<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Martin Manthorpe: Byggeriet er på vej ind i et fase-skift

 • Virksomhedsnyt
 • Den effektive byggeproces
 • Målbar bæredygtighed
 • 2020-01-01
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • | Foto af Erik Mårtensson

  Strategidirektør i NCC Martin Manthorpe mener, at vi befinder os midt i et paradigmeskift, og for at imødekomme fremtidens krav skal mange bygge- og anlægsvirksomheder lige nu i gang med at genopfinde sig selv.

   

  COP21 var en skelsættende begivenhed for Martin Manthorpe, da der her var et konkret politisk bevis for, at bæredygtighed virkelig er den fælles, globale udfordring. Han fortæller:

   

  - Bæredygtighed er en altdominerende agenda, som kommer til at forandre den måde, vi bygger på i de kommende år. Og når vi taler om at skulle rette op på klodens tilstand, så er byggebranchen både en del af problemet, men også helt klart en del af løsningen, da vi ved hjælp af eksempelvis digitalisering og nye samarbejdsformer kan skabe de løsninger, som bringer os afgørende videre.

   

   

  ”Byggeprocessen udvikler sig fra fast form til flydende form”

  Martin Manthorpe ynder at udtrykke sig i billeder, og når han skal forklare det fase-skift, som byggebranchen er midt i, så bruger han fysikkens verden til at forklare sig:

   

  - Lige nu er vi ved at bevæge os fra fast form over i en flydende form, hvor de enkelte molekyler hele tiden bevæger sig rundt i flere positioner. Man kunne endda forestille sig, at vi i fremtiden kan have en helt fri damp-form, men lige nu går vi fra de fastlåste roller over i et mere flydende samarbejde, og det kommer til at medføre en del ændringer i selve strukturen i byggebranchen, fortæller Martin Manthorpe og fortsætter:

   

  - Den her udvikling er blandt andet båret af digitaliseringen, og skiftet kommer selvfølgelig ikke til at ske med det samme. Når en isterning smelter, så flyder nogle molekyler før andre, og sådan kommer det også til at være her. Men vi står efter min mening på en smeltende platform, så noget skal der ske.

   

  Strategidirektør Martin Manthorpe fra NCC

   

  NCC opruster

  - Hvis man ser byggebranchen som en krop, så repræsenterer ingeniørerne hjernen, arkitekterne er hjertet, og de udførende er hænderne, fortæller Martin Manthorpe og fremhæver, at man ikke kan skille delene ad:

   

  - Alle parter i byggeriet er en del af et større hele, men nye digitale redskaber giver flere muligheder for at bryde med den faste inddeling og skabe en flydende struktur. I NCC har vi derfor oprustet kraftigt på vidensdelen ved at skabe et NCC Akademi, og det vil vi fortsætte med at udvikle både internt og eksternt i de kommende år.

   

  På den indre linje ønsker virksomheden, at alle nye medarbejdere lærer NCC’s værdier og arbejdsmetoder, hvilket sker ved uddannelse i områder så som projektstyring, moderne ledelse, projektering, BIM osv. Eksternt går virksomeden ind i flere tværfaglige samarbejder for at få ny viden ind og klargøre sig til en ny virkelighed. Martin Manthorpe fortæller:

   

  - Nye løsninger kræver samarbejde og blik for helheden, og derfor har vi eksempelvis sammen med CONCITO og Center for Bygningsbevaring etableret Vinterakademi, hvor vi gennem netværk og tværfaglighed vil prøve at finde løsninger til udfordringen med at bygge mere bæredygtigt. Vi bidrager også til Det Biologiske Hus i Middelfart, hvor man udforsker anvendelse af nye biologiske byggematerialer, som primært består af restprodukter fra landbruget. Her håber vi virkeligt, at vi er med til at flytte rammerne for det mulige.

   

  Det Biologiske Hus er støttet af Miljøministeriets pulje for Økologisk Byggeri med 4,0 millioner kroner og bliver bygget i et samarbejde med Èn-til-én, Teknologisk Institut, GXN, NCC, Deloitte og AB Clausen.

   

   

  Byggebranchens virksomheder har mange fælles udfordringer

  I dag bruger alle i byggeriet i mere eller mindre grad digitale platforme i hverdagen, og Martin Manthorpe mener, at de nye byggemetoder og digitale værktøjer gør det mere attraktivt for unge at arbejde inden for byggebranchen:

   

  - Branchen har en fælles udfordring i forhold til at tiltrække de gode folk, og i dag skal vi ikke længere gøre, som vi plejer. Med en mere flydende struktur skal alt nyt ikke komme fra ledelsen, og det appellerer til de unge i dag, som ønsker at arbejde tværfagligt, fremfor at skulle bruge al sin energi på at kæmpe med de andre parter på et projekt hele tiden. Herved kan vi også komme væk fra at konkurrere på den laveste pris.

   

  I NCC gør man meget for at fastholde og udvikle medarbejdere, og i den forbindelse har man etableret et nyt vidensdeling- og erfaringsnetværk for nyuddannede, Beyond Graduation, hvor de unge har et sted at mødes og sparre med hinanden. NCC ser også store muligheder i at bruge netværket til at skabe innovation på tværs af fagområder.

   

  NCC’s atrie i det meget bæredygtige kontorbyggeri Gladsaxe Company House.

  Foto: Jacob Krull

   

  ”Byerne spiller en nøglerolle”

  - I Danmark er 63 % af de offentlige udgifter styret af kommunerne, hvilket er dobbelt så mange, som andre vestlige lande, hvor staten er størst. Der er stor købekraft på det niveau, og det er yderst vigtigt, at der tænkes løsninger i samarbejde med kommunerne, siger Martin Manthorpe og fremhæver Gate 21 partnerskabet mellem kommuner, virksomheder og viden-institutioner, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling:

   

  - Gate 21 er næsten en offentlig hemmelighed i byggebranchen, men det er et virkeligt interessant samarbejde om udviklingen af nye løsninger på kommunernes klimaudfordringer. I det regi får forskere mulighed for at udvikle og afprøve teorier i fuld skala med kompetente offentlige og private partnere. Og her har de store kommuner som Københavns Kommune en købekraft, der virkelig kan flytte noget i en udviklingsproces.

   

  Danske kernekompetencer?

  - Når jeg ser fremad i forhold til byggebranchens udvikling, så har vi i Danmark nogle værdifulde grundpiller. Først og fremmest er vi langt fremme i forhold til bæredygtighed og grøn teknologi. Dernæst er der stor agilitet, hvilket nok kommer af en kultur af små virksomheder. Og endelig er der væsentlige kompetencer hos danske arkitekter og ingeniører, som er meget efterspurgte i udlandet, fortæller Martin Manthorpe og uddyber:

   

  - Den danske byggebranche har således nogle af de elementer på plads, som bliver mere efterspurgte i fremtiden. Hvis man ser på NCC’s historie, så bygger virksomheden på et kvantespring i byggeprocessen, hvor vi var blandt de første til at indføre totalentrepriser som entrepriseform og partnering som samarbejdsform. I dag ønsker vi at arbejde mere tværfagligt og udnytte nye digitale muligheder bedre, og jeg håber, at det kan være det næste kvantespring for NCC i vores udvikling.

   

   
  Anbefalede artikler