<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> ALFA INSTRUMENTS: Vi kan ikke gøre folk raske, men mindske spredning
https://dl2phipa8wx75.cloudfront.net/mediaxpress/640x426/0b7467fae7e6abb23735ed6d7c86289ead8fa432/article/1587632753-dill2uyoOzziOzongeneratormodcoronavirus_1920.jpg
Annonce

ALFA INSTRUMENTS: Vi kan ikke gøre folk raske, men mindske spredning

  • 2020-04-23

ALFA INSTRUMENTS forhandler danske ozongeneratorer ved navn OZZI. Generatorerne kan sættes ind i kampen med at mindske smittespredning med Coronavirus.

OZZITM stilles i et rum, hvor der er risiko for smittespredning, rummet forlades og lukkes. Generatoren bruger luftens ilt til at danne ozon, og den blæser ozonen ud i rummet, hvor ozonen spreder sig og angriber bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer så rummet desinficeres. I tilfælde af COVID-19 er ozonbehandling et supplement til rengøring. Ozonbehandlingen må ikke stå i stedet for myndighedernes vejledning for nedbringelse af smittefare. Efter endt behandling med ozon skal rummet luftes grundigt ud, til der ikke mere lugter af ozon.

 

 

OZZITM er en serie af 5 små mobile ozongeneratorer, det er en ”plug and play” løsning, som er nem at anvende såvel i hjemmet, på arbejdspladsen som i institutionen. OZZITM er et miljøvenligt og effektivt supplement til den almindelige rengøring.