<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Oversigtsbillede af daginstiution i Tasiilaq
Annonce

Daginstitutionen i Tasiilaq i Østgrønland er inspireret af de farverige huse i bygden og forholder sig i sin formgivning også til fjeldtoppene i det fjerne.

TNT Nuuk bag farverig institution med hjemlig hygge

 • Byggeriets udvikling
 • Nordatlantisk Byggeri
 • 2023-11-26
 • | Af Morten Bøcker
 • | Fotos af TNT Nuuk A/S

  Med stort kendskab til de særlige forhold i Grønland sætter tegnestuen TNT Nuuk A/S sit præg på samfundsudviklingen i form af mange offentlige byggerier. Daginstitutionen i Tasiilaq er et godt eksempel.

  Tænk at blive mødt af glade farver, når barnet afleveres i vuggestue eller børnehave – og inde i institutionen nærmest blive omfavnet af et miljø, der bedste kan beskrives som ”hjemlig hygge”.

  Det er hverdagen for børnene i byen Tasiilaq i Østgrønland. Siden 2016 har de nydt godt af daginstitutionen, som er tegnet af TNT Nuuk A/S – tegnestuen der mere end nogen anden har sat sit præg på offentligt byggeri i Grønland, og som nu efter ejerskifte gerne vil være endnu mere med i byudvikling- og planlægning.

  - Børnene i Tasiilaq har nogle udfordringer i forhold til trivsel, så opgaven lød på at skabe en institution, som børnene ville blive trygge, ja nærmest føle sig hjemme i, fortæller Helena Lennert, der er medejer af TNT Nuuk og fungerer som kreativ leder og bestyrelsesformand.

  Allerede gennem institutionens ydre rammer signaleres det hjemlige, for her har arkitekterne ladet sig inspirere af byen i baggrunden og dens fritliggende huse i mange farver.

  - For at det ikke skulle fremstå som et stort imposant institutionsbyggeri, brød vi det op i mindre bygningselementer, der tilsammen giver indtryk af et lille skala byggeri, forklarer Helena Lennert.

  - Strukturen underbygger en intim, uformel og hjemlig adfærd og kontakt brugerne imellem, tilføjer hun.

   

   

  Interiør i daginstitution i Tasiilaq- Strukturen i daginstitutionen underbygger en intim, uformel og hjemlig adfærd og kontakt brugerne imellem, siger Helena Lennert, der er kreativ leder af tegnestuen TNT Nuuk A/S.

   

  Klassiske grønlandske huse – med et twist...

  Husrækken, der ligger højt og smukt ved byen, og som i sin form også forholder sig til den bagvedliggende række af fjeldtoppe og har kig til havet, er imidlertid ikke blot kopier af byens huse.

  De er ”drejede” kasser, indpasset i terrænet med mellembygninger, som binder de enkelte huse sammen i et varierende rumforløb.

  Twistet i forhold til byens huse opstår netop ved, at hver enkelt bygning er roteret i forhold til hinanden. Endvidere er den ene gavl højere end den anden. Den højeste gavl placeres skiftevis mod legeplads og fodboldbane, så kipperne ligeledes skiftevis har fald mod legeplads og fodboldbane.

  De to første huse i rækken er vuggestue, den tredje bygning er personalerum, bygning fire har fællesrum og køkken, mens bygning fem huser børnehaven.

  Som i mange andre grønlandske huse er der fokus på udsyn og udsigt, men vinduerne er ikke af panoramatypen. Det ville ikke virke i Grønland, hvor der ganske vist er sparsomt med lys i perioder, men hvor den lave sommersol kan føre til overophedning.

  Daginstitutionen er blot et af mange byggerier, hvor TNT Nuuk har taget afsæt i tegnestuens store kendskab til Grønland og de stedspecifikke omstændigheder.

  Resultatet er byggerier, som er med til at forme det moderne Grønland og understøtte udviklingen af det grønlandske samfund.  Anbefalede artikler