<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
FBA-hel figur_1920

Frank Barrit, statsautoriseret revisor og formand for BDO’s branchegruppe for håndværkervirksomheder

Stor usikkerhed i byggebranchen – sådan forbereder du din virksomhed på 2023

 • Den effektive byggeproces
 • Byggeriets udvikling
 • 2023-01-04
 • | Indlæg af Frank Barrit, statsautoriseret revisor og formand for BDO’s branchegruppe for håndværkervirksomheder

  Krigen i Ukraine, stigende energipriser, rentestigninger, stigende inflation og risiko for konkurser som følge af tilbagebetaling af Covid-19 lån. Alle disse usikkerheder øger risikoen for tab på igangværende arbejder og tilgodehavender, og revisor Frank Barrit fra BDO giver her sine anbefalinger til byggeriets virksomheder.

  Alt i alt er der lige nu mange faktorer, der kan stjæle opmærksomheden i håndværksvirksomhederne. Men det er netop i denne situation meget vigtigt at holde fokus på kerneforretningen. Hvad er det, vi er gode til i vores virksomhed? Og er det rent faktisk opgaver indenfor disse felter, som vi beskæftiger os med? Det er derudover vigtigt at forholde sig til, om de nævnte usikkerheder medfører, at der er opgaver, der skal undgås i fremtiden?

   

  Hvad kan du gøre?

  Du skal først og fremmest se på, hvilke kunde- og opgavetyper som du har udført indtil nu. Er der forhold, der gør, at sammensætningen skal ændres fremover. Det kunne for eksempel være:

   

  Store sager, som meget ofte er forbundet med større risici med henhold til tidsforbrug og materialepriser.

   

  (Større) opgaver, der løses i samarbejde med andre håndværkere, hvor der kan være risici. Det kan eksempelvis mangler ved deres arbejde, eller at de ikke overholder tidsplaner. Det medfører en risiko for, at din virksomhed ikke vil kunne udføre sin del af opgaven på det aftalte tidspunkt, hvilket ofte giver en fordyrende proces.

   

  Hos rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO er det generelt vores klare oplevelse, at risikoen stiger markant i takt med opgavens størrelse. Dermed ikke sagt, at man ikke skal påtage sig disse opgaver, men det er meget vigtigt, at du foretager et grundigt forarbejde. Herunder konkret vurdering af risikoen ved opgaven set i forhold til indtjeningen på opgaven.

  Større risiko for tab på udeståender

  Krigen i Ukraine, stigende energipriser, rentestigninger, stigende inflation og risiko for konkurser som følge af tilbagebetaling af Covid-19 lån. Alle disse usikkerheder øger risikoen for tab på igangværende arbejder og tilgodehavender.

   

  Det gælder også, selvom du ikke har direkte tilgodehavender hos de hårdest ramte virksomheder. Tabene vil sprede sig som ringe i vandet.

   

  Derfor er der grund til at være ekstra varsom med kreditgivning fremadrettet. Du bør overveje at sikre:

   

  • Hurtig aconto fakturering/slutfakturering
  • Effektiv debitorrykning
  • Forudbetaling/sikkerhedsstillelser

   

  Håndværksvirksomhederne er - udover ovennævnte forhold - også presset af mangel på arbejdskraft. Det betyder, at fokus på kerneforretningen er endnu vigtigere, da ressourcerne (timerne) skal anvendes der, hvor indtjeningen er størst.

   

  Få styr på dine kernekompetencer en gang for alle

  For få virksomheder i byggebranchen har et klart billede af, hvad de er bedst til. Det betyder, at mange virksomheder beskæftiger sig med opgaver, som ligger udenfor deres kernekompetencer.

   

  Alt for mange håndværksvirksomheder er ordremodtagende og påvirker dermed ikke aktivt, hvilke opgavetyper de får. Derved bliver det reelt kunderne, der vælger, hvilke opgaver de løser.

   

  Hvis du ikke umiddelbart har et klart bud på, hvor din virksomheds kernekompetencer ligger, kan det være en mulighed at gennemgå alle jeres afsluttede sager og se på, hvor du har haft den største indtjening pr. time.

   

  Meget ofte er der en direkte sammenhæng mellem en høj indtjening og din virksomheds kernekompetencer. Sagt på en anden måde: ”Det du er god til, tjener du typisk også flest penge på”.

   

  Det er en meget lærerig øvelse, da der ofte dukker ”nye” kernekompetencer op, som du måske ikke havde overvejet i første omgang. Kendskabet til styrker og svagheder gør kort sat, at det bliver muligt for dig at holde fokus på de kunde- og opgavetyper, som er mest hensigtsmæssige for din virksomhed.

   

  Fra ordremodtagende virksomhed til ordrestyrende virksomhed

  Med et dybere kendskab til din virksomheds styrker og svagheder bliver det muligt at lægge en strategi for, hvilke kunder/opgaver du skal ”jagte” i 2023, og hvilke du måske skal bevæge dig helt væk fra.

   

  På den måde ændrer du sin virksomhed fra at være en ordremodtagende virksomhed til at være en forretning, der har styring og indgående viden om kernekompetencerne.

   

  Det er vores erfaring, at håndværksvirksomhederne godt kan være en smule langsommelige, når det kommer til at igangsætte en gennemgang af tidligere udførte sager.

   

  Men de virksomheder, der gør det, opnår et stort udbytte – og en endnu større forståelse for deres forretning, ikke mindst. Det kan lidt sammenlignes med en sportsudøver, der har præsteret dårligt i en konkurrence. Her er det standard procedurer og en meget lærerig proces, at se tilbage på præstationen og forsøge at klarlægge, hvad der gik galt. Også selvom det ganske ofte er en ubehagelig oplevelse at skulle konfronteres med den dårlige præstation.

   

   

  Anbefalede artikler