<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
https://dl2phipa8wx75.cloudfront.net/mediaxpress/640x426/65f6cb15348f89d768aa8b120c452f5441878a18/article/1584626659-oea-Hdvker1_1920.jpg

Ringkøbing-Skjern Kommune fremrykker anlægsinvesteringer for at hjælpe erhvervsdrivende

  • 2020-03-19

Blandt flere tiltag designet til at hjælpe de private erhvervsdrivende har Ringkøbing-Skjern Kommune nu valgt at fremrykke planlagte vedligeholdelsesarbejder på de kommunale bygninger.

Samtidig med, at Folketingets partier torsdag formiddag præsenterede endnu en økonomisk pakke, der skal hjælpe hårdt trængte virksomheder igennem coronakrisen, har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at fremrykke en række vedligeholdelses- og renovationsopgaver for her og nu at række små og mellemstore virksomheder i lokalområdet en hjælpende hånd.

 

- Vi ved, at virksomhederne har det svært og endda efter al sandsynlighed går en endnu hårdere tid i møde. Derfor har vi bedt kommunens ejendomscenter udarbejde en oversigt over de vedligeholdelses- og renovationsopgaver, der alligevel ligger foran os i den nærmeste tid - og bedt om, at de fremrykker opgaverne og tilbudsgivningen, så vores lokale håndværkere kan få opgaver i ordrebogen, siger borgmester Hans Østergaard.

 


Blandt de opgaver på skoler, daginstitutioner og andre kommunale bygninger, som Ejendomscenteret nu fremrykker, er bl.a. vedligeholdelsesarbejder med et særligt fokus på udvendigt arbejde samt mindre indvendige vedligeholdelsesopgaver, hvor det er muligt.

 

Det drejer sig bl.a. om her-og-nu-opgaver til anslået 10 mio. kr. med øjeblikkelig afregning som f.eks.:

 

- Mindre facaderenoveringer

- Omfugning af murværk

- Udskiftning af vinduer

- Udskiftning af ovenlysvinduer

- Renovering af gulve herunder udskiftning til nyt

- Indvendigt malerarbejde

- Udskiftning af sanitet/armatur

- Udskiftning af tagrender og tagnedløb

- Kloakarbejde mv.

 

Derudover beder Ejendomscenteret allerede nu lokale håndværkere byde ind med tilbud på opgaver, som kan iværksættes umiddelbart efter corona-epidemien er overstået. Igen vurderes det, at der er opgaver for samlet set 10 mio. kr., herunder f.eks.:

 

- Større tagudskiftninger

- Større vinduesudskiftninger

- Renovering af faglokaler

- Nye toiletbygninger

 

- Vi lægger opgaverne ud med henblik på at understøtte de lokale håndværkere i Ringkøbing-Skjern Kommune, så skulle der være håndværkere som står klar til at hjælpe Ejendomscenteret, hører vi rigtig gerne fra dem, siger afdelingsleder i Ejendomscenteret Ole Juul Thomassen og tilføjer:

 

- Vi vil også rigtig gerne høre fra håndværkere, der tidligere har afleveret tilbud på et stykke arbejde i kommunen, men som har fået at vide, at opgaven skulle vente lidt. Kontakt os meget gerne igen, så vi kan få gang i hjulene.