<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Carsten Essler Helmer

Store muligheder inden for bedre indeklima i folkeskoler

 • Materialer og Løsninger
 • Indeklima
 • 2020-10-05

 • Tekst af John Bo Northroup
 • Der er store efterslæb i investeringerne i indeklima i folkeskolerne, hvor Danmark halter langt efter både Sverige og Norge når det gælder om at holde en høj standard for indeklimaet. Det viser en ny rapport med anbefalinger til forbedring af indeklimaet i folkeskolerne, som TEKNIQ Arbejdsgiverne, VELTEK, Rådet for Grøn omstilling og Blik & Rør har udarbejdet med Concito, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Bygherreforeningen, Dansk Center for Undervisningsmiljø, DTU, Saint Gobain og Teknologisk Institut som dialogpartnere.

   

  Dårlig luft og lyd præger stadig alt for mange af landets folkeskoler. Det kan koste helt op til et års tabt skolegang i mistet koncentration, lavere præstation og sygedage. Der er nok at tage fat på, og håndværksvirksomhederne behøver ikke holde sig tilbage med at foreslå kommuner og skoler lokale initiativer.

   

  Men hvad kan den enkelte håndværksvirksomhed gøre for at skubbe på for at kommunerne gør noget ved det dårlige indeklima i skolerne? Her er der inspiration at hente i rapporten.

   

  Tag fat i skolebestyrelsen

  Meget konkret kan man foreslå skolebestyrelsen eller kommunen, at installere indeklimasensorer, der måler CO2 og temperatur i det enkelte klasselokale. På daglig basis vil det være muligt at overvåge og vedligeholde indeklimaet og dokumentere indeklimaet med henblik på at prioritere forbedringer. Det vil være med til at skabe en løbende synliggørelse af problemerne for skoleleder, lærere og elever. Indkøb og opsætning vil typisk beløbe sig til 2.-3.000 kr. per klasselokale. En øget monitorering kan desuden bidrage til at sikre øget brugerinvolvering og samtidig skabe dokumentation og beslutningsgrundlag.

   

   

  Man kan også foreslå kommunen at udarbejde en indeklimaplan for kommunens skoler, som indebærer, at hver enkelt skoles indeklimamæssige tilstand bliver kortlagt.

   

  - Det er et oplagt forslag at introducere frem mod kommunalvalget næste år, og det kan sagtens komme fra de lokale håndværksvirksomheder, siger Carsten Essler Helmer, konsulent i TEKNIQ Arbejdsgiverne, som også bemærker at kommunernes anlægslofter i kølvandet på corona er fjernet. Det er et vindue, som kommunerne bør udnytte.

   

  Indeklima kan være en usynlig størrelse

  Der er også nogle praktiske barrierer for at opnå et godt indeklima i folkeskolerne, og det bunder i, at indeklima kan være en usynlig størrelse.

   

  - De medarbejdere på skolen, der står for vedligehold, kan være tilbøjelig til at prioritere andre meget synlige ting, der skal udbedres, hvorimod sådan noget som at skifte filtre i ventilationsanlæg, rengøre kanaler og luftarmaturer og som kan være helt afgørende for, at en ventilation fungerer ordentligt, nemt kan glide i baggrunden eller helt blive glemt. Det er ikke sikkert, at det  skal være pedellen, der står for vedligehold af skolens ventilationsløsninger, men derimod uddannede personer med kompetencer og forståelse for ventilationsanlæggets virkemåde ” siger Carsten Essler Helmer.

   

  - Når vi betænker, at det er vores børn, det handler om, og at vi kan opnå en 10 % forbedring af elevernes præstationer ved at forbedre indeklimaet i folkeskolen, så mener jeg faktisk ikke, at vi kan være andet bekendt end at tage indeklimaet i skolen alvorligt, slutter Carsten Essler Helmer.

   

   

   

   

  I ni ud af ti klasseværelser bliver bygningsreglementets og arbejdstilsynets grænse for CO2-indhold overskredet på et eller andet tidspunkt i løbet af skoledagen. Der er dårlig luft næsten halvdelen af skoledagen i fyringssæsonen. Endelig er der for lidt lys halvdelen af tiden og for højt støjniveau mere end 60 % af tiden.

  Kilde. Realdania og DTU, 2017.

   

   

   

  Det gode indeklima bestemmes af

  • Ventilation og god luftkvalitet
  • Rumakustik og lav efterklangstid
  • Lys, skal være tilstrækkeligt og i god kvalitet
  • Temperatur, termisk komfort i klasselokalet

   

   

   

  Rapporten ”Sådan skaber vi et bedre indeklima i folkeskolen” fra september 2020 indeholder både en lang række forslag til regelændringer, der især retter sig mod folketing og regering, og forslag til indsatser, også på det kommunale niveau.

   

  Anbefalede artikler