<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Hold styr på observationerne ved tv-inspektion af afløbssystemer

 • Anlæg
 • Klimasikring
 • 2019-06-24
 • Driftsproblemer og tilstopning kan være tungtvejende årsager til at undersøge tilstanden i både nye og gamle ledningsanlæg. Tv-inspektion er en god metode til at lokalisere og bestemme årsagen til problemet - men også orden i observationerne, klassificering og dermed et samlet overblik er vigtigt for at kunne vurdere graden af fejlens alvorlig. BYG-ERFA har netop udgivet erfaringsbladet ’Tv-inspektion af afløbssystemer’ for at give gode anvisninger til netop dét.

  Tekst af Louise Skøtt Gadeberg

   

  I vores del af verden er velfungerende toiletter, afløb og kloakker så naturlig en del af hverdagen, at det kan være til stor gene, når de pludselig ikke fungerer. Reparation og udbedring sker ofte akut, så det kan derfor være en god ide i stedet at være forudseende og løbende holde øje med afløbssystemernes tilstand.

   

  - Har man driftsproblemer i et afløbssystem eller ønsker at kende tilstanden af et afløbssystem under jorden, er tv-inspektion en god undersøgelsesmetode, fordi inspektionen giver et nøjagtigt billede af problemet eller tilstanden. Handler problemet i afløbssystemet f.eks. om at få lokaliseret et brud, som kræver opgravning, kan der anvendes et håndholdt kamera til at lokalisere bruddet via brønden, så gravearbejdet foregår det rigtige sted, siger Susanne Pouline Svendsen, direktør i BYG-ERFA.

   

  Alternativerne - at grave hele ledningssystemet op eller at grave op på må og få - er både dyrt og besværligt. Fonden BYG-ERFA, der indsamler, bearbejder og formidler byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis og forskning, har derfor udgivet erfaringsbladet ’Tv-inspektion af afløbssystemer’ som vejledning.

      

  Kend dine afløbssystemer indefra
  At vide, hvilken stand et afløbssystem er i, og hvordan det ser ud indefra, kan være en fordel i mange situationer. F.eks. når en bygherre modtager et nyt afløbssystem, hvor der kan anvendes tv-inspektion for at kontrollere, om anlægget er udført korrekt. Når forsyningsselskaber skal undersøge tilstanden af det eksisterende afløbssystem, før de beslutter, hvilke dele der skal renoveres. Eller når både forsyningsselskaber og private har brug for at finde årsagerne til gentagne tilstopninger, fugtskader i vægge og gulv m.v.

   

  - En tv-inspektion af et ledningssystem kan med fordel indgå som en del af kvalitetssikringen, både ved et nyt anlæg og ved renovering af eksisterende ledningssystemer, fordi inspektionen giver et godt overblik over et afløbssystems tilstand. Man skal dog være opmærksom på, at en tv-inspektion giver mange data, som kræver systematisk behandling, hvis de skal bruges effektivt – og derfor har vi særligt fokus på dette i erfaringsbladet, siger Susanne Pouline Svendsen om det af eksperter forfattede og godkendte erfaringsblad ‘Tv-inspektion af afløbssystemer’.

   

  Hun tilføjer, at en bygherre selv kan bestemme, om alle fejl ved ledningsanlægget skal rapporteres, eller om der kun skal rapporteres udvalgte observationer. F.eks. brud eller grenrør. Uanset hvilken løsning, der vælges, er en vis orden og overblik over resultaterne fornuftig.

   

  Følg fotomanualens retningslinjer

  Siden 1986, hvor den første fotomanual udkom, har der i Danmark eksisteret ensartede retningslinjer for rapportering ved en tv-inspektion. Den er revideret flere gange siden – altid med det formål at sikre et ensartet og højt kvalitetsniveau på tv-inspektioner.

   

  - I Fotomanualen figurerer 18 forskellige observationer, der gerne skulle dække 99 procent af det, der kan ses nede i kloakken. Hver observation er opdelt i et antal klasser, der angiver forskellige typer fejl, produkt osv., samt hvordan man angiver den konkrete placering, der skulle ende med at give et klart overblik over skader i ledningerne, forklarer Susanne Pouline Svendsen og henviser til det samlede erfaringsblad, der gennemgår både observationer, fejlkoder og skematisk registrering.

   

  Læs det samlede erfaringsblad her

   

  Boks: Om BYG-ERFA

  Anbefalede artikler