<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
frederikssundkommune

Tiny houses sætter pilen på færre kvadratmetre i boligbyggeri

 • Materialer og Løsninger
 • Byrum
 • Målbar bæredygtighed
 • Tag og Facade
 • Træ
 • 2023-11-01
 • | Af Malene K. Holm
 • | Visualisering: Frederikssund Kommune

  Tiny houses er på manges læber, og i Frederikssund har man udlagt 18 parceller i Vinge til små huse. For kommunen har det været en rejse fra skepsis til at omfavne mini-helårshusene, fortæller projektchef Dennis Ravn.

  Dennis Ravn1Dennis Ravn


  Ideen bag byen Vinge er at skabe en by med mange forskellige boligformer. Et af ønskerne undervejs  i byudviklingen har været at tage boligmassen lidt ned for at gøre byggeriet mere bæredygtigt, fortæller projektchef for Vinge, Dennis Ravn.

  - Derfor kiggede vi ind i muligheden for at få små boligenheder, som er en bæredygtig måde at bo på og passer til vores vision om, at folk kommer ud og bruger fællesarealerne mere i det store byrum. Så vi sagde: Lad os prøve at bygge et område med tiny houses og se, om det kan lade sig gøre. For alle taler om, at det er så svært med Bygningsreglement osv.

  Lige nu er 18 parceller i Vinge på 150-250 m2 udlagt til tiny houses, som er ved at blive solgt gennem en ejendomsmægler eller lejet ud. Hvilke overvejelser har man haft i kommunen omkring de små huse, spurgte vi projektchefen.

  Overordnet har det været lidt af en rejse at nå hertil, fortæller Dennis Ravn:

  - Det har været en lang modningsproces hos os selv og vores omverden. At gå fra at have en vis skepsis overfor, om nogen overhovedet vil bo i så små huse. Til nu at omfavne konceptet. Det er super spændende og har givet meget. For både administrativt og politisk var man enige om at se, om det kunne lykkes. Men også at det skulle være under ordnede forhold og være boliger, der har byggetilladelse til helårsbolig og ikke være off-grid. Det skal være her, man bor.


  Små boliger er ikke helt tosset

  Tiny-bevægelsen er i fuld gang, men kan de små huse tilføje et byområde?

  - Vi synes, at tiny houses giver en forståelse af det her med at bo mindre. I Vinge har vi lagt dem midt imellem klassiske boligbyggerityper – et parcelhusområde og et klassisk rækkehusområde, siger Dennis Ravn:

  - Det, de kan er at spire en snak om den lille boligenhed. I hele dialogen om boligstørrelser vi har haft det sidste års tid, har tiny houses-projektet givet meget til vores politikerne - og til udviklere, der bygger mere traditionelt. Nu kan vi troværdigt sige, at der er faktisk folk, som ønsker at nedskalere boligens størrelse. Hele bevægelsen i sig selv er meget givende i forhold til en mere bæredygtig tilgang til boligbyggeri. Man kan bare sige - mindre boligenheder - mindre beton.

   

  Lokalplan kan afhjælpe noget af bøvlet

  Går andre med en idé om at bygge tiny houses i et byområde, så er det bedste råd fra Dennis Ravn at få lavet en lokalplan, der sætter rammerne og få en dialog i gang med brugere, der forventeligt vil flytte ind.

  - Vi har sat et maksimum på 45 m2 og 5,5 meter i højden for boligerne. Det tager måske lidt af brodden af fantasien om de helt små huse helt ned på 14-20 m2, man kan se på Instagram. Vi satte størrelsen på 45 m2 ud fra en snak med vores myndighedsfolk, idet de mener, at man derved nemmest kan opnå en byggetilladelse i forhold til isoleringskrav, fortæller Dennis:

  - Vi tog også nogle af de myndighedskrav ud, som en byggesagkyndig skal påse. Eksempelvis fjernede vi etagekravet. For det smarte i tiny houses er, at med 5,5 meters højde kan man bygge hemse, som normalt vil udgøre en etage. Hvis man derfor i lokalplanene kan fange nogle af de ting, man ved kan give bøvl, så håber vi på, at det kommer til at køre lidt smidigere igennem i forhold til myndighedskravene.

  - For det er dem, vi hele tiden er oppe imod. En bruger kommer med et spændende projekt, men bliver ramt af et Bygningsreglement der ikke er klar til tiny houses. Det må vi bare erkende.

  Det er hurtigt helt konkrete spørgsmål til teknisk dokumentation, interesserede købere har spurgt ind til, og det vil blive taget op ved en kaffedag med de endelige tiny house-ejerne, hvor man kan tale om, hvordan man kan hjælpe hinanden til at få det til at lykkes.

  - Vi opfordrer dem til at alliere sig med en fælles rådgiver, som kan hjælpe med at søge byggetilladelse, så dokumentationskravene bliver afhjulpet.


   

  frederikssundkommune2

   

  Unge menneskers første bolig

  Undervejs har man i Vinge holdt tre-fire borgermøder, hvor der hver gang er kommet en små 100 mennesker.

  - Det gav os en fornemmelse af, hvilken type borgere finder husene interessante. På det tidspunkt viste segmentet sig at være mange enlige, midaldrende kvinder og mænd, Men da vi for nylig handlede grundene, viste det sig, at der faktisk var en hel del unge, der købte ind på den her idé med en lille bolig tæt ved en S-togsstation i hovedstadsområdet.

   

  Der skal være rum for fantasien

  Og i Lokalplanen er det ret frit, hvordan man bygger sit hus. Det må dog ikke have noget fundament, men skal være punkthuse, på pæle eller hjul, forklarer Dennis:

  - Der må gerne være mangfoldighed og variation i byggeriet. Vi ser gerne, at  selvbyggere kommer og imponerer med noget lidt sjovt, skævt byggeri. Det er jo også det, man synes er lidt superinteressant ved tiny houses.

  Ved siden af tiny house-området ligger et gammelt gartneri, ejet af kommunen, som  man sammen med borgerne vil omdanne til et større fælleshus.

  - Her forventer vi, at der kommer en lille lejlighed, man kan låne til overnattende gæster, værksteder, hobbyrum og delefaciliteter. Men hvad det skal indeholde, er noget borgerne er med til at bestemme.

   

  Se husene blive bygget

  Mens man byggemodner færdig i området håber Vinge-teamet, at det kan lykkedes at få nogle af de nye ejere til at bygge deres tiny houses on site i en gammel lade.

  - Det giver en hel formidling omkring det at bygge småt og gøre det selv. Folk kan opleve de gode løsninger og hvordan man bygger kubiksmart, som de kalder det. Det at bygge det selv, kan altså noget. Hvis den lille tømrermester får lov til at gå og bygge selv, så bliver det mere unikt. Nu ser vi efter endnu et område til småhuse eller hvordan vi kan lægge dem ind mellem andre bydele og have som et lille variationsgreb i byen, runder Dennis Ravn af.

   

  Anbefalede artikler