<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Mette_Møller_Nielsen_8_HIGH

Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef i Dansk Industri, Foto af Ricky John Molloy.

Ny konsulentordning hjælper med arbejdsmiljøet

 • Byggepladsen
 • Sikkerhed
 • Arbejdsmiljø
 • 2022-10-24
 • | Af Tim Panduro
 • Gratis konsulenthjælp til løft af arbejdsmiljø er blevet vel modtaget, fortæller initiativtager – virksomhedsejer kalder projektet ”supergodt”.

  Arbejdsmiljø, nedslidning og den rette brug af tekniske hjælpemidler er emner, der fylder meget på byggepladser og i byggebranchen generelt. Og en relativt ny ordning kan hjælpe virksomheder med langsigtede løsninger på mange af problematikkerne.

  Den gratis ordning er en konsulenttjeneste, der drives af Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg. De praktiske konsulentydelser står Byggeriets Arbejdsmiljøbus Bambus  for, så det er gammelkendte ansigter, man møder rundt omkring i virksomhederne, fortæller Mette Møller Nielsen, der er chef for arbejdsmiljø, Byggeri i Dansk Industri.

  - Det har været med til at sikre, at vi er kommet rigtigt godt med efter en lidt sløv begyndelse, hvor folk lige skulle opdage, at vi havde et nyt produkt på hylderne.

  1
  Foto af Kirkegaard Byggeri
  2
  Foto af Kirkegaard Byggeri
  3
  Foto af Kirkegaard Byggeri
  4
  Foto af Kirkegaard Byggeri
   
   

  Ydelserne fra Bambus er finansieret af overenskomstpenge, men den nye konsulenttjeneste er drevet med statspenge, så den kan også bruges af virksomheder, der ikke omfattet af netop den overenskomst. Målet med en statslige tildeling er at modarbejde nedslidning, skader med kemikalier og arbejdsulykker.

  Det kan både være konkrete udfordringer, hjælp til screening af virksomhedens arbejdsmiljø og et længere forløb, hvor en virksomhed får hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet ved at ændre på virksomhedskulturen og medarbejdernes adfærd.

  - Både virksomheder og ansatte kan rekvirere konsulenterne. Når de besøger en virksomhed eller en byggeplads, skal det blot ske i enighed mellem de ansatte og ledelsen, siger Mette Møller Nielsen, der peger på den mest populære ydelse.

  - Noget af det, de gør mest i for tiden, er screeninger, hvor man gennemgår virksomhedens procedurer og metoder. Vi prøver nye metoder af, hvor vi arbejder med medarbejdernes adfærd og med hvor virksomheden gerne vil være i løbet af nogle år.

  At virksomhederne har taget godt imod ordningen overrasker ikke Mette Møller Nielsen.

  - Vi ved, at bygherrer stiller stadigt større krav til vilkårene under byggeriet, og både projekterende og bygherrer ved, at byggeprocessen fungerer bedre, når arbejdsmiljøet er tænkt ind, fordi der i den tankegang er mere fokus på planlægning og procedurer.
  ”Supergodt”

  Billundvirksomheden Kirkegaard Byggeri er en af de virksomheder, der har benyttet sig af tilbuddet om gratis hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet. Tømrervirksomheden har valgt at tage et længere forløb med flere besøg – og indtil videre er administrerende direktør og medejer Claus Kirkegaard godt tilfreds med processen.

  6Ny konsulenttjeneste tilbyder hjælp med at få styr på arbejdsmiljøet i den danske byggebranche. Foto af Tim Panduro

  - Det er supergodt. De vejleder om, hvordan vi kan optimere på de forskellige processer i virksomheden, siger direktøren.

  Kirkegaard Byggeri har benyttet konsulenttjenesten til at optimere apv'ere og implementere dem ude på byggepladserne.

  - Vi vil gerne begynde med en apv hver gang, vi starter på en ny plads. Konsulenterne hjælper os både med at få vores procedure for apv up to date og med at skabe grundlag for dialogen med vores mandskab om, hvordan vi gør det hele hurtigst, bedst og sikrest for alle, siger Claus Kirkegaard.

  - Målet er at sikre, at vore medarbejdere kommer sikkert hjem, når dagen er omme, og i sidste ende skal det også gerne ende i en bedre økonomi for virksomheden, siger direktøren, der i begyndelsen har oplevet en smule skepsis fra sine medarbejdere.


  - Håndværkere er jo produktionsmennesker, så der er altid lidt skepsis, når man står og snakker i stedet for at lave noget. Men vi er i gang med en god proces, og på et tidspunkt bliver de nye processer også en del af normalen, siger han og tilføjer, at virksomheden gerne har ville i gang med processerne i et stykke tid.

  - Men det er sådan en ting, der er let at udskyde. Man kan altid gøre det i morgen, og pludselig er der gået endnu et år. Men når der er dato på konsulentbesøgene, har man lige pludselig en tidsramme at arbejde efter.

   

   

  Anbefalede artikler