<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Mette-møller-nielsen-DI

Mette Møller Nielsen, chef i Arbejdsmiljø Byggeri i Dansk Indsutri. Foto: Ricky John Molloy

Nyt lovforslag om asbest-autorisation øger forsigtighed i håndteringen

 • Nedrivning
 • Anlæg
 • Sikkerhed
 • Byggeprojekter
 • 2024-03-21
 • Med asbest autorisationsordning vil kun professionelle med autorisation kunne udføre opgaver med nedrivning af asbestholdige materialer. Ordningen vil beskytte både medarbejdere og omgivelser, mener Mette Møller Nielsen fra DI.

  Færre i nedriverbranchen og omgivelserne skal udsættes for farligt asbeststøv i nedrivnings- og renoveringsprojekter. Derfor lægger et nyt lovforslag fremsat af regeringen og arbejdsmarkedets parter op til, at nedrivning af asbestholdigt materiale fremover kun skal udføres af virksomheder, der er autoriserede. Det betyder også, at private boligejere ikke selv må nedrive f.eks. et tag med asbest.

  Asbest, der tidligere blev brugt flittigt i byggeindustrien, er kendt for sin helbredsrisiko, herunder udviklingen af asbestose ved indånding af asbestfibre. Dette har ledt til et behov for øget opmærksomhed og omhu ved renoveringsarbejder, hvor folk kan blive eksponeret for asbest.

  - Med det nye lovforslag tager vi et vigtigt skridt i retningen af at beskytte medarbejdere og omgivelserne mod de sundhedsmæssige risici, som asbest udgør. Det er afgørende, at vi håndterer asbest med den største forsigtighed, siger Mette Møller Nielsen, chef for Arbejdsmiljø Byggeri i Dansk Industri i en pressemeddelelse.  Den nye autorisationsordning bliver iværksat på en måde, så virksomhederne kan nå at uddanne sine medarbejdere.

  - Det er vigtigt, at vi også tager hensyn til behovet for, at medarbejderne skal uddanne sig og en rimelig tidsfrist for implementeringen af ordningen, tilføjer Mette Møller Nielsen.

  Lovforslaget markerer et vigtigt skridt mod at sikre gennemsigtighed og ordnede forhold for alle, der arbejder med asbest, og understøtter DI’s løbende arbejde med at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø i alle brancher.

  Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

  - Selvom asbest har været forbudt at anvende i Danmark i mere end 35 år, er det fortsat en udfordring på bygge- og anlægsområdet. Det kan desværre få fatale konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er jeg glad for, at vi nu tager et vigtigt skridt i retning mod en autorisationsordning for asbestarbejde. 

  - Der skal være en mærkbar konsekvens for virksomheder, der ikke følger reglerne og lader ansatte arbejde med det farlige asbeststøv uden den lovpligtige autorisation. 

   

  Hvad går lovforslaget ud på?

  Konkret lægger lovforslaget op til en autorisationsordning, hvor en virksomhed skal have et kvalitetsledelsessystem og en godkendt fagligt ansvarlig for at blive autoriseret. Hvis en virksomhed udfører arbejdet uden en autorisation, kan virksomheden se frem til en bøde. Bøden vil som udgangspunkt ligge på 30.000 kroner men kan blive større afhængig af, hvor alvorlig sagen er.

  Lovforslaget udmønter dele af arbejdsmiljøaftalen fra marts 2023, som alle Folketingets partier står bag. Her blev det besluttet, at der skulle laves en autorisationsordning for asbestarbejde.

  Reglerne om den nye autorisationsordning forventes at træde i kraft 1. juli 2024. Der er lagt op til, at virksomhederne herefter får et halvt år til at søge om autorisation.

  Anbefalede artikler