<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Den grønne omstilling kræver dokumentation af brugte byggematerialer
Den grønne omstilling kræver dokumentation af brugte byggematerialer

Den grønne omstilling kræver dokumentation af brugte byggematerialer


En betydelig del af Danmarks samlede energi- og ressourceforbrug kommer fra bygge- og anlægssektoren, hvor særligt affald og produktion af nye byggematerialer gør store udslag i klimabelastningen. Men at genbruge og genanvende byggematerialer skal gøres ordentligt, hvis det skal gøres, mener  Thomas Bruun, administrerende direktør i ETA-Danmark.

Indlæg af Thomas Bruun, administrerende direktør i ETA-Danmark

Vi er nødt til at sikre kvaliteten af de materialer, vi ønsker at genbruge eller genanvende og samtidigt være helt klare på, hvordan vi kan bruge dem og til hvilket formål. Det er nemlig langt fra alle byggematerialer, der er egnet til genbrug eller genanvendelse – og det er heller ikke altid, at man opnår den ønskede miljøeffekt.

 

Forestil dig, at vi får lavet en grøn omstilling, hvor vi genanvender og genbruger i et væk, måske vi ligefrem udbreder genbrugen af bærende elementer – dét vil i hvert fald hurtigt kunne have positive klimaeffekter. Men det vil også være min påstand, at der kun skal ét sammenstyrtet byggeri til for at sætte den grønne dagsorden i byggeriet 100 år tilbage. Vi har brug for masseudbredelse af den grønne omstilling, og derfor er det endnu mere afgørende, at vi ikke går på kompromis med sikkerheden.

 

Dokumentation giver sikkerhed

Men hvordan sikrer vi så, at de produkter og materialer, vi gerne vil genbruge eller genanvende, rent faktisk er egnet til formålet? Det er der et helt enkelt og klart svar på – nemlig dokumentation. For dokumentation kan hjælpe med at kommunikere produktets egenskaber og sikrer samtidigt, at man har belæg for at produktet rent faktisk lever op til det deklarerede.

 

Dokumentation af brugte byggematerialer skal understøtte to vigtige aspekter. Det ene er det miljømæssige, hvor man ser på, hvilken miljømæssig gevinst der er ved at genbruge eller genanvende et givent produkt. Giver det rent faktisk den miljøeffekt, man gerne vil have ud af det? Sparer man f.eks. ressourcer, CO2-udledning mv.? Det andet aspekt handler om produktets sikkerhed i bred forstand. Det er nemlig helt afgørende, at produktet er sikkert at anvende i en given situation. Det handler både om, hvorvidt produktet skal være f.eks. brandsikkert, om det skal være et bærende element eller om det skal sikre mod vandskader. Men det handler også om, at det ikke må være fyldt med farlige kemikalier.

 

Derfor er vi nødt til at tænke i dokumentation i forhold til konkrete produkter og konkrete projekter. Hvad har det været brugt til tidligere, hvor længe og hvad skal det anvendes til nu? Og hvilken betydning har det for holdbarhed, restlevetid, ydeevne mv.?

 


Nye forretningsmuligheder

Heldigvis er det jo ikke en fuldstændig ny dagsorden, og vi har allerede gode eksempler på, hvordan man kan gøre. Tænk bare på de genbrugte mursten, hvor virksomheden Gamle Mursten har stor succes med at genbruge mursten ved hjælp af dokumentation af relevante egenskaber som styrke og bæreevne. Og der findes en lang række andre eksempler. Eksempelvis har vi arbejdet sammen med en virksomhed, der gerne ville genanvende granuleret tagpap til asfaltproduktion, hvorved man både opnår miljømæssige gevinster ved reduceret affaldsmængde fra nedtagning af taget og en reduceret CO2-udledning ved asfaltproduktionen. Det var selvsagt alfa og omega at sikre materialets egenskaber til den nye anvendelse og samtidigt var det vigtigt at undgå farlige stoffer.

 

Dokumentationen har virksomheden sikret sig ved hjælp af standarder og ved hjælp af en ETA, der er en europæisk teknisk vurdering, som giver mulighed for at udarbejde en ydeevnedeklaration og få CE-mærket eksempelvis nye produkter baseret på brugte materialer. En ETA giver en solid, europæisk dokumentation for ydeevnen af produkternes egenskaber, og en national godkendelse giver endvidere dokumentation for, at produktet er egnet til anvendelsen og opfylder kravene i Danmark.

 

Et andet godt eksempel på succesfuld genanvendelse med dokumentationen i orden er granuleret PUR-isolering, der bliver brugt til at fremstille ny isolering – igen med hjælp fra en ETA, der samtidig giver adgang til hele det europæiske marked og et nyt eksporteventyr.

 

Danmark skal være i front

Ligesom i Danmark arbejder EU også på at lave en grøn omstilling i byggeriet og der er alt at vinde for den danske byggebranche ved at være i front med de gode dokumenterede løsninger. Derfor er det også særligt vigtigt, at de initiativer, som EU-kommissionen tager i forbindelse med opdateringen af byggevareforordningen, bygger videre på de gode instrumenter, vi allerede har i dag med harmoniserede standarder og udstedelse af ETA’er for de produkter, som ikke er omfattet af de harmoniserede standarder.  

 

Hvis den danske byggebranche og det danske folketing ønsker at sikre fremtidens grønne byggeri, er det således vigtigt, at vi alle stiller krav om ordentlig dokumentation og at vi deltager i debatten om en europæisk forordning, der ved en eventuel revision fortsat giver byggevareleverandørerne mulighed for at bruge de eksisterende instrumenter, som grundlag for deres dokumentation.