<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
daniel-mccullough-HtBlQdxfG9k-unsplash_1920

Byggeri skal designes til genanvendelse

 • Materialer og Løsninger
 • Målbar bæredygtighed
 • 2020-11-05
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  En ny standard gør det lettere for byggeriets parter at arbejde konkret med design for adskillelse. Og det er alfa og omega, hvis vi skal sikre et mere cirkulært byggeri i fremtiden, mener Birgitte Ostertag, seniorkonsulent i Dansk Standard.

   

  Et væsentligt grundlag for cirkulært byggeri er, at byggeriets dele kan adskilles og genbruges eller genanvendes. Det kræver, at man allerede i planlægningsfasen tænker ind, hvordan de forskellige elementer skal kobles sammen og hvordan de skal kunne dekobles senere hen. Gevinsten ved at tænke det ind fra starten er, at man senere hen både kan adskille byggeriet fuldstændigt, og at man også undervejs kan udskifte delelementer, der er gået i stykker og dermed nemmere kan reparere på bygningen.

   

  - Grundlæggende handler det om kernen i cirkulært byggeri: Der er begrænsede ressourcer, og derfor skal man finde en måde at genanvende dem, man har brugt en gang. Det handler om at anvende ressourcer så effektivt som muligt og samtidigt reducere produktionen af CO2 og affald - ”design out waste”, som man populært siger. Og hvis det skal kunne gøres fuldt ud, kræver det, at man tænker det aspekt ind allerede i designfasen, så bygningen eller bygningskomponenten let kan skilles ad og genbruges eller måske genanvendes til et helt andet formål. En af de største udfordringer, vi har i dag, er netop, at vi har en kæmpe eksisterende bygningsmasse, der ikke er fit for the purpose, siger Birgitte Ostertag, seniorkonsulent i Dansk Standard, der netop har udgivet en helt ny ISO-standard for design med henblik på adskillelse og tilpasning.

   

  BOBirgitte Ostertag

   

  Overblik og fælles forståelse

  Den nye ISO-standard giver et overblik over principperne for design for adskillelse og tilpasning samt de muligheder, der er for at integrere og bruge principperne i designprocessen. Samtidigt giver den en fælles forståelse ved at fastlægge definitioner og begreber. Standarden er ifølge Birgitte Ostertag et godt sted at starte, hvis man som virksomhed ønsker at arbejde med retningslinjerne for design for adskillelse.

   

  - Med den her standard i hånden, får man et godt afsæt til at arbejde med cirkulær økonomi. Man kan allerede i planlægningsfasen starte med at spørge sig selv, behøver vi at designe noget helt nyt? Eller kan vi tilpasse den eksisterende bygning til et andet formål? For så kan man i mange tilfælde spare endnu flere ressourcer. Dette aspekt indgår også i standarden, siger Birgitte Ostertag og fortsætter:

   

  - Samtidig er standarden et konkret redskab til at gentænke det produkt, man har, og bygge eller producere på en måde, så man let kan skille delene ad og dermed gøre byggeriet mere fleksibelt og sikre længere levetid af både det samlede byggeri og enkeltdelene.

   

  Standarden indeholder også strategier for at sikre dokumentation og information, der understøtter design for adskillelse og tilpasning også i en fremtidig implementering.

   

   

  Partnerskaber spiller en vigtig rolle

  Standarden sætter ikke specifikke og kvantitative præstationsniveauer, men den fastsætter krav for, hvad der er nødvendigt for at implementere principperne, og den giver også vejledning med hensyn til at måle præstationerne. Desuden indeholder den en beslutningsramme til at fastlægge en designstrategi og udvikle kontraktgrundlaget mellem byggeriets parter og understøtter, at designer og klient skaber visionen sammen.

   

  - Når man taler om design for adskillelse handler det meget om partnerskaber og om at mødes på tværs af værdikæden, fordi tingene hænger sammen. Samtidigt er det vigtigt, at man tager stilling til de her ting allerede i udbudsfasen, så det kan medtages i den strategiske planlægning, siger Birgitte Ostertag og understreger, at det også kan være en driver for omstillingen til et mere cirkulært byggeri, hvis man anvender standarden som en del af aftalegrundlaget i f. eks. offentlige udbud

   

  Om standarden

  Standarden, DS/ISO 20887:2020, Bæredygtighed ved byggeri og anlægsarbejder – Design med henblik på afmontering og tilpasning, giver et overblik over principperne ved design for adskillelse og tilpasning og anviser strategier for at integrere principperne i designprocessen. ISO-standarden beskriver alle dele af en designproces, der skal ende ud i et byggeprodukt eller et byggeri, der kan demonteres helt eller delvist for at forblive brugbart. Enten fordi det gennem en fleksibel opbygning bliver flerfunktionelt eller fordi komponenter og materialer kan udskiftes og genanvendes i andre sammenhænge og produkter.

   

  Standarden lister en række basale spørgsmål, f.eks. forventet levetid, brug, ejerforhold, drift og vedligehold, regulatoriske forhold, økonomiske og markedsrisici, fysisk og kulturel kontekst, typologi, bygningsteknologi, materialer, performance mål miljømæssige, sociale, økonomiske, funktion mv.

   

   

  Målgruppen er alle byggeriets parter – bygningsejere, arkitekter, ingeniører, produktdesignere og fabrikanter, men også andre, der er ansvarlige for finansiering, regulering eller for selve byggefasen. Standarden kan bruges til alle typer bygninger og anlægsarbejder – og både ved nybyggeri, renovering og vedligehold.

   

  Vil du vide mere om design for adskillelse?

  Circle House Lab har netop udgivet et Green Paper om design for adskillelse

   

  Circle House Lab er et partnerskab bestående af 100+ virksomheder fra den danske byggebranche. Partnerskabet er åbent for alle, der ønsker at bidrage til, at dansk byggeri bliver førende inden for cirkulære løsninger. Dansk Standard driver Circle House Lab i samarbejde med arkitektfirmaet 3XN og Responsible Assets og projektet er støttet af Realdania og Miljøministeriets MUPD-midler.

   

   

  Anbefalede artikler