<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Boss Ladies_Nina_Groes_Portræt

Helt lavpraktisk mangler der billeder af piger i præsentationsmaterialet for håndværksuddannelserne på erhvervsskolerne. Så den største stopklods for at få flere piger og kvinder ind i bygge- og anlægsbranchen er ifølge Nina Groes, at pigerne ikke i tilstrækkelig høj grad bliver præsenteret for mulighederne.

Der skal flere kvindelige forbilleder i bygge- og anlægsbranchen

 • Byggeriets udvikling
 • Uddannelse og Rekruttering
 • 2021-05-03
 • | Af Astrid Helene Seier Ellemo
 • Det siger direktør og grundlægger af Foreningen Divérs, Nina Groes, som også står bag initiativet Boss Ladies. Hun mener, at man er nødt til at ændre kulturen, hvis flere piger skal motiveres til at vælge en karriere inden for bygge- og anlægsbranchen.

   

  Håndværksfaget har gennem historien typisk været forbundet med mænd, og det er det på mange måder stadig. Men der er heldigvis kommet spot på, at det faktisk også sagtens kan være en uddannelses- og karrierevej for piger. Nina Groes, som står bag Foreningen Divérs og det såkaldte forandringsprojekt, Boss Ladies, er initiativtager til, at der skal skabes synlighed om stærke kvindelige rollemodeller inden for bygge- og anlægsbranchen. Rollemodeller, som via deres faglige kunnen, skal knytte håndværk sammen med prestige og anerkendelse.


  - På den måde kan vi sikre nødvendig tiltrækning og fastholdelse af kvinder i bygge- og anlægsbranchen samt være med til at sikre kvalitet indenfor og styrke optaget på erhvervsuddannelserne, siger Nina Groes, der startede Foreningen Divérs og Boss Ladies for fire år siden, da hun under en samtale med en gruppe kvindelige håndværkere i forbindelse med et forskningsprojekt om ligestilling fik lidt af et chok.

   

  Hun havde på ingen måde forestillet sig, hvor store udfordringer kvindelige håndværkere oplever i det daglige – og ofte allerede under uddannelsen, hvor de udgør et mindretal. I dag anno 2021 udgør kvinder kun 9,6 % af de ansatte inden for bygge- og anlægsbranchen, men der sker dog en lille stigning.

   

  - Det gik op for mig, at de udfordringer, som kvindelige håndværkere står over for, er af en helt anden kaliber end dem, man ser andre steder på arbejdsmarkedet i Danmark. Jeg har altid interesseret mig for arbejdet med ligestilling – senest som direktør på Videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed KVINFO – og ved ret meget om de her problematikker. Men inden for bygge- og anlægsbranchen er mulighederne langt mere ulige end mange andre steder i samfundet, siger Nina Groes og påpeger, at problematikkerne indtil for fire år siden stort set ikke blev italesat.

   

  Det har hun så sat sig for at ændre – dels via Foreningen Divérs og projektet Boss Ladies.

   

  - En del af Boss Ladies gør bl.a. ud på at hjælpe de kvindelige håndværkere til at starte egen virksomhed, dels ved at finde mentorer og dels med at finde finansiering, som f.eks. byggekooperativet Log Ladies, der udbyder workhops til piger og kvinder, der ønsker at lære at bygge selv, siger Nina Groes, som beskriver sig selv som en ’total akademiker’, der har tabt sit hjerte til de her piger og kvinder, som er nødt til at være seje for at klare de udfordringer, de møder.

   

  Boss Ladies_Gruppebillede _IntrocampI august 2020 afholdt Boss Ladies en introcamp i Herning august 2020. På campen delte ambassadørerne erfaringer med hinanden og blev trænet i at fortælle om deres uddannelse for interesserede unge og optræde i pressen. Boss Ladies har et korps på 175 ambassadører spredt i Jylland, på Fyn og Sjælland. Foto: Boss Ladies   

  Kæmpe potentiale

  Nina Groes’ metode er altså forandringsprojektet Boss Ladies, hvor en række unge kvinder – enten på erhvervsuddannelserne eller i job inden for bygge- og anlægsbranchen – står frem som ambassadører til inspiration for andre, som måske ikke tør eller har overvejet at gå denne vej.

   

  - Min første tanke var ’shit’, da jeg fandt ud af, hvor stort et potentiale og kæmpe power, der ligger i, at omverdenen indtil for nylig ikke har haft blik for betydningen af kvinder på erhvervsuddannelserne og i håndværksfag. Der har ligget et indbygget benspænd, hvor klassekammeraterne har væddet om, hvor længe den eneste kvinde på uddannelsen ville holde, og om hun overhovedet ville kunne finde en læreplads, siger Nina Groes og fortsætter:

   

  - Så det handler om at få udfordret den machokultur, som hidtil har eksisteret inden for håndværksfagene, og som gør det svært for kvinderne at klare at alle de udfordringer, de møder, så de kan stille sig op og sige, at de elsker deres fag og gerne vil sit fag. På den måde bliver Boss Ladies-projektet en cadeau til alle ekstraordinært seje kvinder, som man f.eks. kan følge på Instagram. Tag blot en powerlady som sangerinde Rihanna, der har mod til at gå mod strømmen og er et forbillede for mange unge kvinder. Det skal Boss Ladies være en pendant til.

   

  Der ligger derfor ifølge Nina Groes en masse power og potentiale, som simpelthen skal løftes. Og det kan man gøre ved hjælp af at skabe synlighed omkring de kvinder, som tager uddannelser og får ansættelse inden for bygge- og anlægsbranchen. Det kræver bl.a. en kulturændring, så det ikke behøver være så svært at være kvinde i et traditionelt mandefag.

   

  - Vi skal have de massive fordomme udryddet, så der ikke er for meget modstand på rejsen for dem. De dygtige kvinder med lyst til at være i et håndværksfag falder ofte fra, så de skal virkelig ville det. Bygge- og anlægsbranchen har ligget på under 10 % kvinder i løbet af de sidste 20 år, og det tal har stort set ikke ændret sig. Det har historisk været et lidt fastlåst område, så det er ikke nok blot at inspirere og hjælpe dem til at se mulighederne – de skal også støttes af de voksne omkring dem i form af uddannelsesvejledere, arbejdsgivere på virksomheder og ude på erhvervsskolerne, siger Nina Groes, som påpeger skævheden i, at det ofte kun er piger, hvis far er håndværker, der får ideen om at gå den vej.

   

  Initiativet Boss Ladies skal få flere piger ind i byggeriet, og en af metoderne er byggecamps, som pigerne kan besøge i udskolingen eller i brobygningsforløb. Der er stadig en barriere i forhold til at oplyse de unge piger om uddannelsesvalg, der ikke er i en bolig retning.

  - Vi kan se, at der rundt omkring i grundskolernes 9. klasser stadig arbejdes med at nedbryde fordomme omkring manglende prestige ved at vælge en uddannelse inden for bygge- og anlægsbranchen. Og for piger er det endnu sværere, så derfor bør man designe forløb i form af f.eks. brobygning, hvor viden om disse uddannelser og karrieremuligheder formidles, så pigerne kan se det for sig, siger Nina Groes og understreger, at et godt netværk på uddannelsesstederne kan være med til at forebygge f.eks. oplevelser med sexisme.

   

   

  - Hvis man er den eneste pige på elektrikeruddannelse eller den eneste på mureruddannelse, så kan vi sætte dem sammen, styrke og motivere dem via ambassadørkorpset i Boss Ladies. På den måde kan vi hjælpe med at vise og nedbryde de fordomme, der måtte være og give fagene prestige. De skal så at sige ud og have jord under neglene, og til det kan vi bruge sociale medier til at inspirere de unge piger, siger Nina Groes og fortsætter:

   

  - Vi bidrager til en værdiskabelse, hvor pigerne kan se, hvad de kan bruge de her uddannelser til. At de kan se, hvilke værdier giver den type fag giver andre mennesker. Men vi kan som sagt inspirere nok så meget, men det hjælper ikke, hvis vi ikke også ændrer på kulturen både på uddannelsesstederne og på arbejdspladerne. For så kommer pigerne til at stoppe. Det er enormt slidsomt for de her piger, som hele tiden skal bevise deres værd og bliver mødt med forundring, når de møder kunder, der forventer f.eks. en mandlig VVS’er eller elektriker.   Boss Ladies er støttet af Nordea-fonden, Grundejernes Investeringsfond, Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond og STARK Fonden. Projektet administreres af Divérs - Foreningen for diversitet og lige muligheder, og det har Dansk Byggeri, 3F, KL, TEKNIQ - Installationsbranchen, Dansk El-forbund, Danske Malermestre, Malerforbundet og Blik og Rør som samarbejdspartnere.

   

  Anbefalede artikler