<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Danske Byggecentre: Dem vil vi gerne hædre
Danske Byggecentre: Dem vil vi gerne hædre

På BYGGERI´18 blev Byggeriets Klima-, Energi- og Miljøpris samt Byggeriets Miljøpris – Særpris til hhv. Kronospan, WOOD STEP, Komproment og H+H Danmark

Danske Byggecentre: Dem vil vi gerne hædre


... lød det fra Palle Thomsen, Danske Byggecentre, da han uddelte Byggeriets Klima-, Energi- og Miljøpris samt Byggeriets Miljøpris på BYGGERI´18 messen. Det er vigtigt at anerkende de virksomheder, som gør en ekstra indsats og er med til at flytte branchen i en god retning.

 

Kronospan, WOOD STEPKomproment og H+H Danmark kan smykke sig med byggeriets mest prestigefyldte titler i to år, frem til BYGGERI´20. Ud over Palle Thomsen fra Danske Byggecentre var Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard, og Carsten With Thygesen, formand for Markedsmodningsfonden og næstformand i Realdania med til at uddele priserne.

 

Hårdt arbejde og vidensdeling

Carsten With Thygesen understregede vigtigheden af det pionerarbejde, som danske producenter udfører, og han opfordrer alle med udviklingsprojekter til at tage kontakt med Markedsmodningsfonden, da man meget gerne støtter byggesektoren:

 

- Det er byggeriet, som skal være med til at løse de globale udfordringer med at nedbringe resurse- og energiforbrug i både produktionen af materialer og driften af vores bygninger. For at imødekomme tilflytningen fra land til by i Danmark, så skal der bygges 20.000 boliger om året, og det giver en masse muligheder for forbedringer. I forhold til byggematerialerne er de vigtigt ikke bare at genbruge, men at fokusere på upcykling – hvor man forædler materialer og råstoffer.

 

Carsten With Thygesen fremhævede Realdania-projektet MiniCO2-husene i Nyborg, som et eksempel på et pionerprojekt, hvor man med succes har afprøvet nye byggeløsninger. Men ofte er det vanskeligt at få støtte til sine projekter, når man skal gå fra prototype til at bygge rigtigt:

 

- Der er ufatteligt mange produkter, der ikke kommer videre i deres udviklingsproces end den såkaldte "Dødens Dal" – hvor man har brug for støtte for at kunne afprøve en prototype i virkeligheden og lave de afgørende forbedringer, inden man har et færdigt produkt. Her kan Markedsmodningsfonden hjælpe, og vi er interesseret i at støtte de innovative producenter i den svære proces – deres kreativitet skal have stor anerkendelse og respekt.

 

  

BYGGERIETS KLIMAPRIS

Prisen går til Kronospan ApS for deres Novopan Klimagulv, der er en ny 25 mm sporet undergulvsplade med fræsede spor til 20 mm varmeslanger til vandbaseret gulvvarme. Novopan Klimagulv er det eneste undergulv til gulvvarme i Skandinavien, der har opnået Svanemærket primært pga. de anvendte råvarer er CO2-neutrale og virksomhedens vægt på cirkulær økonomi i produktionen. Mindst 70% af råvarerne til pladeproduktionen er genanvendt træffald. De resterende 30% af råvarerne er bæredygtigt FSC- og PEFC-certificeret træ fra danske skove.

 

 

Kronospans adm. Direktør Henning Jensen modtager Klimaprisen af Palle Thomsen fra Danske Byggecentre og Fredericia  borgmester, Jacob Bjerregaard.

 

 

 

BYGGERIETS ENERGIPRIS

Prisen går til WOOD STEP A/S for deres trappeløsninger POLAR-STEP og POLAR TOPKARM, som reducerer problemer med kuldebroer og træk. Topisoleret loftstrappe med 87 mm front samt toplem i tagrummet også med 87 mm front, hvilket har sikret en testet u-værdi på kun 0,37. Konstruktionen imødekommer de øgede tæthedskrav i BR2020. 100% PEFC certificeret.

 

WOOD STEPs adm. Direktør Michael Frandsen modtager Energiprisen på årets BYGGERI´18 messe.

 

BYGGERIETS MILJØPRIS

Prisen går til Komproment for at have iværksat en miljøstrategi, de har udviklet facadeprodukter med udgangspunkt i adskillelse og genanvendelse, og de arbejder med dokumenteret bæredygtighed via Cradle to Cradle-certificeringer. Forudsætninger for CtC-certificering er, at produkterne er udviklet til adskillelse, samt at der ikke indgår skadelige stoffer i produkterne. Fem produkter er certificeret på sølv-niveau. Med facaderne leveres en “sort boks” med materialeoplysninger, således at materialerne kan genanvendes på den rigtige måde og indgå i det cirkulære byggeri.

 

Logistikchef i Komproment Mads Råge kunne fortælle, at hele processen begyndte, da virksomheden indledte et samarbejde med Annette Hastrup fra Vugge til Vugge omkring et byggeprojekt, som skulle DGNB-certifices:

 

- Annette sagde straks, at vi burde have større ambitioner, og det samarbejde ændrede vores tilgang, hvor vi begyndte at fokusere på det, om skete med vores produkter, efter vi har solgt dem. Det er altid en balancegang, da vi ikke skal forstyrre vores vante arbejdsgang, men det er skønt at gøre noget godt, og det er vi meget stolte af. Det har været en virkelig god rejse.

 

Komproments logistikchef Mads Røge modtager sammen med sit team Miljøprisen for deres indsats.

 

 

BYGGERIETS MILJØPRIS - SÆRPRIS

Prisen går til H+H Danmarks for deres H+H ERGO montagelift. H+H ERGO vandt i 2017 Patent Nords innovationspris for ”på innovativ vis at kombinere øget konkurrenceevne med forbedret arbejdsmiljø” og for liftens betydning for arbejdsmiljøet. H+H tænker sikkerhed og arbejdsmiljø helt ud i sidste led af værdikæden. Der er udtaget tre patenter på H+H ERGO. Det seneste er et krydslasersystem, som skal lette arbejdet med montagen yderligere, og som vil blive præsenteret på BYGGERI’18.

 

- Vi ønsker at hylde det gode og sikre arbejdsmiljø. Derfor har vi i år indstiftet Byggeriets Miljøpris - Særpris for at sætte fokus på, at der kan hentes mange penge i byggeriet ved at satse på innovation, der både skaber effektive løsninger og et godt fysisk arbejdsmiljø for ens medarbejdere på byggepladsen, siger Palle Thomsen, adm. direktør for Brancheforeningen Danske Byggecentre, der er medlem af Nomineringskomitéen bag Byggeriets Klimapriser.

 

Prisen går til H+H Danmarks for deres H+H ERGO montagelift. H+H ERGO vandt i 2017 Patent Nords innovationspris for ”på innovativ vis at kombinere øget konkurrenceevne med forbedret arbejdsmiljø” og for liftens betydning for arbejdsmiljøet. H+H tænker sikkerhed og arbejdsmiljø helt ud i sidste led af værdikæden. Der er udtaget tre patenter på H+H ERGO. Det seneste er et krydslasersystem, som skal lette arbejdet med montagen yderligere, og som vil blive præsenteret på BYGGERI’18.

 

 

Adm. direktør i H+H Jacob Lypart modtager Byggeriets Miljøpris – Særpris.

 

Byggeriets Klimaprisers Nomineringskomité

Nomineringskomitéen for Byggeriets Klimapriser består af repræsentanter fra samtlige af byggeriets parter. Komitéen udpeger vinderne af de tre Klimapriser og Byggeriets Miljøpris - Særpris.

 

Dansk Byggeri, direktør Lars Storr-Hansen

SMVdanmark – det nye Håndværksråd, adm. direktør Ane Buch

Bygherreforeningen, direktør Henrik L. Bang

Akademisk Arkitektforening, konstitueret direktør Annette Blegvad

Danske Arkitektvirksomheder, direktør Lene Espersen

Konstruktørforeningen, sekretariatsleder Kim Benzon Knudsen

F.R.I, direktør Henrik Garver

Grundejernes Investeringsfond, udviklingschef Søren Meyer

Dansk Indeklima Mærkning, Thomas Witterseh

PEFC, generalsekretær Morten Thorøe

SBI - Statens Byggeforskningsinstitut, direktør Thorkild Ærø

DI Byg, branchedirektør Elly Kjems Hove

Danske Byggecentre, adm. direktør Palle Thomsen

 

Om BYGGERI’18:

BYGGERI’18 afholdes den 13.-16. marts i MESSE C i Fredericia. Messen har åbent dagligt fra kl. 09.30 – 17.00 med fri adgang for fagfolk mod registrering.

 

BYGGERI-messen har igennem årerne positioneret sig som Skandinaviens vigtigste fagmesse for byggevarer og havde ved seneste afholdelse i 2016 over 300 udstillere og 26.000 besøgende.