<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Chefkonsulent i Brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører, DM&E, Sebastian Skipper Ravn

DM&E mener: Klimasikring skal med i BoligJobordningen

 • Anlæg
 • Klimasikring
 • 2019-07-17

  Radikale, SF og Enhedslisten har fremsat krav til den kommende finanslov om, at BoligJobordningen helt skal skrottes. I stedet skal pengene bruges på grønne tiltag, hvilke man DM&E netop mener, at Håndværkerfradraget er med til at sikre.

  - Det nuværende håndværkerfradrag giver ligeledes mulighed for tilskud til regn- og spildevandsinstallationer, hvilket giver god mening i forhold til miljøet, udtaler chefkonsulent i Brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører, DM&E, Sebastian Skipper Ravn og fortsætter:

   

  - Den danske bygningsmasse kæmper med nedslidte og underdimensionerede afløbsinstallationer. Det giver store udfordringer både i forhold til forurening af bl.a. vandløb og grundvand, men også i forhold til sundhedsrisikoen fra især rotter, som lever godt i de hullede kloakker.

   

  DM&E oplever, at mange boligejere desværre har svært ved at se incitamentet til at få forbedret boligens afløbsinstallationer, som ligger langt under jorden og er ude af syne. Derfor er fradragsmuligheden via BoligJobordningen et vigtigt redskab, hvis vi skal have løftet kloakkernes tilstand, mener brancheforeningen.

   

   - Man kan undre sig over, om politikerne sætter sig ind i tingene, før de udtaler sig. At ville afskaffe BoligJobordningen for i stedet at bruge pengene på grønne tiltag som håndværkerfradraget allerede indfrier, virker ærlig talt mærkeligt, udtaler Sebastian Skipper Ravn.

   

  - Vi oplever ofte, at diskussionen drejer sig om effekten ved BoligJobordningen, men for DM&E hersker der ingen tvivl om, at denne ordning er særdeles betydningsfuld for de mindre virksomheder ude i landkommunerne. Vores medlemsvirksomheder fortæller, at håndværkerfradraget er efterspurgt, og at det både sætter gang i projekter og mindsker sort arbejde, fortæller Sebastian Skipper Ravn og fastslår:

   

  - Vi vil derfor anbefale at arbejde for, at BoligJobordningen forsætter og forhåbentlig bliver en mere permanent ordning. BoligJobordningen har efter DM&E´s opfattelse nemlig været en gevinst for både miljøet, boligejere og de mindre virksomheder.

   

   

  Klimasikring skal også være omfattet  
  Stadig flere voldsomme skybrud og langvarige regnskyl betyder øget behov for klimasikring af de enkelte ejendomme.

   

  - Derfor vil vi foreslå at udvide BoligJobordningen med ydelser, der vedrører klimatilpasning og regnvandshåndtering, herunder LAR-løsninger og belægningsløsninger, der får regnvandet op af kloakkerne og håndtere det lokalt i stedet, slutter Sebastian Skipper Ravn.

   

  DM&E ser frem til drøftelserne om en fremtidig BoligJobordning og udformningen af denne.

  Anbefalede artikler