<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image
Annonce

Stevns Entreprenørservice harper, genbruger – og sparer penge på stedet

  • 2021-11-15
    • Tekst af Frank Ulstrup

Stevns Entreprenørservice oplever stor efterspørgsel på mobile harpe- og knuseanlæg, der både gavner miljøet og sparer bygherre for store udgifter.

Det er når bæredygtighed og den gode forretning begynder går hånd i hånd, at tingene for alvor kan tage fart.

Det kan Frank Larsen, der ejer og driver udlejningsvirksomheden Stevns Entreprenørservice sammen med sin kone, skrive under på.


3
2
4
 
 


For få år siden investerede han i de første mobile harpe- og knuseanlæg, og fra da af har de stort set ikke stået stille:

– Der er generelt en stor efterspørgsel, og den er konstant stigende, siger Frank Larsen, der indtil videre råder over fire knusere i 3 – 25 tons klassen og tre harper på 3 – 12 tons.


Men fortsætter udviklingen, vil der inden længe blive tale om en hel flåde:

– Folk har jo fået øjnene op for, at det er muligt at spare masser af penge – og samtidig gøre noget, godt for miljøet, så vi forventer bestemt, at det er et forretningsområde, der vil vokse i fremtiden, lyder det.


90% genbruges

Frank Larsen fortæller, at op mod 90 % af fliser, beton og murværk genbruges, når han lejer knusere xud til nedbrydningsopgaver. Det nedknuste materiale bruges så efterfølgende som f.eks. vejfyld – altså som erstatning for stabilgrus.

Det har tre meget håndgribelige resultater, fortsætter han:

– For det første skal bygherre ikke ud og købe stabilgrus efterfølgende, og for det andet taler man jo om, at grusgravene er ved at løbe tør. Endelig sparer man også miljøet for en hel masse kørsel frem og tilbage, når materialerne genanvendes på stedet, siger han.


6
5
8
7


Helt omsonst

Og hvad angår harpning er argumenterne stort set de samme. Faktisk er de så gode, at det undrer Frank Larsen, at harpning lokalt hos bygherre ikke for længst er slået igennem:

– Der er jo kun fordele i det, siger han og mindre om, at både bortskaffelse og nyanskaffelse af jord, koster penge – ofte mange penge – og at det involverer masser af transport:

– Udstykning til boligområder er et godt eksempel. Her kører man jo ofte den gamle jord væk, og kører så nyt på, når haven skal anlægges. Spørger du mig, er det helt omsonst, når man i stedet kan få et harpeanlæg ud og rense den eksisterende jord for sten og grene, hvorefter det kan bruges igen, siger han og tilføjer, at det billigste harpeanlæg koster 4200 + moms at leje om dagen, og at det renser 60 tons jord i timen. Dertil kommer en erfaren operatør, hvis det ønskes – men det er ikke et krav.

– Med de priser, man betaler for at komme af med jord, og købe nyt – er det jo ikke noget, man behøver at regne på ret længe. Men der er som sagt også flere og flere, der har set fidusen og gjort regnebrættet op, smiler han.

 

Reglerne kommer

Spørger man Frank Larsen om baggrunden for de nye knuse- og harpeanlæg fortæller han, at det egentlig er en gammel ide.

– Men dengang var der ikke så mange der troede på den, så jeg fik det ikke rigtig skubbet i gang. Men siden da er den grønne dagsorden så kommet til, og det har ændret tingene radikalt. Nu taler alle jo om bæredygtighed og genbrug, siger han og kommer en forudsigelse:

– Jeg er stensikker på, at der indenfor en overskuelig årrække vil komme lovkrav om, at en vis procentdel af grus, skal være genbrug. Det er jo allerede tilfældet med en række andre materialer, og med tanke på mangelsituationen i de danske grusgrave, vil det også være naturligt her, lyder det.