<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Hvad sker der lige nu på Femern-projektet?
Hvad sker der lige nu på Femern-projektet?

Hvad sker der lige nu på Femern-projektet?

Opførelsen af verdens længste sænketunnel sker ikke uden udfordringer, påpeger adm. direktør i Femern A/S, Claus F. Baunkjær, der her giver en status på det enorme anlægsprojekt nu og de kommende års forløb.

Hvor står Femern-projektet lige nu?

Anlægsbyggeriet er i gang for alvor. Det vil man kunne se med egne øjne, hvis man besøger vores store byggeområde ved Rødbyhavn.

 

Det er ganske imponerende, så langt vores entreprenører allerede er kommet. Der er på kort tid sket en markant forøgelse af anlægsaktiviteterne i byggeområdet, og meget mere er på vej i de kommende år.

 

Afgørelsen ved Forvaltningsdomstolen i Leipzig 3. november 2020 skabte klarhed om projektet efter et langvarigt og grundigt godkendelsesforløb hos vores tyske naboer og samarbejdspartnere. Klagerne over projektet blev afvist. På dansk side har regeringen og Folketinget taget de nødvendige beslutninger.

 

Vi har grønt lys for vores sænketunnelløsning og anlægsmetoder i både Danmark og Tyskland. Den løsning vi har udarbejdet, lever op til alle de strenge krav på begge sider af bæltet. Vi står med andre ord på et solidt grundlag i forhold til den tekniske løsning, miljøhåndteringen, sikkerheden og de mange andre rammebetingelser, som vi naturligvis skal opfylde til fulde.

 

Det er fantastisk, at vi nu er i fuld gang med anlægsfasen. Det har vi i Femern A/S og rigtig mange andre set frem til. Nu er det ikke længere et spørgsmål om eller hvornår vi går i gang. Men det er klart, at byggeriet af verdens længste sænketunnel ikke kommer til at være uden udfordringer. Det er spændende og krævende år, som vi står over for. Vi er i gang, og vi fortsætter indtil vi åbner tunnelen i 2029.

 

Picture2Hvordan vil anlægsfasen forløbe?

Den 18 kilometer lange tunnel bygges af 89 tunnelelementer af beton, som skal produceres på et nyopført og meget stort produktionsanlæg ved Rødbyhavn i form af en gigantisk tunnelfabrik. 

Fabrikken vil i høj grad blive forsynet via en helt ny arbejdshavn øst for Rødbyhavn, og de færdige tunnelelementer vil forlade fabrikken samme vej. Derfor er vi startet med at anlægge den kommende arbejdshavn på dansk side. Det arbejde er i fuld gang.

 

En flåde af arbejdsfartøjer har allerede lagt mere end 1 million tons granit til den nye arbejdshavn, som vil stå færdig med udgangen af 2021. Planerne holder.

 

Forberedelsen af anlægget af selve tunnelfabrikken er godt i gang på land og starter for alvor i begyndelsen af 2022 efter åbningen af arbejdshavnen.

 

 

På tunnelfabrikken skal de 73.000 tons tunge tunnelelementer produceres og sejles ud i Femern Bælt via arbejdshavnen og placeres i en nygravet rende mellem Rødby og Puttgarden. Den rende skal graves i de kommende par år – og den skal dækkes til igen, når tunnelelementerne er lagt på plads.

 

Adgangen til tunnelrenden – og selve tunnelen til sin tid – sker via store portalanlæg på både dansk og tysk side. Det arbejde er vi gået i gang med på den danske side. 

 

Hvad sker der så på tysk side?

I Tyskland starter vi til sommer med anlægsarbejdet. Vi skal anlægge en portal og en mindre arbejdshavn. Arbejdet er noget mindre end på dansk side, fordi hovedparten af projektet finder sted i Rødbyhavn.  Vi bygger kun én tunnelelementfabrik, og det bliver på den danske side. Men der bliver også nok at se til på tysk side. Vi glæder os til at komme i gang ved Puttgarden. Nu har vi fået lov.

 

Og så bliver det naturligvis dejligt, når vi engang vil kunne fejre anlægsstarten for alvor sammen med projektets mange gode venner i Danmark og Tyskland.

 

 

Anbefalede artikler