<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Enemærke og Petersens vinder hæderspris for socialt ansvar

 • Byggeriets udvikling
 • Virksomhedsnyt
 • 2019-11-08

  Enemærke & Petersen A/S blev tildelt Jubilæumsprisen fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar på baggrund af deres evne til at skabe social merværdi i byggeriet. Dette afspejles i deres forretningsmodel og Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar noterer, at det er til stor inspiration for branchen.

  Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) kårede entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen A/S som vinder af deres Jubilæumspris torsdag den 7. november på Building Awards 2019. Her var byggebranchen samlet for at fejre frontløberne og sætte fokus på muligheder, udfordringer og ansvar i byggeriet. Blandt de øvrige finalister til Jubilæumsprisen var ligestillingsinitiativet Boss Ladies og Himmerland Boligforening.

   

  Entreprenøren sætter stor pris på anerkendelsen af det sociale initiativ, som har forløbet over de seneste på år:

   

  - Det er svært at beskrive hvor glade og stolte vi er over at have vundet lige præcis den her pris. Indsatsen med at få beskæftiget unge i de lokalområder, vi arbejder i, går mange år tilbage, og vi mærker og se de positive resultater nu. Vores mission er at gøre en aktiv forskel for de lokalområder vi bygger i, og det mener jeg egentlig er en oplagt mulighed for hele branchen, udtaler forretningsudvikler i Enemærke & Petersen A/S, Anders Sørensen.

   

  Med afsæt i erfaringerne fra tidligere projekter vil Enemærke & Petersen nu arbejde på en model, der skal inspirere hele byggebranchen. Og det er tiltrængt, mener Palle Adamsen, bestyrelsesformand for FBSA og formand for juryen bag prisen.

   

  - Netop fordi byggebranchen står i en situation med en stor mangel på praktikpladser og arbejdskraft, er det afgørende, at vi får forretningspotentialet i sociale indsatser frem i lyset. Det er på længere sigt en investering i mere en bæredygtig byggebranche – og i samfundet generelt.

   

   

  Arbejde til udsatte borgere i lokalområdet

  Listen af Enemærke og Petersens initiativer på området er lang, men virksomheden udmærker sig særligt i arbejdet med at få unge i socialt udsatte områder i arbejde. 

   

  Entreprenørvirksomhedens renovering af Rosenhøj-området i Aarhus er et forbilledligt eksempel på dette. Inden projektets start var arbejdsløsheden i lokalområdet i aldersgruppen 20-29-årige dobbelt så høj som landsgennemsnittet. Det skulle der laves om på. Derfor havde Enemærke & Petersen, i kraft af rollen som hovedentreprenør på projektet, forpligtet sig til at uddanne seks-otte lærlinge i projektperioden og årligt tage op mod 40 personer ind i virksomhedspraktik og løntilskudsjob i samarbejde med de øvrige underentreprenører. Og det er der en helt særlig grund til, fortæller Henrik Mielke, direktør for Enemærke & Petersen.

   

  - Vi skal skabe en mulighed for nogle af dem, der har det svært i samfundet med at få en plads på arbejdsmarkedet. Det er et job for os alle sammen, og den samfundsforpligtigelse vil vi gerne tage os af.

   

  Hele 43 arbejdsløse beboere kom i beskæftigelse under renoveringen af Rosenhøj. Af dem havde Enemærke & Petersen fjorten unge ansat og ni er i dag i uddannelse eller i fast job. Udover de udsatte unge som blev ansat på byggepladsen, tilbød entreprenørvirksomheden også arbejdsløse indvandrerkvinder fra lokalområdet at deltage i arbejdet på byggepladsen, ligesom en beboerkoordinator var fast tilknyttet projektet for at styrke dialogen med beboerne.

   

  - Ingen kan hjælpe alle, men mange kan hjælpe nogen. Det motto vil vi gerne forfølge. Der har været et stærkt og godt samarbejde med de lokale boligforeninger disse områder, fortsætter Mielke.

   

  Indsatsen har ikke kun bidraget til jobskabelse, men har også resulteret i mindre hærværk på byggepladsen, større accept hos beboere af byggeri og gener, samt bedre beboerdialog. Juryen hæfter sig ved, at disse resultater i høj grad også gavner forretningen, da hærværk og forsinkelser er dyrt for et byggeri.

   

  Model til inspiration for branchen

  Et vigtigt element i udvælgelsen af Enemærke & Petersen som vindere af prisen var skalerbarheden i deres tilgang. Virksomheden går forrest i at inspirere branchen og vil nu udbrede erfaringerne fra Rosenhøj via udviklingen af en guide til byggebranchen, som skal hjælpe med at løfte flere socialt, udsatte ind på arbejdsmarkedet

   

  En model, som har potentiale for hele branchen, påpeger Palle Adamsen:

   

  - Enemærke & Petersen har formået at udnytte de mange muligheder og ressourcer positivt i lokalområderne, hvor de bygger. At inddrage forskellige mennesker i byggeprocessen skaber, udover en større arbejdsstyrke, også bedre beboerinddragelse og dermed en følelse af medejerskab på byggeriet, som kan lette processerne. Vi glæder os til at få sat modellen på formel til inspiration for resten af branchen.

   

  Direktør Henrik Mielke tilføjer, at det kræver en stor indsats fra medarbejderne i virksomheden for at nå et mål om social bæredygtighed:

   

  - Det handler i høj grad om, at mindsettet er på plads hos alle vores medarbejdere. I en branche, hvor man tidligere er blevet målt og vejet på at overholde tidsramme og kvalitet, er det vigtigt at alle er med til at løfte opgaven, slutter han.

   

  Prisen blev uddelt i forbindelse med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars fem års jubilæum og er støttet af Realdania.

   

  Om Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

  Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) blev stiftet i 2014 og samler byggebranchens mange aktører. Foreningen arbejder for at gøre ordentlige arbejdsforhold, gode uddannelsesmuligheder og bæredygtige løsninger til helt centrale elementer for sund konkurrence i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen.

  Anbefalede artikler