<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Hitachis digitale revolution startede i minerne
Hitachis digitale revolution startede i minerne

Hitachis digitale revolution startede i minerne

Foto: Ole Pausgaard

Med inspiration fra kæmpestore minekøretøjer sigter Hitachi mod at eliminere 98 % af de nedbrud, der normalt opstår under en entreprenørmaskines levetid. En helt ny generation af mellemstore gravemaskiner, er første skud på stammen.

Som enhver automatiseringsekspert kan fortælle, er de processer, der foregår i kendte og stabile miljøer, langt de letteste at automatisere.

Derfor er det heller ikke så mærkeligt, at det væld af digitale features, som er indbygget i Hitachis nye generation af mellemstore gravemaskiner - Zaxis-7 - har deres udspring dybt nede i de udenlandske miner. Her er der nemlig hverken lyskryds, cyklister eller andre uforudsete forhindringer, der skal tages hensyn til.

Lavthængende frugter

Nogenlunde sådan lyder ordene fra salgsdirektør Ole Pausgaard hos Hitachi-importøren, H.P. Entreprenørmaskiner A/S, når han skal forklare baggrunden for de mange digitale værktøjer, der i disse år finder vej til danske entreprenørmaskiner. Han uddyber:

- Man er selvfølgelig startet med minemaskinerne fordi, det er her, frugterne hænger lavest. På grund af de stabile og ensartede arbejdsforhold har de simpelthen været lettere at automatisere og digitalisere, siger han og peger på, at gevinsten ved det konstante flow af maskindata, har været til at få øje på:

- Det har jo vist sig så frugtbart for både maskinejer og fører, at man nu satser på at gennemføre næsten samme digitale revolution på de helt almindelige entreprenørmaskiner. Det er hele Zaxis-7 serien, der begynder at komme til Danmark nu, et rigtig godt eksempel på, siger han.


ConSite er kernen

Ole Pausgaard peger særligt på fjernovervågningssystemet ConSite, der dagligt sender driftsdata via GPRS eller satellit fra gravemaskinen til platformen Global e-Service. Denne kan bl.a. tilgås af ejeren, og samler og udsender information om alt fra driftstimer, brændstofforbrug og maskinplacering til advarsler på mobilen om problemer, der måtte opstå med maskinen. Til det sidste hører også anbefalinger om hvad, der bør gøres – og ikke mindst hvordan.


- ConSite handler i høj grad om driftssikkerhed, brændstofforbrug og overblik over anvendelse af maskinen. Dermed får både ejer og fører mulighed for at optimere og planlægge driften – og dermed i sidste ende reducere udgifterne, siger Ole Pausgaard og tilføjer, at nedbrud af gode grunde er frygtet - ene og alene fordi stilstand koster kassen.


Hitachi_ZX300-7_excavator


98 % skal opdages i tide

Og netop fordi havarier er omkostningstunge, har de japanske ingeniører skruet gevaldigt op for ambitionerne, fortæller Ole Pausgaard:


- Det erklærede mål er faktisk at komme 98 % af alle kendte fejl i forkøbet, så de ikke når at udvikle sig til egentlige nedbrud, siger han og peger som eksempel på en række nyudviklede oliesensorer, der kontinuerligt overvåger kvaliteten af motor- og hydraulikolie, og som via Hitachis platform sender en advarsel til både ejer og forhandler, hvis der er fare på færde. Derud over giver oliesensorerne også estimater for hvornår, det igen er tid til olieskift:


- Ud over at minimere risikoen for havari og give ejeren ro i sindet, er det jo også en mulighed for at planlægge service i god ro og orden, siger Ole Pausgaard og tilføjer, at de mange data også gør livet som forhandler og serviceudbyder lettere:


- Når der er nedbrud på en maskine, der ikke er koblet op på ConSite skal vi jo ud og fejlfinde og stille diagnosen før, vi kan begynde at reparere. Med ConSite har Hitachis systemer og medarbejdere i Japan allerede analysere fejlkoderne, og kan dermed lede os direkte til problemet og desuden tippe os om de relevante reservedele. Dermed er forventningen, at vi kommer vi til at opleve langt færre havarier end tidligere – og at dem, vi ikke kan undgå, vil blive løst langt hurtigere, lyder det.

 

Maskinføreren forbliver

Om den digitale udvikling vil føre til, at danske entreprenørmaskiner på sigt vil blive endnu mere automatiserede – og måske ligefrem førerløse som f.eks. dumperne er i visse udenlandske miner – tvivler Ole Pausgaard dog på. Men han er ikke i tvivl om, at udviklingen trækker i den retning:


- Vi ser jo allerede automatisering af nogle funktioner – f.eks. afretning. Derud over har vi hele BIM-verdenen, hvor entreprenørmaskinerne indenfor en overskuelig årrække vil komme til at føde systemerne direkte med data og dermed spare landmålere for meget manuelt arbejde. Det kan f.eks. være i forhold til, hvor dybt man har gravet, og i det hele taget hvilken profil, man har efterladt sig. Men helt førerløse tror jeg ikke, danske entreprenørmaskiner bliver. Det er opgaverne og hverdagen simpelthen for alsidig og for kompleks til, lyder det.