til udrykning 


Derfor er det vigtigt, at vi i kampen om at knække ulykkeskurven går sammen for at bryde gamle vaner og byde de nye vaner velkomne. Nye tiltag kommer aldrig ind under huden på både lærling, tømrer og bygherre, hvis vi ikke gør en fælles indsats for at få det til at lykkes. Og der skal skubbes på – med godt materiale, som alle kan bruge og forstå. 


Derfor laver Dansk Byggeri sammen med 3F arbejdsmiljøavisen, Under Hjelmene, der gennem tekst, billeder og podcasts sætter fokus på forskellige problematikker om arbejdsmiljø i byggeriet. Derudover udarbejder vi branchespecifikke vejledninger lavet i Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge- og Anlæg, der samler branchens forskellige parter. Og så afholder vi hvert år Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference, der samler professionelle fra hele landet, som arbejder med arbejdsmiljø. Her deler vi først og fremmest erfaringer og løsninger på tværs af virksomheder og fag.  


Vi kan ikke knække ulykkeskurven fra den ene dag til den anden. Men hvis vi kan få alle til at tale højt om arbejdsmiljø både på kontoret og på byggepladsen, så kan vi sammen sætte det på dagsorden.