<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
dcea0ee6-9bbb-4c0b-ad3f-18fe806d0a2b

Flere vil være faglærte: Uddannelser melder om fremgang på stenfagene

 • Byggeriets udvikling
 • Uddannelse og Rekruttering
 • Tegl
 • 2021-02-03

  Den storkøbenhavnske uddannelsesinstitution NEXT Uddannelse København oplever en stigning i optaget på skolens erhvervsuddannelser. Attraktive jobmuligheder og corona-situationen kan være blandt forklaringerne.

  I sidste uge startede en ny årgang eud-elever op på NEXT Uddannelse Københavns mange erhvervsuddannelser i Storkøbenhavn, og især inden for skolens bygge- og anlægsuddannelser er tilgangen i år stor.

  d11ba23c-57d2-4291-b20e-8f65065f74dfOle Heinager, adm. direktør på NEXT


  NEXT har her haft en stigning på hele 17% i forhold til sidste års januar-optag, og samlet set er 569 elever startet på en bygge- og anlægsuddannelse. Hvis man ser på alle NEXTs erhvervsuddannelser samlet, er der i alt startet 1283 elever, hvilket er en stigning på 6%.

   

  Fremgang på stenfagene
  Specielt på stenfagsuddannelser som murer, brolægger og struktør har optaget været markant bedre end sidste år, og det glæder adm. direktør på NEXT Ole Heinager.

  - De seneste år har især træfagene som tømrer og snedker appelleret til de uddannelsessøgende. Det er rigtig positivt, at flere nu også har fået øjnene op for glæden ved at arbejde og skabe noget med sten, hvor der, ligesom inden for træfagene, er virkelig gode job- og karrieremuligheder. Det kan være med til at sikre, at bygge- og anlægsvirksomhederne også om fem år kan få fat i den kvalificerede arbejdskraft, de efterspørger.

   

   

  Måske corona-effekt
  Fremgangen er blandt andet et resultat af, at NEXT har intensiveret det opsøgende arbejde over for mulige elever. Men corona-situationen har sandsynligvis også spillet ind, da det typisk er de 18-30 årige, der søger ind på erhvervsuddannelserne i januar, siger Ole Heinager:

  -Mange ufaglærte og selvstændige har mistet deres arbejde i løbet af det seneste år, og måske kommer en stor del af de ufaglærte jobs aldrig tilbage. Det er trist, men set i det lys, kan vi trods alt glæde os over dem, som nu får en uddannelse, de kan bruge og bygge på resten af livet. Det bliver i høj grad også de faglærte, som skal være med til at bygge samfundet op igen de kommende år oven på corona-krisen. Så jeg krydser fingre for, at den positive tendens holder frem mod eud-optaget i august, hvor det især er de helt unge elever fra grundskolen, der søger ind, slutter Ole Heinager.

   

  93d02e3e-818b-40d3-a732-4bd95f9b8d0b

   

  Fakta

  NEXT Uddannelse København udbyder erhvervsuddannelser i hele Storkøbenhavn. Ud over uddannelserne rettet mod bygge- og anlægsbranchen har skolen også uddannelser inden for industri, business, skønhed og sundhed samt medie og design. Derudover har NEXT seks erhvervsgymnasier og udbyder alle fire gymnasieuddannelsersamt eux og 10. klasser.

   

  Optag på bygge- og anlægsuddannelserne

  Brolægger/Stuktør: 37, +118%
  Boligmontering: 28, +22%
  Bygningssnedker: 81, +25%
  Ejendomsservicetekniker: 40, +100%
  Eux – bygningssnedker: 11, -39%
  Eux – møbelsnedker og orgelbygger: 6, +20%
  Eux – tømrer: 51, +2%
  Murer: 86 elever, +54%
  Møbelsnedker og orgelbygger: 25, +25%
  Sikkerhedsvagt: 37, +7%
  Tømrer: 172, -5%

  I alt: 569, +17%

   

   

  Anbefalede artikler