<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image

Indlæg af Ricky Berner Head of Client Construction, Linear CM

Sikre arbejdspladser er gode arbejdspladser

 • BYGGEPLADSEN
 • Arbejdsmiljø
 • Sikkerhed
 • 2021-05-18


  Byggebranchen er i rivende udvikling. Der bliver optimeret på stort set alle arbejdsprocesser, både under projektering og udførelse. Ricky Berner fra Linear CM ærgrer sig over, at vi alligevel står og kigger ind i en stadigvæk stigende og omdømme skadende statistik.

  Nyeste tal viser at byggeriet fortsat et farligt erhverv. Faktisk skal vi helt tilbage til 2011 for at finde så mange døds- og arbejdsulykker i dansk byggeri som vi var vidne til i 2020. Til min store frustration oplever jeg, at arbejdsmiljøcertificerede folk ikke bliver ´brugt´ korrekt, samtidig med at arbejdsmiljøkoordinering som profession mangler anerkendelse i branchen.

   

  Ta’ et kig ind i egne rækker

  Når det kommer til at gøre branchen til et mere sikkert sted for de næsten 200.000 mennesker, der er beskæftiget her, så må vi starte med at pege pilen ind i egne rækker og selv tage teten. Det må være vores ansvar og opgave som arbejdsmiljøkoordinatorer at sørge for, at fokus og vigtigheden af arbejdsmiljø under projekteringen og udførelsen ikke bliver til en gråzone eller ad-hoc opgave, som ikke afspejler projektet. Det må vores opgave at påpege det manglende fokus på området både bredt ud til branchen, men også på nært hold til bygherren og projektgruppen, herunder forventningsafstemme og agere primus motor for et godt samarbejde med de projekterende.

   

  Som arbejdsmiljøkoordinator (P) er du facilitator og sparringspartner ift. at opnå et godt arbejdsmiljø, det er de projekterende der skal indarbejde arbejdsmiljøhensyn i projektet. Derfor mener jeg at vi skal have de projekterende med på banen da de har kendskab til projektet og har projekteringsansvaret for at finde arbejdsmiljømæssigt bygbare løsninger. Vi kan ikke blive ved med at sætte sikkerhedslinen fast i ”skyen” eller håbe på at håndværkerne finder en god løsning i morgen, ansvaret er vores. Arbejdsmiljøkoordinatorens opgave består altså i høj grad også af at følge op på og motivere til, at de kortlagte arbejdsmiljørisici bliver håndteret undervejs i projekteringen så arbejdsmiljøproblemer kortlægges og forebygges, så løsningerne i så vidt muligt omfang er indarbejdet i rådgivernes projektmateriale og prissat inden opstart på pladsen. Vi lever i en tid med mangel på kvalificeret arbejdskraft og alle løber stærkt, men det er ikke nogen undskyldning for at sjuske med sikkerheden. En byggeplads med fokus på sikkerhed gør at arbejdet kan foregå hurtigere og bidrager til en større arbejdsglæde blandt medarbejderne.

   

   

  Er der fokus på rollerne?

  Jeg er helt enig i, at bygherre i høj grad selv har mulighed for at påvirke processen gennem målsætninger, forbedring af vilkår, synlighed og krav til de øvrige parter i processen. Ansvaret kan ikke uddelegeres, det kan de opgaver der ift. lovgivningen påhviler bygherren, således at arbejdsmiljøkoordinatoren varetager bygherres pligter både i projekterings- og udførelsesfasen. Et godt sted at starte, er at bygherre får en arbejdsmiljøkoordinator tilknyttet, der refererer direkte til vedkommende, sådan at rådgiveren, har den rette opbakning til opgaven. I bund og grund handler det om, at finde den rette spiller til at varetage de opgaver der påhviler bygherren.

   

  Min holdning er klar, en velformuleret plan indarbejdet i projekteringsfasen, og en grundig organisering tilpasset udførsel og aflevering. Vores sunde fornuft kender allerede til argumenterne for at tage problematikken alvorligt; for det første er det menneskeliv der er på spil – det skal være sikkert at gå på arbejde. Derudover kan hele projektets økonomi sættes over styr og bygherres omdømme påvirkes negativt, derfor må og skal det være i alles interesse at tage arbejdsmiljøkoordinerings rollen alvorligt.

   

  Når det er sjovt og sikkert at gå på arbejde er det nemmere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

  Anbefalede artikler