<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Creo-roskilde-svømmehal- Skou

Visualisering af Roskilde Svømmehal af CREO Arkitekter

Skou Gruppen får medhold i svømmehalssag i Roskilde

 • Anlæg
 • Byggeriets udvikling
 • 2023-03-30
 • Voldgiftsnævnet har givet Skou Gruppen medhold i, at Roskilde Kommune var dårligt rådgivet i svømmehalssagen. På trods af indsigelser blev entreprenøren bedt om at udføre arbejde, der var i strid med gældende regler og god byggeskik.

  Det er en glad Martin Skou Heidemann, direktør i Skou Gruppen, der nu kan konstatere, at Skou Gruppen gjorde ret i at stille kritiske spørgsmål til den projektering og rådgivning, som kommune havde fået af sin rådgiver:

   

  - Vi kan konstatere, at vi havde ret i vores påstand om, at kommunen var rigtig dårligt rådgivet. Og at meget af det arbejde, vi blev bedt om at udføre, var i strid med gældende regler og god byggeskik, siger Martin Skou Heidemann i en pressemeddelelse.

   

  Han glæder sig over Voldgiftsnævnets afgørelsen, som giver Skou Gruppen medhold i de fleste af de indvendinger, virksomheden havde mod udførelsen af arbejde på Roskilde Svømmehal. Samtidig glæder det ham, at nævnet også fastslår, at kommunen var uberettiget i sin bortvisning af Skou Gruppen fra projektet.

   

  Uforståeligt at kommunen lader sagen køre så længe

  Voldgiftsafgørelsen er på ingen måde overraskende for hverken administrerende direktør Martin Skou Heidemann eller teknisk direktør Jesper Egund, begge fra Skou Gruppen. En syn og skønsrapport fra juli 2020 giver nemlig allerede der Skou Gruppen medhold i ni af de 10 forhold, som man er uenige med Roskilde Kommune og kommunens rådgiver om. Desuden fortæller en BUILD-rapport til Roskilde Kommune fra august 2021 om en lang og rodet beslutningsproces, svag byggeledelse, mangelfuld rådgivning og store problemer med forsinkelser og fordyrelser i svømmehalsprojektet.

   

  - Det ærgrer mig, at kommunen efter syn og skønsrapportens og BUILD-rapportens ret tydelige konklusioner ikke søger at indgå forlig med os og få afsluttet sagerne. Det er nærmest som om, der foregår en udmattelseskamp mellem bygherren og rådgiveren på den ene side og os som entreprenører på den anden, siger Jesper Egund.

   

  - Det er langt fra alle entreprenører, som er så solide og robuste som os, så de kan holde til at afvente den slags afgørelser og økonomisk kompensation i årevis, tilføjer Martin Skou Heidemann.

   

  Martin-SkouMartin Skou Heidemann

   

  Svømmehals-projekter er komplicerede – bedre dialog er nødvendig

  BUILD-rapporten konkluderer også, at Roskilde Badet ikke er det eneste svømmehalsbyggeri, som er løbet ind i problemer med projektering, budgettering og gennemførelse. Rapporten nævner Dragør svømmehal, Øbrohallen og Vallensbæk Kommunes ny svømmehal, som eksempler på andre udfordrede svømmehalsprojekter. Ydermere er der den efterhånden meget omtalte renovering af Frederiksberg Svømmehal. Her forsøgte Skou Gruppen som entreprenør at nå til fælles forståelse med kommunen og dennes rådgiver om udførelse af beton- og VVS-arbejde, som lever op til gældende regler og god byggeskik. Forsøget lykkedes ikke, og Skou Gruppen afventer nu også en Voldgiftsafgørelse i denne sag:

   

  - Det er ærgerligt, når bygherren og dennes rådgivere ikke vil lytte til entreprenørens ekspertise. Havde vi sat os til bordet alle parter for at finde de rigtige og bedste løsninger, så ville Frederiksberg Svømmehal være genåbnet allerede, siger Jesper Egund. Han suppleres af Martin Skou Heidemann:

   

  - Komplicerede byggerier – som eksempelvis svømmehaller – kræver stor dygtighed hos alle parter og stor vilje til at indgå i en faglig dialog og løse problemerne i fællesskab. Det er brandærgerligt for os, når vi oplever, at vores byggefaglige viden og forsøg på at opnå dialog og gode løsninger tilsidesættes. Endda af samme rådgiver på flere sager.

   

  Svømmehalssagen kort

  Byggeperiode: 2017-2021

  Bygherre: Roskilde Kommune

  Totalrådgiver: CREO Arkitekter

  Bygherrerådgiver: COWI

  Projektet var udbudt i fagentrepriser

  Tømrerentreprise: Skou Gruppen

  2019: Bygherre ophæver kontrakten på tømreentreprisen

  2020: Syn og skøn bestilt af Skou Gruppen

  2021: Build Rapport bestilt af Roskilde Kommune

  2023: Voldgiftsnævn giver Skou Gruppen medhold og kompensation fra Roskilde Kommune på 7,8 mio. kr.

   

   

  Anbefalede artikler