<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
9+full+screen_1920

Beton baseret på geopolymerer – fremtidens byggemateriale?

 • Materialer og Løsninger
 • Målbar bæredygtighed
 • Beton
 • 2021-06-22
 • |  Fotos af Bjørnar Øvrebø

  Snøhetta har netop lanceret samarbejde med startup-virksomheden Saferock med fokus på udvikling af CO2-neutral beton til fremtidens byggeri. Målet er at have løsningen klar allerede i 2025.

  Beton er verdens mest anvendte byggemateriale og spiller en markant rolle i bygge- og anlægsbranchens CO2-aftryk. Nøgleingrediensen cement står for omkring 8 % af det globale CO2-udslip ifølge tænketanken Chatham House, så for at nå målene i Paris-aftalen er det nødvendigt, at CO2-udslippet forbundet med beton reduceres kraftigt i løbet af de næste år.

   

  Norske Snøhetta har på den baggrund indgået strategisk partnerskab med startup-virksomheden Saferock, der ligeledes er fra Norge og blev startet i 2019, om at få produktionen af en mere bæredygtig type beton sat i gang og ført ud på markedet. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Snøhetta.

   

  1+(full+screen)

   

   

  Uudnyttet potentiale

  Og hvad går den nye løsning så ud på? Kort fortalt handler det om at udnytte rest- og biprodukter fra industrien. Globalt set genererer industrielle processer enorme mængder af rester med uudnyttet potentiale, og Saferocks patenterede teknologi, der udspringer af forskning ved Stavanger Universitet, giver netop ny værdi til disse uudnyttede biprodukter.

   

  Idéen er at udvikle ny beton med lavt CO2-aftryk som alternativ til den velkendte Portland cement-baserede beton, som lige nu er verdens mest anvendte byggemateriale. Nøglen til den nye type beton er geopolymer-cement – en slags uorganiske polymerer bestående af mineraler, der typisk stammer fra affaldsstrømmene i mineindustrien og kraftværker. De åbner dermed unikke muligheder for at skabe værdi ud af mineaffald, der ellers ville udgøre en trussel mod miljøet.

   

   

  Mål om CO2-neutral beton allerede i 2025

  Oprindeligt startede forskningen i geopolymer-teknologi med idéen om at udvikle et nyt og bæredygtigt cement-lignende materiale til forsegling af olie- og gasbrønde. Nu skal teknologien udvikles til også at kunne anvendes til produktion af beton til bygge- og anlægsbranchen.  


  Parterne anslår i den forbindelse, at CO2-udslippet forbundet med betonproduktion i første omgang kan reduceres med mere end 70 %. Og målet er allerede i 2025 at fremstille helt CO2-neutral beton.


  Den nye løsning bygger på on site produktion, der både eliminerer transporttid og -emissioner. Derudover har geopolymerer flere fordelagtige egenskaber sammenlignet med traditionel cement – for eksempel højere modstandsdygtighed over for temperaturer og kemikalier samt markant lavere permeabilitet.

  - Første skridt i projektet bliver at igangsætte og opskalere udviklingen af de nye materialer. Dernæst skal det sikres, at teknologien og materialerne bliver en del af et cirkulært økosystem, da man hermed for alvor vil kunne rykke ved branchens miljømæssige aftryk. Projektet ligger dermed i forlængelse af Snøhettas mission om at reducere byggeriets miljømæssige aftryk og accelerere overgangen til bæredygtige byggematerialer, forklarer arkitektvirksomheden.

   

  3+full+screen
  2+half+screen+right
  6+half+screen+right
  7+full+screen
   
   

  Stærk brand-identitet skal illustrere nedslaget i et uudforsket marked

  Snøhetta har stået for udviklingen af en brand-identitet for Saferock, der skal hjælpe firmaet til at kommunikere effektivt med sine stakeholders i et uudforsket marked via tydelige budskaber, et dristigt design og stærke visuelle greb. Brand-identiteten bygger på konceptet om et nedslag og er karakteriseret ved et minimalistisk og alligevel ekspressivt visuelt sprog, der er skabt til at få folk til at spærre øjnene op:   

   

  - Typografien er atypisk for branchen, samtidig med at de stærke visuelle greb dramatiserer materialet og produktet. Saferocks innovative løsninger kommunikeres ud ved at fremvise geopolymer-beton og dens komponenter i både mikro- og makroskala, pointerer Snøhetta.

  Anbefalede artikler