<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Billede 2 - Kopi

Udlejning er godt for klima og miljø – dansk udlejning er endnu bedre

 • Byggepladsen
 • Byggepladsservice og Udlejning
 • Entreprenørmaskiner og Materiel
 • Sikkerhed
 • 2024-04-16
 • | Af Frank Ulstrup

  Hollandsk rapport konkluderer, at udlejningsmaskiner udnyttes bedre, og at de derfor er en gevinst for klima og miljø. Dertil kommer, at gevinsten i Danmark faktisk er endnu større, lyder det fra Materielsektionen, der organiserer de danske maskinudlejere.

  Billede 1 - Kopi


  Udlejningsmaskiner udnyttes- og vedligeholdes bedre, og er derfor en gevinst for både klima og miljø.

  Det er konklusionen i en livscyklusanalyse som de hollandske konsulentvirksomheder Climate Neutral Group, CE Delft og SGS Search har gennemført for ti forskellige maskintyper i byggeriet.

  I undersøgelsen peges der på, at udlejningsmaskinerne i gennemsnit holder mindre stille end maskiner, som en entreprenør har købt og betalt for på traditionel vis.

  I det store billede betyder en bedre udnyttelse, at der er behov for at producere færre maskiner, og at der dermed udledes mindre CO2.

  Præcis hvor stor en CO2-reduktion, der er tale om, giver rapporten ikke svar på. Men hos den europæiske sammenslutning af maskinudlejere, European Rental Association, vurderer man, at mellem 30 og 50 procent ikke er urealistisk.


  Unik dansk situation

  I Materielsektionen, der organiserer de danske maskinudlejere under Dansk Erhverv, er man selvsagt glad for rapportens konklusioner. Også selvom tallene i en dansk kontekst formentlig er endnu mere positive, siger formand Stine Egsgaard:

  - I Danmark har vi en ganske unik situation, hvor maskinudlejerne ikke bare ser hinanden som konkurrenter, men også som samarbejdspartnere. Det betyder, at vores medlemmer ofte lejer maskiner af hinanden og derefter lejer dem ud til slutbrugeren, siger hun og tilføjer, at det typisk sker i situationer, hvor den enkelte udlejer ikke har flere maskiner hjemme, eller hvor en anden udlejer befinder sig tættere på byggepladsen.

  Doubble-up på udlejnings- og CO2-effekten

  Det giver en reel double-up på udlejnings- og CO2-effekten:

  - Som rapporten konkluderer, så udnyttes europæiske udlejningsmaskiner bedre end traditionelt ejede maskiner. Men i Danmark får den lige et nøk mere, fordi udlejerne lejer maskiner af hinanden.

  - På bundlinjen betyder det jo, at færre kunder går forgæves, når de henvender sig til deres lokale udlejer. Dermed mindskes sandsynligheden for, at de selv går ud og køber en maskine, som de måske i virkeligheden ikke har voldsomt meget brug for, lyder det.

  Historien er afgørende

  Præcis hvor meget de danske udlejere lejer af hinanden, vil Stine Egsgaard ikke fortælle, men det er en udbredt praksis, siger hun. En praksis, der i bund og grund er baseret på tillid og langvarigt samarbejde:

  - Det handler jo om Materielsektionens historie og om, at der var nogle maskinudlejere, der tog ansvar for sikkerheden, siger hun og nævner, at Materielsektionen udspringer af den gamle Entreprenørforening tilbage i 1980’erne:

  - Lovgivningen var ret ulden med hensyn til sikkerhed, og der havde op gennem 1980’erne været nogle grimme liftulykker. Så i branchen blev man enige om at tage ansvaret på sig, og man etablerede derfor liftkontrol-ordningen og stillede krav om, at værksteder skulle godkendes osv.

  Fælles udfordring skabte tillid

  Set i det lys er Stine Egsgaard ikke i tvivl om, at de alvorlige ulykker i 1980’erne også har haft en positiv effekt:

  - Jeg tror, det har gjort, at man kunne ignorere at man også var konkurrenter. Man så, at man havde en fælles udfordring, og at man var nødt til at lægge alle andre hensyn til side. Ud af det er der vokset en tillid, som gør, at man i dag kan samarbejde om meget andet end blot sikkerhed, lyder det fra Stine Egsgaard.

  Derfor er lejede maskiner grønnere

  Ud over udnyttelsesgraden peger Materielsektionen på en række andre faktorer, der gør lejede maskiner til den grønneste løsning:

  - os udlejerne findes en bred udvalg, og det er dermed let at finde den mest egnede maskine til en given opgave og dermed – og dermed også den maskine, der har det laveste energiforbrug.

  - Maskinerne hos udlejerne er som regel bedre vedligeholdt, og holder derfor længere.

  - Prisen på eldrevne maskiner og usikkerheden i forhold til ny teknologi er en barriere i forhold til den grønne omstilling. Hos udlejerne har entreprenørerne mulighed for at afprøve og teste eldrevne maskiner, før de eventuelt går ud og køber dem.
  Anbefalede artikler