<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
20220611_111227

Udvidelsen af Lystrup Svømmehal er fyldt med personlighed

 • Byggeriets udvikling
 • Byggeprojekter
 • 2022-11-07
 • | Af Nicholas Jungblut Knutsson
 • Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter har fået mange nye kvadratmeter med tilsvarende mange faciliteter. Det er den lokale svømmeklub, der har ageret bygherre, og på den måde har bygningen fået sit helt personlige præg.

  Frem til 2022 bestod svømmehallen i Lystrup kun af et enkelt 25-metersbassin. Over de seneste par år er anlægget blevet udvidet med ca. 1.000 kvm og mange nye faciliteter. Det nye anlæg går i dag under navnet Momentet – Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter.


  20220611_095432
  20220611_111032
  20220611_111308
  20220611_111200
  20220611_111157
   
   


  Udvidelsen blev opført i et samarbejde mellem GPP Arkitekter, OJ Rådgivende Ingeniører og entreprenør Jens Jensen. Den lokale svømmeklub, Lystrup Svømning, var bygherrerne, og de bidrog med en masse engagement i løbet af processen, fortæller den ledende ingeniør Søren Alrø Skovbo.


  - Lystrup Svømning er en af Danmarks største svømmeforeninger, som drives af nogle meget entusiastiske folk med rigtig mange gode idéer. Deres planer om, hvordan faciliteterne skulle bruges, og den driftstid, man forventede, lå langt over, hvad der ses normalt. Sammen med arkitekterne har vi forsøgt at imødekomme alle deres ønsker inden for den økonomi, der var til rådighed.


  Og det er ikke så lidt, svømmeklubben har fået ud af projektet. Der er kommet nye omklædningsrum, som også kan bruges af personer med handicap, et motions- og legeområde, en spa, to saunaer med koldvandsbrusere, et varmvandsbassin til træning og diverse lokaler og opholdsområder.

     20220611_112239
  20220611_111214
  20220611_112333
  20220611_112355
   
   

   

  Tekniske installationer

  I svømmehalsbyggerier er der mange faktorer, som skal tages i betragtning for at sikre et behageligt og sundt indeklima – ikke mindst når der er flere forskellige bassiner. Her er god ventilation og effektiv vandbehandling noget af det væsentligste.


  - Med ventilationen er det vigtigt at holde luftfugtigheden nede, så man beskytter bygningskonstruktionen og sikrer gæsternes velbefindende. Dette kræver store luftmængder, som vi skaffer ved en blanding af cirkulation og udskiftning. Desuden er det vigtigt, at luften kommer hen over vandet, så det fjerner de tunge kloridforbindelser, men uden at skabe for meget træk. Det har vi sikret ved at lave simuleringer af luftens bevægelser.


  - Vandbehandlingen foregår gennem sandfilteranlæg fra Dansk Vandteknologi, som er fremstillet i samarbejde med Teknologisk Institut. Fordi der er tre bassiner med forskellige krav, er de tilknyttet hvert sit vandbehandlingssystem.


  Tilsvarende er der separate ventilationssystemer i henholdsvis omklædningsrummene, opholdsområderne og svømmehallen. Med sådan et omfangsrigt svømmeanlæg, er der derfor store driftsomkostninger, som ingeniørerne har forholdet sig til.


  - Vi stiller store krav til vores ventilation og vandbehandling, så det ikke bruger mere energi end nødvendigt, og vi forsøger hele tiden at optimere. Svømmehaller har generelt et stort varmetab, som vi bl.a. holder nede ved at varmeisolere så godt som muligt. Desuden er der forberedt til, at man senere kan installere varmetæpper, som skal lægges hen over bassinerne, når de ikke er i drift.

  Lokal identitet

  Noget af det, der adskiller sig ved Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter, er den personlighed, klubben har valgt at give bygningen. Det kan især ses på den måde, væggene er udsmykket.

  20220611_111503
  20220611_111757
  20220611_112003
  20220611_112101
  20220611_112315
  20220611_112748
   
   

  - Bygningen er blevet meget indbydende. Ofte har svømmehaller en tendens til at være en smule sterile med hvide klinker over det hele – det er Momentet ikke. Her har man fået en lokal kunstner ved navn Hans Oldau Krull til at lave store vægmalerier inde over bassinerne. Generelt har bygherrerne været rigtig gode til at udnytte det, de har haft til rådighed.

  Gennem det vellykkede samarbejde er tilbygningen blevet et stort, nyt anlæg med mange faciliteter og anvendelsesmuligheder. Bassinerne er designet med henblik på at skabe gode badeoplevelser og et godt indeklima, og med den lokale kunst er det lykkedes lystrupperne at sætte sit helt unikke præg på deres nye svømmehal.

  Anbefalede artikler