<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
561c34b5-f793-4864-a012-7f74571434d5

Ny certificering letter dokumentationen for bærende konstruktioner

 • Materialer og Løsninger
 • Byggepladsen
 • Målbar bæredygtighed
 • Facade og Tag
 • Den effektive byggeproces
 • 2023-05-10

  Bøvler I med den lovpligtige dokumentation for udførelsen af bærende konstruktioner, så er det håb forude med en ny frivillig certificeringsordning fra Dancert for entreprenørvirksomheder, der ensretter kravene.

  – Dancert kommer nu med en ny certificeringsordning, som skal gøre livet nemmere for entreprenører og certificerede statikere. Man kan høre mere om den nye ordning på et informationsmøde tirsdag d. 13. juni 2023 i Middelfart.

   

  Flere entreprenører oplever nemlig udfordringer i forhold til regler og praksis for den lovpligtige dokumentation for kontrol af udførelse for bærende konstruktioner. Udfordringerne går især på usikkerhed om, hvilken dokumentation man som udførende skal aflevere.

   

  Bygningsreglementet kræver, at den udførende statiker skal dokumentere, at relevante krav vedrørende statik (og brand) er overholdt, og at den certificerede statiker skal kontrollere, at byggeriet er udført som projekteret. Men hvor dybt skal man som certificeret statiker gå i forhold til kontrol af dokumentationen fra entreprenøren er ikke helt klart, fortæller seniorspecialist Torben Hessing-Olsen, Dancert i en pressemeddelelse, og tilføjer: 

   

  – Entreprenørerne oplever, at kravene er forskellige fra projekt til projekt - afhængig af, hvilken certificeret statiker der er tilknyttet opgaven; og at kravene i høj grad hænger sammen med den opfattelse, som den enkelte certificerede statiker har til dokumentationens indhold og opbygning. Denne situation er kontraproduktiv og koster mange penge. I første omgang for entreprenøren, men i sidste ende for bygherren, som er den eneste der, i det lange løb, kan betale regningen.

   

   

  Frivillig certificeringsordning korter processen

  Derfor har Dancert udviklet en ny frivillig certificeringsordning for entreprenørvirksomheder, der udfører bærende konstruktioner. Ordningen baserer sig på DS 1140’s krav til udførelseskontrol.

   

  – Vores DS 1140-certificering er opbygget som en produktcertificering; en certificeringsmodel der kendes fra byggevarer. Tilgangen er, at et byggeri er et produkt, der skal overholde en række krav, som er defineret af bygningsreglementet - med tilhørende standarder - og i projekteringsgrundlaget, forklarer Jørgen Baadsgaard-Jensen, direktør i Dancert.

   

  DS1140-certifikatet betyder, at man i entreprenørvirksomheden over for Dancert har demonstreret, at man har et kvalitetsstyringssystem, der overholder kravene i DS 1140, samt at systemet efterleves i praksis.

   

  – Ansvaret og initiativet for kontrollerne og dokumentationen ligger hos entreprenøren. Planerne skal være projektspecifikke og sikre, at krav fra bygningsreglementet, relevante udførelsesstandarder og projektmaterialet er overholdt, tilføjer Jørgen Baadsgaard-Jensen.

   

  Som en del af sit virke skal den certificerede statiker kontrollere, at den udførende har udarbejdet en plan for kontrol og dokumentation af de krav, der gælder for de bærende konstruktioner. Kontrollen kan udføres af den certificerede statiker eller af en assistent. Men hvis statikeren benytter en assistent, skal han udføre en supplerende kontrol.

   

  Hvis den udførende har et DS 1140-certifikat, vil den certificerede statiker kunne nøjes med at kontrollere, at certifikatet er gyldigt.

   

   

  Gør hverdagen lettere

  Der vil heller ikke længere være et behov for, at den certificerede statiker kontrollerer kontroldokumentationen. Certifikatet fra Dancert er statikerens sikkerhed for, at alle kontroller er gennemført og dokumenteret som foreskrevet, samt at dokumentationen for kontrollerne opbevares hos entreprenøren på betryggende vis.

   

  – Vi er i Dancert i opbygningsfasen, og de første entreprenører er i proces med at blive certificeret. Vi tror på, at vi med ordningen kan gøre hverdagen lettere for både de udførende og de certificerede statikere. Dancert kan ikke ændre på kravene til de kontroller, der skal udføres. Men Dancert kan sikre, at der ikke ”tolkes” på reglerne fra opgave til opgave således, at de udførende har et ensartet regime at arbejde efter på hver byggesag, siger Jørgen Baadsgaard-Jensen.

   

  For de udførende betyder et DS 1140-certifikat, at virksomheden får én samarbejdspartner i forhold til DS 1140, samt at den statiske kontrolplan og den statiske kontrolrapport for udførelse ikke skal afleveres til den certificerede statiker. Som dokumentation skal virksomheden fremsende en kopi af certifikatet og en erklæring om, at byggeopgaven er udført efter DS 1140.

  For den certificerede statiker betyder ordningen, at han slipper for at kontrollere kontrolplanen og kontrolrapporten for udførelsen. Han skal blot kontrollere, at det fremsendte certifikat er gyldigt, og at der også foreligger en erklæring om, at byggeriet er omfattet af certifikatet.

   

  – Vi tror, at ordningen vil blive et stort aktiv for branchen, og at den med tiden kan lette samarbejdet mellem entreprenører og certificerede statikere, siger Jørgen Baadsgaard-Jensen.

   

   

  Dancert er Teknologisk Instituts certificeringsorgan. Med Instituttet i ryggen har Dancert en position som et af de fagligt stærkeste certificeringsorganer i Europa. 

  Anbefalede artikler