logo

Nye fortællinger om vand

Gottlieb Paludan Architects, hvis motto er at `skønheden altid skal tilgodeses´, har med Køge Vandværk arbejdet på at forene høj teknisk funktionalitet og æstetisk skønhed. Som kontrast til traditionelle forsyningers mere lukkede udtryk, er det nye vandværk udformet som et åbent og demokratisk hus, der rummer samme transparens som vandet selv.


Tekst af Anne Katrine Skjoldborg


I samarbejde med KLAR Forsyning i Køge har Gottlieb Paludan Architects formgivet Køges nye vandværk. Bygningen omfatter både et vandværk og et testcenter, og giver offentligheden mulighed for at opleve vandets processer på helt nært hold.

 

Fra aflukket vandværk til funktionelt glasværk

Køge Vandværk adskiller sig fra traditionelle vandværker ved at være samlet i én transparent bygning, hvori samtlige funktioner og processer er synlige, og kan opleves af besøgende både indefra og udefra:


- I et traditionelt vandværk, hvor vandbehandling foregik i åbne bassiner, gav det automatisk nogle meget lukkede bygninger, fortæller projektets sagsarkitekt Christina Tolstrup. - Ganske enkelt fordi vandet ikke kan tåle dagslys. Men når man i dag bygger et teknisk anlæg, foregår alt i lukkede processer - i aflukkede filtre og tanke. Det giver således en mulighed for, at selve bygningen kan blive transparent, og at man dermed kan `vende hele udtrykket på hovedet´: fra den meget lukkede, mørke og fugtige bygning til en lys, åben og let bygning. Netop dette valgte vi at spejle direkte i konstruktionen af Køge Vandværk, - som af samme grund nærmest udelukkende består af rent glas.

 

Læs mere om Forsyning


Vandets aftryk på facaden

For at vise bygningens konnotation til vand endnu tydeligere, valgte Gottlieb Paludan Architects herudover at integrere små prikker i glasfacaden. Dette giver fornemmelsen af at blive mødt af vandtåger, når man ser på bygningen, og bidrager dermed også hele tiden til at holde den besøgende fast i oplevelsen af vandelementet. En anden særlig foranstaltning, man fandt frem til i hovedformgivningen, var at integrere lodrette lameller på glasset med dybe profiler: Disse tegner vandets bane, som nedadgående. Rent funktionelt er det samtidig med til at give skyggedannelse, så man undgår overophedning inde i glashuset. 

 

 

`Fortællinger om vand´ på nye måder

Ikke kun i hovedformgivningen har det været vigtigt at vise ny transparens i Køges vandbehandlingsprocesser:

- Rent funktionelt arbejdede vi også med det, vi kaldte `Fortællinger om vand´, hvilket var hovedtemaet for konkurrencen. Vandet skulle fortælles, på alle måder, og på flere steder og niveauer samtidigt. Du skulle som besøgende kunne opleve vandet:


Indenfor, ved selve vandværket, kan der komme besøgende, - så én fortælling om vandet er oplevelsen, når du som gæst kommer ind og ser vandværksprocessen.


Udenfor er der en anden fortælling om vandet. Det skrånende tag hjælper med at lede tagvandet ud, og vandet falder synligt ud over den skrå glasfacade og ned i store kar, som løber ud i mindre kar, og ender i søen. Disse vandfyldte kar og bassiner kan man røre ved – og selvfølgelig er oplevelsen allerbedst i regnvejr, hvor du kan få oplevelsen af `vandgardinet´ fra taget, der kommer ned og lander i det store kar. På den måde bliver det i virkeligheden en vandlegeplads for alle institutionerne i området.


Den nye tendens er transparens

Gottlieb Paludan Architects´ udformning af den demokratiske og mere synlige, transparente forsyning afspejler ifølge Christina Tolstrup en meget vigtig bevægelse netop nu:


- En af de store tendenser vi oplever er, at vores forsyninger skal synliggøres; det ser vi ikke kun i vandforsyningen, men også ved eksempelvis varme- og affaldsforbrænding. Alle forsyninger vil meget gerne tydeliggøre deres arbejdsprocesser, og byde borgerne indenfor.

For os passede opgaven med at udforme Køge Vandværk derfor fuldstændig som fod i hose med den tendens: Hvor forsyningen før var noget, der lå lidt gemt væk, langt væk fra byen - noget, man ikke rigtig vidste noget om, - så er byen nu vokset tæt på, siger Christina Tolstrup.


Så tæt på, at særligt os tekniske arkitekter kan sætte vores ekspertise langt mere i spil, når man eksempelvis, som på Køge Vandværk, lukker gæster helt ind i hjertet af maskinen.

 

Ønsker du fremadrettet at modtage nye historier fra Bygge og Anlægsbranchen.
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev her:

testEmail

*Nyhedsbrevet indeholder historier fra vores redaktion, brancheorganisationer og annoncører.

Service
Læs avisen online
Nyheder i din mailboks
Bygge & Anlægsavisen
Kontakt 
Medieinformation
Tip redaktionen!
Annoncer
www.bygge-anlaegsavisen.dk
Nyheder
Nybyggeri og renovering
Produktnyt
Motor/Transport
Profiler
Messer
Bygge- & Anlægsavisen

Bredgade 36. 1. Sal - Forhuset                               
1260 København K
CVR: 28890346
 
Telefontider:
Mandag - Fredag:    09.00 - 16.00
Hovednummer:     +45 3344 5555