<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Vikar Danmark 0300_01_11_13Still009-kopi

Der er alt for meget fokus på pris og deadlines i dagens byggebranche

 • Byggeriets udvikling
 • Virksomhedsnyt
 • 2020-10-16
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Jacob Arentfeld Nielsen mener, at man i byggeriet i dag nemt glemmer de mennesker, der går på arbejde hver dag – og at det er dem, der gør en forskel. I entreprenørvirksomheden Arentfeld A/S  forsøger man derfor at skabe en kultur, hvor alle bliver hørt, og hvor der er plads til at fejle og udvikle sig.

  Jacob  Har byggeriet et dårligt image i offentligheden?

  - Ja desværre. Pris og stramme tidsplaner er blevet en så afgørende faktor for at komme i betragtning, at der bliver gået på kompromis med fagligheden og ikke mindst respekten for hinanden undervejs. Social dumping er som bekendt en stor udfordring i vores branche, men derudover resulterer ovenstående også i hovedløse arbejdsprocesser, hvor f.eks. tømrerne lukker vægge uden hensynstagen til de andre fag, der skal arbejde bag de vægge - og endnu ikke er færdige. Tømrerne overholder måske nok de krav og målsætninger der er til dem, men det giver ingen mening i sin helhed. Det er med til at skabe ekstra regninger for bygherre samt stressende og dårligt arbejdsmiljø på byggepladsen, udtaler Jacob Arentfeld Nielsen.

   

  Er der nok fokus på de enkelte mennesker i byggebranchen?

  - Nej, det synes vi ikke. Der er en tendens til at se arbejdstyrken som en kompetence og ikke et potentiale. I virkeligheden er det jo begge dele. Men glemmer man potentialet, mister man evnen til at se mennesket. Der er ikke noget mere demotiverende end ikke at få mulighed for at udleve sit potentiale og for at blive set og hørt, Jacob Arentfeld Nielsen.

   

  Var det nemmere at være håndværker før i tiden?

  - Det kommer an på hvordan man ser det. Man kan sige, at i gamle dage var det ofte sådan, at når du havde lært dit fag, så var der måske ikke så mange andre krav. Og sådan er det ikke i dag – heller ikke i håndværkerbranchen. Udviklingen går hurtigt og man skal hele tiden følge med og tilegne sig ny viden og faglighed, siger Jacob Arentfeld Nielsen og fortsætter:

   

  - Så hvis man forventer at kunne læne sig tilbage udviklingsmæssigt efter 4 år i lære, så er det blevet sværere – men ser man på det rent fysisk, så er der kommet så mange hjælpemidler og værktøjer, der gør hverdagen lettere og hjælper til et mere præcist udført stykke arbejde, hvilket på det punkt har gjort hverdagen lettere.

   

   

  Hvordan sikrer vi os, at man kan møde på arbejde med rank ryg?

  - Ved at alle mand står ved sig selv og fagligheden. Det kan man kun, hvis man tør tage stilling – og indimellem også sige fra. Og det gælder alle – både arbejdsfolk, fagfolk og ledelse. Det kræver dog en kultur, hvor man bliver hørt og hvor der er plads til fejl. Det kunne vi godt blive bedre til i byggebranchen, fortæller Jacob Arentfeld Nielsen fra Arentfeld A/S.

   

  Kan man forbedre sin forretnings bundlinje ved at have fokus på ”bløde” værdier?

  - Ja, det er vi i hvert fald overbeviste om. Vi er inspireret af at skabe en virksomhed der i højere grad er tilpasset det enkelte menneske i stedet for at tilpasse mennesket til virksomheden. Det er ud fra den overbevisning, at skaber man en kultur, hvor fokus kun er på vækst, og mennesker kun ses som ressourcer, så mister man simpelthen både viden, arbejdsomhed samt initiativrighed -og får skabt en kultur, hvor det i høj grad kun er lønnen der er motivationsfaktor, siger Jacob Arentfeld Nielsen og uddyber:

   

  - Skaber man derimod en arbejdsplads, der som udgangspunkt ser på mennesker som et potentiale, så vil de kunne udvikle sig i takt med, at de skaber værdi for arbejdspladsen. Det tror vi giver mere mening for den enkelte og en bedre bundlinje for virksomheden.

   

  Bæredygtighed er et ”fluffy” ord, som alle bruger – hvordan sikrer I jer, at det bliver til andet end skåltaler?

  - Ved hele tiden af holde os selv oppe på vores formål og dyder. Beslutninger om den miljømæssige bæredygtighed ligger i høj grad hos bygherre, men de beslutninger der ligger hos os, bl.a. den menneskelige bæredygtighed, stræber vi hver dag efter at gøre bevidste, siger Jacob Arentfeld Nielsen.

   

  Teambillede nyt

   

   

  Giv konkrete eksempler på at I prioriterer menneskelig bæredygtighed?

  - Én af vores medarbejdere bad for et par år tilbage om en hjemmearbejdsdag, hvilket vi på det tidspunkt, oprigtigt mente burde betragtes som en halv fridag… Der blev dog lyttet, og ønsket blev imødekommet med en forsøgsperiode. Nu arbejder den pågældende medarbejder to dage hjemme om ugen og der bliver udrettet præcis det samme – og indimellem mere til på de dage. Den læring er der mange ledere, der har fået det sidste halve år under Corona krisen, men fordi der blev lyttet og vist tillid dengang for to år tilbage, var vi heldige, at få den læring allerede der, siger Jacob Arentfeld Nielsen og fortsætter:

   

  - En anden medarbejder er udpræget B-menneske. Han fungerer bedst fra kl.10.00 og frem, det har vi kunnet indrette hans arbejdsopgaver med udgangspunkt i. Det betyder, at han har et langt bedre og mere produktivt arbejdsliv. Det eksempel med arbejdstid kan selvfølgelig primært imødekommes hos kontorfolkene. Ude på pladserne har vi i Arentfeld A/S dog andre muligheder for at prioritere den menneskelige bæredygtighed. Her stræber vi altid efter at se potentialet og forsøger at rekruttere formænd, byggeledere etc. internt. Hvis en medarbejder har lysten og potentialet, sørger vi for at han/hun kan tilegne sig- og udvikle de kompetencer det kræver. Og er der ufaglærte arbejdsfolk der ønsker at blive ventilationsmontører, så forsøger vi at finde en løsning på sidemandsoplæring og imødekomme ønsket om udvikling. Det har vi flere levende beviser på, smiler Jacob Arentfeld Nielsen.

   

  Visioner for byggeriet?

  - At vi alle tør stille krav og sige fra, når vi kan se et projekt ikke kommer til at hænge sammen.

  Det vil tvinge udbyderne til at se på helheden og kompleksiteten i at få et projekt til at lykkedes tilfredsstillende, og i sidste ende stille nogle mere meningsfulde krav til byggeprocessen og de samarbejder de indgår, slutter Jacob Arentfeld Nielsen af.

  Anbefalede artikler