<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1 (3)

Ressourcerækkerne af Lendager Group. Foto af Rasmus Hjortshøj

VCØB’s nye initiativ skal gøre byggebranchen mere cirkulær

 • Byggeriets udvikling
 • Målbar bæredygtighed
 • Nedrivning
 • 2022-05-02
 • | Af Nicholas Jungblut Knutsson
 • Det nye initiativ VCØB Community henvender sig til en bred vifte af aktører, lige fra bygherrer og arkitekter til nedrivningsfirmaer – medlemmerne skal hjælpe hinanden med at implementere nye cirkulære principper i byggebranchen.

  Begrebet cirkulær økonomi betegner produktionsmodeller, der forsøger at skabe mindst muligt spildmateriale igennem bl.a. genbrug og genanvendelse (hhv. at genbruge materialer direkte og at anvende gamle materialer til at fremstille nye). Ifølge Miljøstyrelsen producerer byggebranchen ca. 40% af Danmarks samlede affald. Hvis Danmark skal være bedre til at tage ansvar for klimaet, er det derfor vigtigt, at byggebranchen følger med.

   

  GreenPaper#1_Asbest
  GreenPaper#1_Beton
  GreenPaper#1_Drivhus
  GreenPaper#1_Træ
   
   


  Her kommer Videnscenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB) ind i billedet. Videnscentret er tilknyttet Teknologisk Institut og arbejder med at promovere cirkulære principper i byggebranchen igennem vidensdeling og vejledning. I den forbindelse lancerede VCØB et nyt tiltag i februar 2022 ved navn VCØB Community i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Responsible Asset. Igennem et medlemskab i Community’et kan virksomheder bl.a. deltage i workshops, webinarer og konferencer, hvor de kan opsøge information og sparre med hinanden.

   

  Ifølge Tine Lange, grundlægger af Responsible Assets og medansvarlig for VCØB Community, er det vigtigt, at vi hjælper hinanden, for den opgave vi står overfor, er både omfattende og udfordrende:

   

  TineLangeTine Lange, grundlægger af Responsible Assets og medansvarlig for VCØB Community
   
   

  - Man siger, at vi over de næste 50 år vil bygge lige så meget, som menneskeheden har bygget hidtil. Det er monstrøst at forestille sig. Hvor skal alle de ressourcer komme fra? Vi bliver nødt til at ændre den måde byggebranchen er tilrettelagt, men de cirkulære principper møder en masse benspænd både praktisk og lovgivningsmæssigt, og derfor er det vigtigt, at vi lærer af hinanden.

   

  Byggebranchens benspænd

  Noget af det første, som skaber udfordringer, når vi skal gøre byggebranchen mere cirkulær, er vores forventning til, hvordan et nyt byggeri skal se ud. Den cirkulære arkitektur bliver nemlig formet af nogle anderledes tektoniske principper, forklarer Tine Lange:

   

  - Hvis vi skal blive bedre til at recirkulere, bliver vi nødt til at bygge med synlige samlinger, så det rene træ, stål, tegl eller beton kan fjernes og genbruges. Så snart vi maler eller limer, har vi tilført fremmedelementer, som besværliggør og fordyrer genbrugsprocessen. Den cirkulære økonomi er derfor også et æstetisk opgør.

   

  Desuden møder det cirkulære byggeri udfordringer både på markedet og i lovgivningen. Det er oftest billigere at gøre, som man plejer, hvilket kan gøre det svært for nye cirkulære virksomheder at bryde igennem. I lovgivningen stilles der høje krav til byggematerialer, fordi vores bygninger selvfølgelig skal være sunde og sikre. Brugte materialer skal derfor ofte gennemgå dyre processer for at opnå samme kvalitet og renhed som nye.

   

  WEBFOTOS_U_GRADIENT_1
  WEBFOTOS_U_GRADIENT_2
  WEBFOTOS_U_GRADIENT_3
  WEBFOTOS_U_GRADIENT_5
  WEBFOTOS_U_GRADIENT_6
   
     En potentiel løsning på denne udfordring, som VCØB foreslår, er at bruge de gamle materialer i udendørs konstruktioner, såsom drivhuse og hegn, hvor kravene ikke er lige så høje. Denne løsning er et eksempel på, hvordan VCØB Community arbejder på at finde og promovere simple nye metoder – det er nemlig en af deres væsentligste ambitioner, at alle skal kunne være med.

   

   

  Fordelen ved fællesskabet

  Det centrale princip i VCØB Community afspejles i tiltagets navn: Udfordringerne skal nemlig løses i fællesskab. Hvis vi vil lykkes med at skabe mindre byggeaffald, bliver vi nødt til at indtænke de cirkulære principper i hele bygningens levetid fra vugge til grav. Derfor har vi brug for et tværfagligt samarbejde, pointerer Tine Lange:

   

  RA_CC_10  - Ved at arbejde sammen kan vi lære mest muligt af hinanden. Grundlæggende går VCØB Community ud på at forbinde alle aktørerne – både bygherrer, ingeniører, arkitekter, entreprenører, nedrivningsfirmaer, materialeproducenter og embedsfolk. I dag er vi omkring 100 aktører, selvom det kun er omkring en måned siden, vi lancerede tiltaget. Vores mål er at komme op på 200, inden vi er færdig med 2022.

   

  Den store tilstrømning af medlemmer tyder på, at der allerede er en stod bevidsthed om de klimamæssige udfordringer i byggebranchen. VCØB Community skal fungere som et sparringsfelt, for ved at løfte i flok får vi de bedste forudsætninger for at lykkes med opgaven.

   

   

  Anbefalede artikler