<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
IMG_1648

Stort Aarhusbyggeri skal vise effekten af grøn omstilling

 • Byggepladsen
 • Entreprenørmaskiner og Materiel
 • 2022-11-14
 • | Af Tim Panduro
 • Et kontorbyggeri på Mindet i Aarhus danner rammen om storstilet forsøg om fremtidens grønne byggeplads, og vi har talt med bygherre Olav de Linde, og hovedentreprenør Per Aarsleff A/S.

  IMG_1639
  IMG_1646
   
   


  Et stort kontorbyggeri på Mindet ved Aarhus Havn skal under navnet Fremtidens grønne byggeplads vise i hvilket omfang det er muligt at reducere både det globale klimaaftryk og byggegener i nabolaget.

  Alt fra co2-effekten fra maskinerne og over til den grønneste og mest logiske indretning af skurbyen er i fokus i projektet, der gennemføres i samarbejde mellem en række virksomheder og institutioner.

  Bygherre på projektet er er Olav de Linde, og hovedentreprenør er Per Aarsleff A/S, der har arbejdet på at finde grønnere metoder i en årrække.

  'Vores arbejde begyndte længe før vi vidste, at vi skulle bygge højhuset på Mindet. Rigtig meget af vores klima- og miljøpåvirkning finder sted ude på byggepladserne, så nye løsninger på det område er en vigtig del af vores bæredygtighedsstrategi, siger Rune Østergaard Haven,' der er seniorfagleder hos Per Aarsleff A/S.

  'Vi vil se på alt, der skaber emissioner, både i forhold til klima og co2 og i forhold til alt det, der kan genere naboer med støj, støv og vibrationer. Det er en stadigt større udfordring efterhånden som byerne fortættes.'

  Både arbejdsmetoder og brændstoftyper i spil, fortæller Rune Østergaard Haven og nævner som eksempel, at der bores pæle ned i stedet for at installere spunsjern til byggegruben for at reducere støj og vibrationer.

  Brændstof i fokus

  På brændstoffronten er diesel skiftet ud med biobrændstof, der produceres på restprodukter fra fødevareindustrien

  'Vi har gennem årene testet hele vores maskinpark med biobrændstof. Det gør meget ved co2-aftrykket, selv om vi ikke er helt emissionsfri, siger han.

  'Vi glæder os til at få yderligere dokumentation for, hvad skiftet til biobrændstof har af effekt på den samlede udledning.'

  Den dokumentation leveres blandt andet af Teknologisk Institut, der også fokuserer på en lang række andre faktorer på byggepladsen.

  'Vi måler hvor meget maskinerne forurener, hvor meget energi, de forbruger og hvor godt de performer både på det anvendte biobrændstof og på konventionelt diesel. Mig bekendt er vi de eneste i Danmark, der kan rulle ud med det mobile måleudstyr, der også bruges til at teste personbiler i forhold til de gældende krav,' siger Lars Overgaard, der er projektleder på Teknologisk Institut.

  Målet er at give entreprenørbranchen tilgaang til præcis viden om maskinernes effekt på begge brændstoftyper – og hvad det betyder for blandt andet brændstofforbrug, udledning af partikler og co2-udledning.


  IMG_1644

  Fremtidens elektriske maskiner

  I Aarhus laves forsøg med mindre elektriske entreprenørmaskiner – og fremtiden byder på stadigt større elmaskiner. Det vil stille nye krav til infrastrukturen på pladserne.

  ' I dag får entreprenøren typisk byggestrøm fra de kabler, der lægges til selve bygningen. Men øget elforbrug vil give risiko for, at der skal bruges mere strøm end det. Så vi kigger på energibalancen, hvordan man skal planlægge opladning og mulighederne for energilagring onsite,' siger Lars Overgaard.

  Fremtidens grønne byggeplads

  Fremtidens grønne byggeplads er et samarbejde mellem Per Aarsleff A/S, CP, Volvo Entreprenørmaskiner A/S, Airlabs Denmark, Alumichem A/S, Purefi A/S, Aarhus universitet,  Danmarks Tekniske Universitet og Teknologisk Institut.

  Projektet er støttet af Miljøstyrelsens MUDP-program og gennemføres i tæt samarbejde med bygherre Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S.

  Anbefalede artikler