<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Winter is coming: Har du en plan for dit byggeri?

 • Arbejdsmiljø
 • Byggepladsen
 • Sikkerhed
 • 2018-12-04
 • | Af Julie Salkvist
 • Er du som entreprenør klar til at fortsætte byggeriet, når vinteren sætter ind? Hvilke regler og krav gælder og hvad skal man være opmærksom på – og hvordan kan man håndtere vejrlig udfordringer bedst muligt? Hos Vinterkonsulenterne får man mange henvendelser hele året og her anbefaler man en række tiltag, som entreprenøren kan sætte i værk for at imødegå forskellige udfordringer, og for at holde produktiviteten oppe.

  Ifølge vinterkonsulent Bent Kofoed, er udfordringerne i vinterbyggerier dels at sikre sig at byggematerialer og konstruktioner ikke lider overlast og dels at sikre sig gode og sikre arbejdsvilkår for håndværkerne på byggepladserne. Samtidig er Vinterbekendtgørelsen, Bygningsreglementet, Arbejdsmiljøregler og regler for vejrlig og spilddage vigtige at sætte sig ind i.

   

  Forbered byggeriet på både frost og mudder

  - Udfordringerne ved vinteren er, at vi typisk skal forberede os på både en hvid vinter med sne og frost og en såkaldt grøn vinter med regn. I forhold til den hvide vinter drejer det sig om at beskytte byggepladsen, byggematerialerne og byggeprocesser mod sne og frost, fordi der er nogle typer byggemateriale, der ikke tåler temperaturer under 5 grader, siger Bent Kofoed fra Teknologisk Institut og fortsætter:

   

  - Hvis der derimod ikke bliver frost og falder sne, kan det ende med en grøn vinter, hvor man risikerer meget regn og så kan ende med at stå i mudder til knæene. Det kan løses ved at udføre en effektiv afvanding af byggepladsen samt en stabil afdækning af materialer og konstruktioner, så der ikke opstår fugtskader i materialer og konstruktioner, som senere kan medføre råd og skimmelvækst.

   

  Fremkommelighed og arbejdsvilkår

  I forhold til arbejdsmiljø og produktiviteten på pladsen skal man sørge for, at der er et vinterberedskab, så der kan ryddes sne og saltes tidligt om morgenen, så der ikke går for meget af produktionstiden. Samtidig kan man sikre, at der er de nødvendige afdækningsmaterialer til at udføre de relevante vinterforanstaltninger. Endeligt er det vigtigt at sørge for, at der er 10-15 grader i råhuse, så aptering kan foregå på en fornuftig, sikker og sund måde, både for bygværket og håndværkerne.

   

  - På trods af vejrudsigter er det erfaringerne, at man ikke kan forudse vinteren i Danmark, og hvor i landet nedbøren falder, fortæller Bent Kofoed. Det kan derfor være svært at vide hvilket grej, man har brug for. På de enkelte byggepladser må man forholde sig til de konkrete aktiviteter der skal udføres i vinterhalvåret og derudfra vurdere behovet for vintermaterialer og grej. Det kan for eksempel være pumpegrej til at holde områderne i en udgravning tørre, samt vintermåtter til at beskytte byggeriet mod frost.

   

  Hold styr på datoer fra myndighederne

  Overordnet set er der mange myndigheder, som sætter datoer for begivenheder og årstider i Danmark, og som Bent Kofoed forklarer, er det vigtigt at kende til dem:

   

  - Vinterbekendtgørelsen har sat datoen for vinter fra den 1. november til den 31. marts

  - Arbejdstilsynet fra den 1. oktober til den 31. marts og

  - for overenskomster er det fra den 1. oktober til den 30. april

   

  - Dertil kommer at vejrliget ikke kender til datoer. Det kan være forvirrende at finde ud af, hvilke datoer der gælder, men det er altså et vilkår. Grundlæggende skal man sikre sig, at man kan klare vinterens situationer, både i forhold til det aktuelle vejrlig samt i forhold til de forskellige regler, siger Bent Kofoed.

   

   

  Vinterbekendtgørelsen - Hvordan kommer man i gang?

  For at komme i gang med at følge vinterbekendtgørelsen, kan man benytte sig af følgende gode råd.

   

  Når middelnattemperaturen nærmer sig fem grader er det tid til at entreprenøren indkalder vintermøder, der minimum bør indeholde:

   

  1. Opdatering af tidsplanen

  2. Afklaring og koordinering af, behovet for vinterforanstaltninger

  3. Afklaring af betalingsforhold

  4. Krav til dokumentationen af vinterforanstaltninger og spilddage.

   

  Hvis ikke tidsplanen opdateres, og at ansvaret for eventuelle overskridelser afklares, kan der komme en masse økonomiske og juridiske problemer ud af betaling af vinterforanstaltninger:

   

  - I forhold til betaling, registrering, eventuelle tidsfristforlængelser, er det vigtigt at bygherrer og især dennes rådgiver fortæller hvilken en form for dokumentation, de vil acceptere. Skal det være noter på bagsiden af et bræt eller en rapport med foto, tid, temperaturer med mere? Hvis der ikke er styr på dokumentation og eventuel betaling ikke sker løbende, kan det senere efter byggesagens afslutning være umuligt at huske forløbet og detaljerne. Hvis man har en stor arbejdsplads, anbefales det at investere i en vejrstation, så man altid kan trække de aktuelle vejrforhold på byggepladsen.

   

  - Holdes vintermøderne på denne måde er der mulighed for at fagligheden kan komme i højsædet og at der kan opnås en fælles forståelse for de konkrete vinterproblematikker og deres løsning, fastslår Bent Kofoed.

   

  Forventet vejrlig skal medtages i udbudsmaterialet

  Ifølge den nye AB18 skal bygherre lægge ekstra dage ind i udbudstidsplanen af hensyn til vejrliget, en såkaldt spilddagskalender. Dette sker for at undgå unødig snak om spilddage og tidsfristforlængelse.

   

  Alt i alt skal Vinterbekendtgørelsen således sikre helårsbeskæftigelse og at materialer og konstruktioner beskyttes mod vintervejrliget, herunder at byggeriet beskyttes mod unødig indbygning af fugt. Sammen med reglerne i Bygningsreglementet om sundt byggeri og reglerne om vinterbyggeri udstedt af Arbejdstilsynet, er den udtryk for samfundets bestræbelse på at undgå unødig nedslidning i byggebranchen og ikke mindst sikre sunde byggerier for de kommende brugere.

   
  Anbefalede artikler