<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
articlebanner
f0e6041a-a754-4650-870e-bd7848f19ec6

Varmepumpeindustrien: Teknologien findes allerede, så hvorfor vente?

 • Byggeriets udvikling
 • Energi og Energioptimering
 • 2023-03-09
 • | Indlæg af Lars Abel, sekretariatschef i Varmepumpeindustrien
 • Klimarådets statusrapport giver en skarp kritik af regeringens førte klimapolitik og konkluderer, at det kræver implementering af ny teknologi, hvis målet skal nås. Lars Abel, sekretariatschef i Varmepumpeindustrien fremhæver, at en målrettet udnyttelse af den eksisterende varmepumpeteknologi – i individuel opvarmning, i fjernvarmen og ved udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder og institutioner – kan gøre 2030-målsætningen langt mere realistisk.


  Varmepumpeteknologien - et klima-, energi- og forsyningsmæssigt ”Kinderæg”

  Midt i en buldrende klima-, miljø- og energikrise bør politikerne blive mere målrettede omkring at høste de relativt lavthængende frugter, der både umiddelbart her og nu, men også på længere sigt kan skaffe os både uafhængighed af fossile brændstoffer, forsyningssikkerhed og energieffektivitet.

   

  Kommunernes varmeplanlægningsopgave skal udvides til også at omfatte varmepumpeteknologien

  Aftalen fra 29. juni 2022 mellem KL og Regeringen har udløst en fremskyndet kommunal planlægning for at konvertere de naturgasforsynede områder til grøn varme inden udgangen af 2022. Kommunerne har sendt 670.000 fjernvarmebreve ud, og over 200.000 ejendomsejere får tilbudt fjernvarme. Mange kan derimod ikke forvente at få fjernvarme, og der er også stor usikkerhed om tidspunktet for, hvornår fjernvarmen reelt kommer hos de fleste. Samtidig er flere projekter sat i bero, da der er skabt stor usikkerhed om, hvorvidt budgetterne kan holde i virkelighedens verden.

  Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard har sagt, at han vil mødes med KL for at ”speede tempoet op og skabe klarhed”. Ministeren kan skabe mere klarhed og tryghed for borgerne ved nu også at pålægge kommunerne at udvide varmeplanlægningsopgaven til at omfatte de varmepumpeteknologiske muligheder.

   

   

  Rette varme på rette sted

  Det skal ske for at sikre, at Danmarks grønne energiomlægning sker ud fra udgangspunktet ”rette varme på rette sted”. Varmepumpeindustrien har derfor også med tilfredshed noteret sig, at Lars Aagaard har slået fast, at fjernvarmen kun skal udrulles de steder, hvor det giver mening. Det skal ske på et oplyst grundlag, så kun de områder, der reelt vil kunne være rentable udlægges som fjernvarmeområder.

   

  Der, hvor det ikke giver mening at udrulle fjernvarmen – samfundsøkonomisk og privatøkonomisk – kan varmepumpeteknologien sikre hurtig grøn omstilling af varmeforsyningen, brugertryghed og forsyningssikkerhed.

   

  Anbefalede artikler