<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Dårligt indeklima kan spores tilbage til byggeprocessen

 • Materialer og Løsninger
 • Indeklima
 • 2019-11-11
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Ifølge generalsekretær i Danvak Claus Andreasson, så er der et behov for bedre sammenhæng mellem projektering, byggeproces og bygningsdrift. De tekniske installationer er i dag en essentiel del af moderne bygninger, og det stiller krav til kommunikation og koordinering, så man kan nedbringe tekniske problemer, arkitektoniske uhensigtsmæssigheder og fejlbehæftede projekter.

  Danvak er en fagteknisk forening for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima, og for generalsekretær Claus Andreasson, er det vigtigt, at foreningens medlemmer repræsenterer alle i værdikæden, der beskæftiger sig med området:

   

  - Målet med vores aktiviteter er dybest set at bringe folk på samme vidensniveau, så alle har den samme forståelse af udfordringerne – og derfor er det vigtigt, at Danvaks medlemmer tæller både bygherre, rådgivende ingeniører, entreprenører, producenter og driftsansvarlige. I byggeriet har vi stadig en tendens til at arbejde i siloer, hvor man fokuserer på sit eget, og det gør det svært at skabe 100 % sammenhæng fra de arkitektoniske visioner frem til driften af de tekniske anlæg i de næste mange år.

   

   

   

  Bedre indeklima kræver god projektledelse

  Claus Andreasson glæder sig over et øget fokus på indeklimaet i vores bygninger, da det er en vigtig parameter i forhold til sundhed og generel trivsel, men i dag stilles der strengere og strengere krav til energiforbruget, hvilket har ført til tættere huse, og det kræver flere tekniske installationer til at kontrollere fugt, varme, køl og ventilation.

   

  - Bygninger er blevet væsentlig mere komplicerede, og de tekniske anlæg fylder mere, og det betyder, at man er nødt til at prioritere koordinering i byggeprocessen højere fremfor bare at gøre, som man plejer, siger Claus Andreasson og pointerer, at der lige nu bruges store summer på at rette op på fejl i projekter:

   

  - Vi oplever for mange byggerier, der ikke er styret godt nok, hvor teknikken ikke fungerer optimalt i den færdige bygning. Det betyder, at man i værste fald må pille vægge og lofter ned for at få adgang til teknikken, hvilket kunne være undgået, hvis man havde koordineret processen og installeret teknikken korrekt første gang. Når man designer en bygning, så skal man fra starten indtænke drift og vedligehold af bygningen. Og når teknikken ikke fungerer som planlagt, så går det ud over indeklimaet, hvilket i sidste ende giver mindre effektivitet og dårlig trivsel – og de samfundsmæssige konsekvenser er værd at have i baghovedet, når vi ved, at de danske kommuner skal investere for 73 mia. kr. i nye byggerier de næste 3 år.

   

  Når der sker fejl, så har det ifølge Claus Andreasson betydning for både økonomi og indeklima, men faktisk også i forhold til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling:

   

  - Det er mega ineffektivt at bygge noget, som skal laves om igen. Det er ikke godt for klimaet at lave fejl, så derfor skal vi gøre det rigtigt første gang.

   

  Claus Andreasson fortæller, at Danvak har udviklet et nyt projektleder-kursus i samarbejde med Tietgen KompetenceCenter, der begynder i januar 2020, som skal give bedre værktøjer til at styre byggeprocessen.

   

  - I Danvak ønsker vi at samle alle parter i byggebranchen for at eliminere fejl. Det er samtidig en udfordring, at der ikke er tilstrækkelig projektleder erfaring i byggeprojekterne. Med det nye projektleder-kursus er ambitionen at få flere byggerier, som er afleveret til tiden, i den aftalte kvalitet og uden fejl, siger Claus Andreasson og tilføjer, at han ikke misunder projektlederne, som under meget pres skal sørge for, at blandt andet tidsplaner og økonomi holder.

   

   

   

  Fejl koster dyrt for klima og pengepung

  - Jeg synes, at fejlraterne er alt for høje på byggeprojekter her i Danmark, og specielt på de store byggerier ser det grelt ud. Det kan blandt andet hænge sammen med, at drift og byggeproces i dag kan være delt op i to forskellige budgetter, så man ikke automatisk prøver at tænke på totaløkonomien i et projekt. Her skal vi ud over den individualistiske tankegang, hvor man tænker på sit eget budget. Vi skal se på helheden og de mennesker, der skal leve og arbejde i bygningerne, fortæller Claus Andreasson og fremhæver, at man i Danvak med sine kurser i projektledelse og commissioning ønsker at være med til at binde byggeriet bedre sammen:

   

  - Der skal være større fokus på overgangen fra projektering til drift, hvis vi skal nedbringe de her problemer, og i Danvak vil vi gerne være limen, som bringer bygherre, brugere, arkitekter, udførende og driftspersonale sammen. Vores bærende kurser er projektledelse og commissioning, og her skal hele værdikæden være med, så man kan tale på tværs – det er absolut nødvendigt med en fælles forståelse. Tværgående kommunikation er vanvittig svært, og når folk kommer tilbage til deres organisationer, så forventer vi, at de hele tiden får inkorporeret nye aspekter af samarbejdet mellem byggeriets parter, så vi stille og roligt bevæger os i den rigtige retning.

  Anbefalede artikler