<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image
Annonce

På arbejde med Danmarks største mobile pumpe, the Big Beast

 • BYGGEPLADSEN
 • Entreprenørmaskiner og Materiel
 • Klimasikring
 • 2021-09-13
 • Tekst af John Bo Northroup
 • Nordjysk Grundvandssænkning og Brøndboring ApS er en udførende entreprenørvirksomhed, som beskæftiger sig med grundvandssænkning, brøndboring samt overpumpning. Virksomheden har blandt andet den største mobile dieseldrevne pumpe i Danmark, som har fået kælenavnet ”the Big Beast”.

  Nordjysk Grundvandssænkning og Brøndboring ApS blev etableret i 2007. Grundlæggeren er Søren Steen, der startede som selvstændig efter mere end 30 års erfaring med brøndboring samt grundvandssænkning. Søren er direktør og varetager den overordnede ledelse af virksomheden.

   

  Virksomheden er familiedrevet. Den daglige drift varetages af Christian Andreasen. Administration samt overvågning i det elektroniske servicecenter varetages af Lise Andreasen og Else Marie Steen. Virksomheden er beliggende ved Aabybro nord for Aalborg. Aktuelt tæller virksomheden 16 ansatte, fordelt på administration, specialarbejdere, samt eget værksted. Christian Andreasen fortæller:

   

  - Vores opgaver i virksomheden er alsidige. Vores kendetegn er, at vi yder en god service til vores kunder – vi er løsningsorienterede og rykker hurtigt ud. Ofte er vores opgaver akutte, og vores kunder står ind imellem næsten i vand til knæerne, når de ringer efter vores assistance.  

   

  DSC01608


  Klimasikring og grundvandssænkning

  Nordjysk Grundvandssænkning og Brøndboring ApS er specialister i at udføre grundvandssænkning. Aktuelt arbejder virksomheden på et projekt i Hobro for Mariagerfjord Kommune. Her arbejdes der på at udskifte kloakkerne, så de er dimensioneret til at håndtere de øgede nedbørsmængder, der forventes i fremtiden. Her er der behov for grundvandssænkning med sugespidser samt boringer. 

   

  Miljø og boringer

  Virksomheden oplever et øget fokus fra kommunerne på at få sløjfet gamle, overflødige brønde og boringer. Det er vigtigt at få sløjfet disse, for at undgå at de forurener drikkevandet. Christian Andreasen understreger vigtigheden af, at sløjfningen udføres af en certificeret brøndborer, samt arbejdet udføres efter de gældende regler og forskrifter. Gamle brønde og boringer kan meget nemt forurene ned til grundvandsmagasinerne, og det vil true det danske drikkevand. Endvidere etablerer virksomheden også nye boringer ofte til markvandsvandsboringer samt vandværker.

   

   

  DSC01844

  Overpumpning med Danmarks største mobile pumpe

  Overpumpning består i at flytte vand fra A til B ved alle mulige forskellige opgaver, det kan være tanke eller bassiner der skal tømmes og fyldes, kloakvand ved kloakarbejder, åer osv. Virksomheden råder over et bredt arsenal af pumper, specielt designet til disse opgaver.

   

  Virksomheden har blandt andet den største mobile dieseldrevne pumpe i Danmark. Pumpen har en kapacitet på 1488 liter i sekundet. Når pumpen startes, og røret fyldes op lyder det som tordenvejr. Pumpens fremtoning og kapacitet har udmundet sig i at den har fået kælenavnet ”the Big Beast”. Pumpen er specialfremstillet og virksomheden har konstrueret denne i samarbejde med den hollandske pumpeproducent ”Impulse”.  

   

  The Big Beast er aktuelt på job på en stor overpumpningsopgave, hvor den har til opgave at pumpe regnvand udenom en forurenet sø.

   

  - I takt med klimaforandringerne ser vi et behov for pumpning af store mængder regnvand, så vi forventer, at fremtiden byder på flere opgaver til ”The Big Beast, fortæller Christian Andreasen.

   

  Projekt kystsikring

  Virksomheden deltager i et 3-årigt projekt om kystsikring. På en 15 km forsøgsstrækning ved Kandestederne i Skagen forsøges der med særlige trykudligningsmoduler. Nordjysk grundvandssænkning og Brøndboring ApS har til opgave at spule rørene ned. Rørene spules 2 m ned i sandet for at tage trykket af grundvandet, dette for at fremme sedimenteringen. Rørene er afsat på tværs af stranden med 10 meters afstand, dette udgør et såkaldt modul, der strækker sig fra klitfod til strandkant. Der er afsat 100 moduler i alt med en afstand på 50 meter.

   

  - Der bliver foretaget målinger hver tredje måned og snart afsluttes projektet, så vi er spændte på at se resultaterne, fortæller Christian Andreasen.

  Anbefalede artikler