<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Billede1

Robotterne er vores nye kolleger

 • IT og ny teknologi
 • Virksomhedsnyt
 • 2018-01-09
 • | Af Rune H Jensen
 • Droner i luften og robotter på jorden. Fremtiden er for længst landet – også i byggebranchen. Det kræver omstilling, opkvalificering og nye arbejdsdelinger, men der er ingen grund til at blive bekymret eller teknologiforskrækket ifølge sektionsleder i Robotteknologi under Teknologisk Institut. Tværtimod.

  Lars Dalgaard er klar i spyttet og alt andet end teknologiforskrækket. Robotterne er ikke vores fjender og skal ikke modarbejde os, de kan derimod hjælpe os og bliver vores nye kolleger på arbejdspladsen:

   

  - Droner er f.eks. i sig selv dumme. Men når de kan assistere og indsamle ny viden for os i forhold til bl.a. inspektion og opmåling, så bliver det interessant. Det er relationen mellem menneske og maskine, der er afgørende og værdiskabende.

   

  Autonomi og ansvarsdeling

  Fundamentalt sættes robotter i verden for at hjælpe os selv. Både i forhold til arbejdsmiljø, effektivitet, viden, nytænkning og konkurrenceevne. Hvis det f.eks. er muligt at spare de tunge løft, gentagne rutiner eller slavearbejdet, der kan forårsage varige mén, hvorfor så ikke gøre det? Og netop her kommer robotteknologi og koncepter som ”Shared Autonomy” og kollaborative robotter ind i billedet:

   

  - Shared Autonomy handler kort sagt om at gøre det, man er bedst til. Lad teknologien i form af f.eks. robot-arme eller droner gøre dét, de er gode til og mennesker dét, de er gode til. Shared Autonomy er en fornuftig deling af ansvar mellem menneske og maskine, siger Lars Dalgaard og eksemplificerer:

   

  - Det kunne f.eks. være inden for landbruget, hvor en drone autonomt registrerer problemer i afgrøderne, mens det er landmanden, der afgør, hvordan problemet så skal håndteres. Eller på byggepladsen, hvor kollaborative robotter arbejder fysisk sammen med mureren og løfter de tunge sten, mens mureren selv bliver opkvalificeret til robotoperatør. Teknologisk og sikkerhedsmæssigt er det nu fuldt ud mulige løsninger.

   
  Sektionsleder i Robotteknologi under Teknologisk Institut, Lars Dalgaard.

   

  Robotter kan skabe jobs

  Med den optik er der ingen grund til at italesætte en Orwellsk dystopi som følge af den digitale omstilling og frygten for tabet af arbejdspladser. Lars Dalgaard anerkender, at robotfremtiden kan betyde jobrotationer – men ikke job-tab:

   

  - Den seneste McKinsey-rapport fra november 2017 konkluderer også, at robotter ikke kommer til at gøre os arbejdsløse i fremtiden. At robotter derimod skaber jobs og øger produktiviteten. At de kan betyde jobrotationer, men ikke tab af arbejdspladser, hvis vi ellers opkvalificerer og uddanner os.

   

  Robotteknologi er allerede til stede helt fra udviklingen af byggeprojekterne til selve byggepladserne, og tidligere har bl.a. innovationsnetværket RoboCluster vurderet, at det om 5-10 år vil være et meget stort antal robotter i bygge- og anlægsbranchen.

   

   

  Kommunikation og inddragelse

  - Robotterne er efterhånden hverdag. Mange steder er robotteknologien med til at øge produktionen. Der er formentlig folk i de fleste faggrupper, der vil føle sig truet af ny teknologi. Men med den rette kommunikation, information og inddragelse kan man reducere barrieren, så indførelsen af robotteknologi og anden ny teknologi lettes – også i byggebranchen. Den kan aflaste, give nye arbejdsgange, betyde opkvalificering, og selvfølgelig styrker den overordnet vores konkurrenceevne, siger Lars Dalgaard og runder af med en påmindelse:

   

  - Og så skal man huske, at robotteknologi bare er et værktøj. Man skal tænke sig godt om, for teknologien skal jo arbejde sammen med mennesker – eller kommer det heller aldrig til at fungere i praksis.  

   
  Anbefalede artikler