<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
https://dl2phipa8wx75.cloudfront.net/mediaxpress/640x426/cdad8b24ed39969ac7d05584551580a8e3c5a68e/article/1607339300-43xsnqlaVicedirektrPeterStenholmDanskByggeri1021.jpg

Byggeriets samfundsansvar har været en god forretning

  • 2020-12-07

Coronakrisen har ramt den danske økonomi hårdt, men på trods af det er aktiviteten i byggebranchen faktisk steget. Vicedirektør i DI Dansk Byggeri, Peter Stenholm fremhæver, at branchen ved at tage de nødvendige forholdsregler og dermed undgå smitte på byggepladserne har kunnet holde hånden under mange vigtige arbejdspladser og fortsætte byggeriet. 

Indlæg af Peter Stenholm, vicedirektør, DI Dansk Byggeri

 

Det er nok de færreste, der kunne forudse og forestille sig denne usædvanlige og ulykkelige situation, som vi netop nu befinder os i med den verserende coronakrise. Udover de åbenlyse sundhedsmæssige konsekvenser har pandemien indtil videre haft store konsekvenser for både økonomien og erhvervslivet i hele verden. Ingen er gået ram forbi, ej heller herhjemme. Mange brancher har været hårdt ramt, og vi kigger desværre nok ind i en vinter og et forår, hvor coronaen fortsat vil være en ufrivillig følgesvend.

 

Man siger, at bygge- og anlægsbranchen normalt er en strømpil for konjunkturerne i dansk økonomi. Når det går godt i samfundet, går det godt i vores branche. Det samme gør sig gældende, når vi oplever nedgangstider. Men ingen regel uden undtagelse –  for på trods af at coronakrisen har ramt den danske økonomi hårdt, er aktiviteten i byggebranchen faktisk steget. En stor del af æren kan tilskrives branchen selv. Det skyldes i høj grad det samfundsansvar, som byggebranchen har taget. Ved at tage de nødvendige forholdsregler og dermed undgå smitte på byggepladserne, har vi kunnet holde hånden under mange vigtige arbejdspladser og fortsætte byggeriet. 

 

Ifølge vores prognose for bygge- og anlægsbranchen fra oktober, forventer vi, at bygge- og anlægsinvesteringerne vokser med godt 4,5 % i år, selvom man skønner, at der kommer et fald i BNP på 3,5 %. Under krisen er der blevet handlet, renoveret og bygget flere nye boliger, og vi forventer en stigning i byggebeskæftigelsen på i alt cirka 2.500 medarbejdere i 2021. Og der er udsigt til, at fremgangen fortsætter, medmindre vi kommer til at opleve nye restriktioner. Særligt renoveringsmarkedet vil bidrage til den økonomiske fremgang og beskæftigelsen i branchen.

 

 

 

Branchen er en vigtig vækstmotor

Når det er lykkedes at holde vækstmotoren i branchen kørende, skyldes det som nævnt at bygge- og anlægsbranchen har taget situationen alvorligt og vist samfundsansvar. Hvor mange har været henvist til hjemmearbejde, er det alligevel lykkedes i det store hele at holde byggepladserne åbne. Det skyldes, at man har holdt afstand og sørget for god hygiejne. Og det skyldes, at man har været stålsat på at finde gode løsninger i de trepartsaftaler, der af flere omgange er indgået mellem arbejdsmarkedets parter, og som har gjort det muligt at yde lønkompensation til virksomhederne.

 

Desuden udviste regeringen rettidig omhu, da man allerede tilbage i marts måned indgik en aftale med Kommunernes Landsforening om at fjerne anlægsloftet for 2020 og hæve det for 2021. Det har mange kommuner benyttet sig af og fik hurtigt fremrykket bygge- og renoveringsprojekter samt investeringer, der vil gavne både borgere, virksomheder og klimaet. Også de almene boliger vil få et tiltrængt løft med den politiske aftale, der blev indgået om Landsbyggefonden

 

Branchen har brug for en rolig hånd på rattet

Man tør næsten ikke udfordre skæbnen ved at stille det uundgåelige spørgsmål; kan vi forvente, at denne positive tendens fortsætter?

 

Indtil for ganske nyligt var det faktisk lykkedes at holde smitten ude af bygge- og anlægsbranchen, men det viser sig nu, at smitten desværre har fundet vej ind i branchen. Det er min opfattelse, at virksomhederne yder en stor indsats, blandt andet med afsæt i branchevejledningen om forebyggelse af smitte fra coronavirus, som vi sammen med de andre parter i branchen på rekordtid fik udarbejdet, da smitten brød ud. Det vil jeg gerne kvittere for.

 

Det er vigtigt, at virksomhederne fortsætter det gode arbejde og bidrager til, at smitten ikke spreder sig. Det gør de bedst ved at følge både branchevejledningerne og myndighedernes anbefalinger – eksempelvis ved at planlægge arbejdsdagen, så medarbejderne kan holde afstand og sikre, at der er adgang til håndvask eller håndsprit. Men det står ikke alene. For hvis branchen fortsat skal være en vækstmotor for dansk økonomi, er det afgørende, at de danske politikere styrer os gennem krisen med en rolig hånd på rettet. I DI Dansk Byggeri følger vi naturligvis udviklingen tæt, og vi står klar til at rådgive vores medlemmer om forebyggelsen af smitte med COVID-19.