<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image

DTU-studerende vil udvikle fremtidens bæredygtige malerspand

 • BYGGEPLADSEN
 • Arbejdsmiljø
 • Bæredygtighed
 • 2020-08-11
 • Tekst af Mikkel Weber Sandahl

  Seks proces- og innovationsingeniør-studerende fra DTU arbejder lige nu på et projekt med fokus på nummer 12 af de 17 verdensmål: Ansvarlig forbrug og produktion. De studerendes vision er at erstatte den traditionelle malerspand med et alternativ, der er mere ergonomisk korrekt for maleren, men også mere bæredygtigt.

  De seks DTU-studerende har kigget på malerbranchen og set stort potentiale for bæredygtige innovative løsninger. EU opdaterede nemlig i 2018 det Europæiske affaldsdirektiv, således at der nu vil indtræffe et udvidet producentansvar for emballage i 2025. Udvidet producentansvar forstås som "forureneren betaler": De producenter, der sælger produkter i éngangsemballage, skal altså selv betale for at få det bortskaffet igen.

   

  Dette gælder altså også malerspande. Erhvervsmalere smider op til 10 malerspande ud hver dag til småt-brændbart. Således skal producenten i 2025 betale for bortskaffelse af emballage fra husholdningen og mindre erhverv. De studerendes vision er at erstatte den traditionelle malerspand med et alternativ, der er ergonomisk korrekt for maleren, men også bæredygtigt.

   

  b7_1920

   

  - Vi har været igennem syv interviews og to workshops, hvor en af dem rummede 14 malerlærlinge og den anden inkluderede malere, malermestre, Flügger A/S, RPC Superfos A/S og andre nøglepartnere. Med deres viden har vi fået en forståelse af problemerne, branchen står overfor. Herunder det økonomiske pres, der ligger på leverandørerne, i forhold til at have en ny løsning inden deadline i 2025, forklarer Magnus Hørlyk Friis og fortsætter:

   

  - Vi er derfor ved at udvikle en ny malingsemballage, der imødekommer EU's 2025-tiltag om bæredygtigt forbrug samt verdensmål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion). Ud overdet  bæredygtige fokus har vi også tænkt på ergonomi – den gamle malerspand inviterer nemlig til, at man løfter en spand i hver hånd, og derved ender med at bære 20 liter maling – hvilket er langt over arbejdsstyrelsens tilladelser.

   

  IMG_9392_1920

   

   

  En ny erstatning til den traditionelle malerspand

  De ingeniørstuderende arbejder ikke med en færdigudviklet løsning, men snarere at skabe en god forståelse for de problemer, som skal løses. Et opdateret EU-direktiv strammer kravene, så Danmark skal genanvende 50 % af al plastemballage inden 2025, og det betyder, at plastik-malerspande ikke er en langtidsholdbar løsning. Opdateringen giver virksomhederne et økonomisk incitament til at genoverveje deres emballage. Magnus Hørlyk Friis slutter af:

   

  - Vi arbejder med en løsning, der vil reducere det samlede CO2-aftryk, for selve produktionen af en 10 liters enhed, til 0,38 kg CO2. Det vil give en besparelse på 0,8 kg CO2 for hver 10 liter maling, der produceres af vores løsning frem for de traditionelle plastspande. Svarende til et fald på 69 % i CO2 udledning. Vi ser altså stort potentiale og arbejder imod den bedste løsning, med den information vi har indsamlet indtil nu.

   

   

  Anbefalede artikler