<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
BennyLillelund_Træinformation

Sådan bygger du brandsikkert med træ

 • Materialer og Løsninger
 • Træ
 • 2022-03-09
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Hvorfor er træ ikke mere udbredt i Danmark? I manges øjne er træ brandbart og derfor uegnet til eksempelvis bærende konstruktioner. Med lanceringen af en ny TRÆhåndbog om brandkrav til træbyggeri i brandklasse 1 og 2 viser Træinformation vejen til korrekt træbyggeri. Vidensorganisationen påpeger, at det er muligt at bygge både sikkert og højt med træ. Det er tid til at gøre op med myterne omkring brandsikkerhed. 

  Københavns brand i 1700-tallet har givet træbyggeri et ry som værende meget brandfarligt - og det hænger stadig ved. En brand kunne dengang sprede sig nemt mellem bygningerne, da der ikke var tænkt i brandsikring og slukningsudstyret var primitivt.

   

  - I dag har vi i Danmark en høj brandsikkerhed, og det gælder også i træbyggeriet, såfremt man anvender de præ-accepterede løsninger. Det er korrekt, at træ er brandbart, men det er ikke uegnet i bærende konstruktioner. Trækonstruktioner kan på lige fod med andre materialer sagtens dimensioneres til at være bærende og brandadskillende i 60 minutter, siger Benny Lillelund, der er certificeret brandrådgiver i Træinformation.

   

  Brandmænd har udtalt, at ved en brand er trækonstruktioner lettere at aflæse end både stål- og betonkonstruktioner, da trækonstruktioner løbende kan overvåges, hvorimod stål og beton kan kollapse helt uden varsel.

   

  - Fordelen ved træ i de bærende konstruktioner er, at det er et forudsigeligt materiale, når det brænder. Indbrændingshastigheden i konstruktionstræ er 0,65-0,80 mm/min., så ved brand kan bjælkerne bibeholde en stor del af styrken i længere tid, da det indre i trækonstruktionen kun opvarmes langsomt. Der sker også en forkulning på træets overflade, som virker isolerende og bremser varmepåvirkningen. Træs opførsel under brand er derfor ofte gunstigere end fx stål og beton, der opvarmes hurtigere og pludselig mister bæreevnen, forklarer Benny Lillelund.

     TRÆ78_bogforsideTRÆ 78, træbyggeri i brandklasse 1 og 2

  Ny brandbog viser vej til træbyggeri på op til fem etager

  Det kan være uoverskueligt at finde rundt i bygningsreglementets mange bilag, vejledninger og præ-accepterede løsninger. Og det bliver ikke mindre uoverskueligt af, at reglerne ofte modificeres, og at vi i Danmark både refererer til det europæiske system og det danske system. Træinformation har derfor samlet de vigtigste og mest relevante krav i bogen ”TRÆ 78 Træbyggeri i brandklasse 1 og 2 ”, der omhandler brandkrav til træbyggeri i brandklasse 1 og 2, hvilket vil sige byggeri med bærende trækonstruktioner i op til fem etager.

  - Bogen indeholder mange eksempler på hvordan de præ-accepterede løsninger for bærende konstruktioner, brandadskillende bygningsdele og ind- og udvendige overflader kan opfyldes med trækonstruktioner.  Vi gennemgår bl.a. kravene til regnskærme og listebeklædninger, og vi viser f.eks. eksempler på, hvordan de opfylder de præ-accepterede løsninger, forklarer Benny Lillelund.

  TRÆ 78 henvender sig primært til professionelle i byggeriet, dvs. certificerede brandrådgivere, rådgivere og udførende, men den kan også anvendes til undervisning på de tekniske uddannelser og i efteruddannelsen. Håndbogen tager udgangspunkt i de brandtekniske krav i Bygningsreglement 2018 (BR18) med tilhørende vejledninger og bilag (præ-accepterede løsninger) til kapitel 5 Brand samt tidligere udgivne TRÆhåndbøger. Bogen afløser TRÆ 66 Brandkrav og TRÆ 71 Brandsikre bygningsdele.  Træ nedsætter byggebranchens CO2-udledning

  Det giver virkelig god mening at anvende mere træ i byggeriet. Forskere anslår, at træbyggeri kan nedbringe CO2-udledningen med op til 50 % i forhold til stål og beton. Den største reduktion af CO2 opnås ved at bruge træ i konstruktionen fremfor kun træ på facaden. Fra politisk side bliver træ fremhævet i den nationale strategi for bæredygtigt byggeri som et klimavenligt byggemateriale, der bør vinde mere indpas i byggeriet. Fra 2023 indfases i bygningsreglementet krav til bygningers klimaaftryk. Det betyder bl.a., at alt nybyggeri fremover skal have livscyklusvurdering (LCA). Samtidig kommer der trinvist nye krav til, hvor meget CO2 et byggeri må udlede.  Træbyggeri når nye højder hvert år

  I Danmark findes fortsat kun meget lidt etagebyggeri udført i træ. I udlandet skyder træetagehuse op og der konkurreres på at bygge højt. I Norge er opført Mjøstårnet på 18 etager, der skulle være verdens højeste træbygning lige nu. Og østrigerne er i færd med at bygge kontorbygningen HoHo på svimlende 24 etager. I Danmark er det muligt at bygge højere end fem etager med trækonstruktioner, såfremt man rådfører sig med en brandrådgiver i brandklasse 3 eller 4. 

  Anbefalede artikler