<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Rapport - Erhvervsskolen finder sted-kopi 2

Forside af Rapport - Erhvervsskolen finder sted, illustration af Marie Priem

Ny rapport: Erhvervsskolernes fysiske rammer er vigtige for at fastholde elever

 • Byggeriets udvikling
 • Uddannelse og Rekruttering
 • 2022-09-16

 • illustration af Marie Priem
 • Danmark kommer til at mangle faglært arbejdskraft i stor stil. En ny rapport fra Tænketanken DEA viser, at de fysiske rammer på erhvervsskolerne spiller en vigtig rolle i at sikre, at eleverne bliver fastholdt og oplever høj kvalitet på uddannelserne.

  Kun 20 % af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse. 45 % af dem ender med at falde fra igen. Det er en væsentlig udfordring, da Danmark akut mangler faglærte.

   

  Fysiske rammer har stor betydning

  Undersøgelsen fra Tænketanken DEA ser på elevernes oplevelse af uddannelsesstedernes fysiske omgivelser, hvordan skolen kan danne ramme om ungefællesskaber, og hvordan forenings- og fritidsliv kan integreres på erhvervsskolerne. Den viser bl.a., at eleverne føler sig mere forbundne til uddannelsesstedet, hvis omgivelserne har en god fag-atmosfære.

   

  - Erhvervsuddannelser af høj kvalitet omfatter også skoler og fysiske rammer, der understøtter elevernes faglige identitet og ungefællesskaber. Når vi lykkes med at lave rammer, der underbygger elevernes fagidentitet og fællesskaber, kan det ikke bare sikre bedre fastholdelse af elever, men også på længere sigt være med til at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive, siger Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA.

   

   

  Mødesteder og fleksible rum

  Undersøgelsen viser, at der er gode erfaringer med aktiviteter udenfor normal skoletid på skoler med skolehjem - fx cafémiljøer, åbne værksteder og idrætsaktiviteter. Men voksenfaciliterede aktiviteter koster penge, og det kan være svært at finde på en almindelig erhvervsskole.

   

  - Erhvervsskolerne kan være vigtige mødesteder for forenings- og fritidslivet, hvis vi åbner skolerne ikke bare for foreninger, men også for eleverne efter skoletid. Det er med til at integrere skolerne i lokalsamfundet og gøre dem attraktive for elever og forældre, siger Jon Gerner, direktør i Lokale og Anlægsfonden, der har bidraget med støtte til udarbejdelse af analysen.

  Forsideillustration Erhvervsskolen finder sted - Marie PriemForside illustration Erhvervsskolen finder sted - af Marie Priem  Undersøgelsen viser også, at det er vigtigt, at erhvervsskolens rum er fleksible, så de fx kan rumme både tavle-undervisning, værkstedsstationer og aktiviteter som bordtennis på én gang. Eleverne vil desuden gerne være medskabere af deres egne rum - for nogle er det fx mere trygt at mødes på bagklappen af en bil end i en velindrettet fælleslounge.

   

  Målet med indsigterne er, at de skal inspirere den fremtidige indretning, renovering og nybygning af erhvervsskoler.


   

  Tænketanken DEA og Lokale og Anlægsfonden udfolder undersøgelsens resultater ved en konference d. 11. oktober. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. Læs mere her.

   

  Om undersøgelsen

  Undersøgelsen er udarbejdet med støtte fra Lokale og Anlægsfonden, og er en del af DEAs fokus på kvalitet i erhvervsuddannelserne.
  Anbefalede artikler