<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
herre

Byggeriets Klimapriser: Dokumentation og genanvendelse er afgørende

 • Materialer og Løsninger
 • Målbar bæredygtighed
 • 2020-08-25

  Mandag den 7. september uddeler Brancheforeningen Danske Byggecentre Byggeriets Klima-, Energi-, Miljø- og Arbejdsmiljøpris på BLOX i København til virksomheder, som viser vejen mod en mere bæredygtig fremtid inden for byggeriet.  Men skal byggeriet i mål med den grønne omstilling er bæredygtighedsdokumentation og bedre genanvendelse af materialer afgørende.

  Nomineringskomitéen for Byggeriets Klimapriser har i år indstillet 19 virksomheder med i alt 21 forskellige strategier, løsninger og produkter til de fire priser.

   

  - Feltet af nominerede til Byggeriets Klimapriser vidner om, at bæredygtigt byggeri og innovative byggematerialer bliver et stadig vigtigere forretningsområde. Jeg er glad for, at vi efter en coronapause får mulighed for at hylde nogle af de virksomheder, som viser vejen mod en mere bæredygtig fremtid, siger Palle Thomsen, adm. direktør hos Brancheforeningen Danske Byggecentre, som fortsætter:

   

  - Men skal vi have et grønnere byggeri og nå i mål med regeringens klimamål, er der behov for udvikling og investeringer i nye produkter og teknologi. Materialeproducenterne er allerede godt i gang med at designe produkter og løsninger, som kan genanvendes, er mere bæredygtige og har mindre indlejret CO2. Det er dog ikke nok at have de rigtige materialer på hylderne. Den nødvendige bæredygtighedsdokumentation skal være på plads, hvis produkterne skal anvendes i nye, bæredygtige byggerier, siger Palle Thomsen.

   

  Danske Byggecentre lancerede i 2019 bygdok.dk, hvor byggeriets parter har mulighed for at søge efter dokumenteret bæredygtige produkter, materialer og løsninger samt dokumentation for produkternes tekniske og miljømæssige egenskaber i henhold til certificeringsordninger som f.eks. DGNB.

   

   

   

  Materialer skal designes til genanvendelse

  Øget bæredygtighedsdokumentation kan dog ifølge Curt Liliegreen, projektdirektør i Boligøkonomisk Videncenter, ikke stå alene. Skal byggevareproducenterne være med til at drive den grønne omstilling fremad, må de i endnu højere grad begynde at designe og producere materialer, som fra start er tiltænkt fremtidig genanvendelse.

   

  - Bygge- og anlægsbranchen står for 35 % af al affald i Danmark, og det byggede miljø for 39 % af al CO2-udledning. Heraf stammer 11 procentpoint fra materialernes ”embodied energy”, der betegner den energi, som er anvendt i materialernes fremstillingsproces. Der er således et stort energi- og miljømæssigt potentiale i, at man begynder at tænke og producere materialer, som fra start er skabt til at kunne blive genanvendt igen og igen i byggeriet. Herved skabes et cirkulært system, hvor produktionens og forbrugets beslag på ressourcer minimeres. Varernes levetid forlænges, og skabelse af affald forebygges, da de kan genanvendes, forvandles til råvarer eller nye produkter, siger Curt Liliegreen.

   

  - Men producenterne kan ikke alene drive den grønne omstilling. Vores byggeri skal fra start være tænkt cirkulært, hvis nye cirkulære produkter og løsninger skal have en chance for at blive anvendt. Det kræver fælles fodslag på tværs af byggeriets aktører, forskning og myndigheder. Byggeriet må række ud til politikerne og sætte en ambitiøs dagsorden for genanvendelse – eller i fraværet heraf f.eks. se forsimplede afgifter trukket ned over hovedet på sig, siger Curt Liliegreen.

   

  Anbefalede artikler