<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Christina_20201112_TH_0003_1

Ny rapport: Kulturen i byggebranchen er ikke attraktiv for kvinder

 • Byggeriets udvikling
 • Arbejdsmiljø
 • Virksomhedsnyt
 • 2021-03-08

  Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar lancerede på Kvindernes internationale Kampdag en ny rapport, som viser, at byggeriets kultur har brug for et serviceeftersyn, hvis vi skal skabe et mere inkluderende arbejdsmiljø, der appellerer både til unge mænd og kvinder.

  Gennem de sidste 20 år har andelen af kvinder i byggeriet ligget på blot 9 %, og blandt håndværkerne er det kun godt 3 %. Forskning viser, at diverse arbejdspladser giver bedre resultater, og da byggeriet samtidig kæmper med mangel på arbejdskraft, er der god grund til at ændre vanetænkningen i branchen. 

   

  Rapporten, som er finansieret af Realdania, har Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar udarbejdet i samarbejde med PotentialCo og Daregender. Den undersøger hvad der kendetegner kulturen i byggeriet, på tværs af hele værdikæden, og hvordan den påvirker muligheden for at styrke diversiteten i branchen.

   

  - Der er rigtig mange positive effekter ved en mere divérs arbejdsstyrke. Det kan ses direkte på bundlinjen gennem øget medarbejdertilfredshed, innovation og produktivitet, og vi mister jo vigtigt talent i branchen, hvis vi primært rekrutterer fra den ene halvdel af befolkningen. Det er disse mål, rapporten skal udstikke en rute til at sætte i spil, siger Vibeke Lydolph Lindblad, bestyrelsesmedlem i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og CEO i Christensen & Co Arkitekter.

   

  Der er behov for at kigge kulturen efter i sømmene

  Rapporten er baseret på desk research, kvalitative interviews og fokusgruppemøder med repræsentanter fra hele byggeriets værdikæde, både ledere og medarbejdere, samt kvinder og mænd.

  Rapporten peger bl.a. på en række områder, hvor der ifølge interviewpersonerne er plads til forbedring for at nå målet om at blive attraktiv for både kvinder og mænd. Konkret drejer det sig om mangel på respekt for de ’bløde’ værdier’, som kvinder forventes at bidrage med i branchen, stillet op mod et stærkt hierarkisk arbejdsmiljø, en hård jargon, samt en gruppeidentitet baseret på det fælles træk at være mand – hvilket kan få kvinder til at føle sig som gæster i eget fag.

   

  - Rapporten viser, at der er behov for at give kulturen i byggeriet et serviceeftersyn, hvis vi skal tiltrække og fastholde flere kvinder i byggeriet. Det er ikke nok kun at arbejde på at rekruttere flere kvinder til byggeriet. Hvis den grundlæggende kultur og jargon, der er med til at udelukke dem fra fællesskabet ikke adresseres, er vi lige vidt. Vi skal tage det bedste fra byggebranchens eksisterende DNA og justere det, som ikke fungerer optimalt, så vi kan skabe et inkluderende arbejdsmiljø for alle, siger Christina Schultz, Sekretariatschef i FBSA.

    

   

  Anbefalinger skal klæde ledelsen på

  Udover en analyse af byggeriets kultur, kommer rapporten også med en række anbefalinger om, hvad der skal til, hvis vi skal tiltrække og fastholde flere kvinder i branchen.

  Rapporten peger bl.a. på, at når kvinder har svært ved at blive en del af arbejdsfællesskabet, skaber det et tab af effektivitet på arbejdspladsen. Og dermed risikerer vi, at alle de forventede fordele ved at have ansatte af begge køn går tabt. Derfor er det afgørende at arbejde på tiltag, der bidrager til at sikre kvinders fastholdelse i branchen i det lange løb.

   

  På den baggrund udstikker rapporten en række anbefalinger i fire temaer til ledelserne i byggeriet, som ønsker at arbejde med denne dagsorden: Psykologisk sikkerhed, samarbejde på tværs af værdikæden og fagfællesskaber, guidelines til inkluderende kommunikation, og skabe et rum for rygstøtte til kvinder.

   

  - Hvis vi i de kommende år skal rekruttere flere kvinder i byggeriet, er det afgørende, at vi kigger indad og undersøger, hvordan vi sikrer en god omgangstone. Alle skal føle sig inkluderet og respekteret, og derfor lancerer vi nu projektet Takt & Tone hos Skou Gruppen, som tager udgangspunkt i rapportens anbefalinger. Initiativet skal bidrage til, at vi i fremtiden har en mangfoldig arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø, siger Martin Skou Heidemann, direktør i Skou Gruppen og medlem af FBSA’s ambassadørkorps for diversitet.

   

   

  Rapporten er kulminationen på pilotprojektet Vejen til øget diversitet og et bedre arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen, som er støttet af Realdania og har kørt siden efteråret 2020.

  På lanceringseventet den 8. marts kommenterede beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard på rapporten sammen med kandidater fra et nyt ambassadørkorps, som Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har oprettet for sammen med branchen at omsætte anbefalingerne til handling.

   

  Om Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

  Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar er en landsdækkende interesseorganisation, der samler frontløberne i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen. Sammen med vores godt 100 medlemmer arbejder vi ud fra FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling for at skabe en ansvarlig bygge- og anlægsbranche med særlig fokus på at forbedre de arbejdsmæssige og sociale forhold i branchen, samt finde løsninger på bæredygtigt byggeri på tværs af hele værdikæden. 

   

   

  Anbefalede artikler