<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1
Annonce

Godt organiseret skakt, klar til udstøbning med B280 Brandgips

Tænk brandsikring ind i byggeprocessen

 • Sikring og Adgangskontrol
 • 2018-09-05
 • | Af Julie Salkvist
 • Hvis bygherrer bliver forsinket grundet problemer med godkendelse af brandsikring, ender det ofte med forsinkelser og i sidste ende dagbøder. Scandi Supply opfordrer til at tænke brandsikring ind i hele byggeprocessen.

   
  Annonce

  Det er i dag ofte sådan, at når et byggeri er færdigt, overtager bygherren det. Hvis alt altså går efter planen. Hvis brandsikringen dumper, står bygherren med ansvaret, også selvom installationsopgaverne er udført af fagentreprenører. Gode råd er dyre – dog ikke i denne omgang, hvor udfordringen i første omgang ser ud til at have at gøre med den nuværende måde at brandsikre på. Det fortæller Claus Krebs, der er Sales Manager hos en af Danmarks førende leverandører af passive brandsikringsløsninger, Scandi Supply.

   

  - Der er tradition for, at man i Danmark udstøber, dvs. lukker skaktene med beton, når alle installationer er monteret. Det er ikke nødvendigvis sikkert i forhold til brand, fordi det ikke er en dokumenteret løsning, udtaler Claus Krebs.

   

  - I alle etagebyggerier er der lavet installationsskakte, hvor fagentreprenører trækker rør, ledninger, kabler m.m. Der er ofte ikke nogen struktur for, hvilke dele, der installeres i hvilken rækkefølge. Ofte bliver det lidt tilfældigt, hvor der er plads. Først efter man har monteret kabler, rør og ventilation brandlukker man, og det kan ofte være vanskeligt at udføre korrekt, i modsætning til, hvis man har tænkt brandsikringen ind i processen.

   

   

  Tænk brandsikring ind fra start og få en tæt løsning

  Når man først tænker på brandsikringen til sidst, mener Claus Krebs, at der er en risiko for, at brandlukningerne ikke kan udføres korrekt, hvilket kan betyde at udførelsen ikke kan godkendes. Sideeffekten er blandt andet at byggeriet ikke består trykprøvningen, da der er for mange huller, som ikke er lukket tæt nok.

   

  - Vores mission er at få rådgivere og total- og hoved entreprenører til at tænke brandlukning ind i hele processen omkring installationer. Hvis man som totalentreprenør og rådgiver kan netop det, vil man i højere grad sikre sig en korrekt og røgtæt løsning, som lever op til dokumentationen. Derudover kan man vinke farvel til de mange ekstra omkostninger, forsinkelser og dagbøder. Endnu en bonus er, at man desuden også kan få gavn af en helt anden samarbejdsproces, mener Claus Krebs.

  En bygherre, der har haft stor glæde af at samarbejde med Scandi Supply om brandlukning, er Lars Svensen, der ejer byggefirmaet Bonum Development. Han mener, at der er kommet mange skærpede krav i byggeriet i forhold til tidligere:

   

  - Der skal både være brand-, røg- og lydsikret i en installationsskakt, og tit falder testen igennem på lyden, fordi der typisk kun er taget forbehold for brand. Derudover springer mange over, hvor gærdet er lavest, fordi det handler om kroner og ører, men hvis man sparer en masse for at skulle betale ekstra og lave om senere, så bliver det dyrere i sidste ende, siger Lars Svensen, der har benyttet sig af Scandi Supplys løsninger siden 2017.

   

  Uorganiseret skakt med ikke dokumenterede løsninger

   

   

  Bliv klar til certificeringsordningen
  Udover veldokumenterede løsninger og gennemtestede produkter såsom deres brandgips med navnet FireFree B280, tilbyder Claus Krebs også hjælp til at blive klar til Bygningsreglementets certificeringsordning, der træder i kraft den 31. december 2019.

   

  - Bygningsreglementet har strammet op på mange områder om netop brand, blandt andet i år med BR18´s § 104 afsnit 4. Med en certificeringsordning kommer der fokus på, hvordan installationsskakte brandlukkes. I dag ligger kontrollen og godkendelsen hos kommunerne, og fremover kommer den til at ligge hos en certificeret brandrådgiver. Der kommer også mere fokus på, at bygherren skal fremvise dokumentation. Der er krav til sikringen nu, og fra 2020 vil der også komme kontrol, siger Claus Krebs.

   

  I forhold til certificeringsordningen er Lars Svensen klar, da han allerede nu ved, hvordan han skal forholde sig til ordningen i forhold til kravene, men også i forhold til kunderne.

   

  - Jeg har lige solgt en ejendom hvor købers rådgiver og køber var rigtig glade for Scandi Supplys løsninger og følte sig trygge ved handlen. Det viser, at det er nemmere at sælge noget, når du ved, at tingene er i orden, fastslår han. Derudover synes jeg, at deres produkter står til en fair pris og de er kontrollerede, godkendt og certificerede. Hvis det skulle brænde i mit byggeri, kan jeg sove godt om natten, fordi jeg ved, at de har lavet et produkt, som de kan stå inde for.

   
  Anbefalede artikler