<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Nadia Kristensen

Nadia Kristensen

Nu skal indsatsen mod trafikstøj skærpes

 • Anlæg
 • Veje og Infrastruktur
 • 2021-12-06
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Anders Hundahl adm. direktør for Asfaltindustrien oplever en stor interesse for at nedbringe vejstøj fra alle dele af samfundet. På en konference om trafikstøj i januar arrangeret af brancheforeningen SIKRE VEJE kan man få overblik over de mange eksisterende muligheder, og medarrangør Nadia M. Kristensen fra DAV NORDIC pointerer, at vi allerede har de nødvendige løsninger til rådighed for at løse problemerne.

  Ifølge Miljøstyrelsens StøjDanmarkskort er ca. 724.000 boliger i Danmark udsat for støj fra veje, der overskrider den vejledende grænseværdi på 58 decibel (dB). Det har stor indvirkning på trivslen for de mange beboere, som påvirkes dagligt af vejstøj, og det har fået regeringen til afsætte en pulje på 3 mia. kr. i perioden 2022-2035 til bekæmpelse af trafikstøj.

   

  Det glæder Anders Hundahl, som i oktober i år rejste rundt til kommunerne sammen med næstformand i Asfaltindustrien Claus Terkildsen, adm. direktør i Peab Asfalt, og her oplevede han et stort ønske for at gøre noget for de borgere, som er plaget af støj fra trafikken:

   

  andershundahluformelAnders Hundahl

  - Alle er enige om, at tiden er inde til at sætte ind mod trafikstøj, og i regeringens infrastrukturplan er der forskellige indsatsområder: Nye krav til dæk, støjskærme, opsætning af støj-stærekasser, (som registrerer og melder om for meget støj) og en helhedsorienteret byplanlægning med fokus på alt det omkring vejene.

  En vigtig faktor er efter min mening at udskifte gammel, slidt asfalt med nyt, jævn asfalt. For her bliver 2 plus 2 pludselig 5, da man ud over at gøre noget ved vedligeholdelsesefterslæbet på 3,9 mia. kroner er med til at forbedre borgerne livskvalitet væsentligt.

  Der er mange vigtige indsatsområder, og i den forbindelse er det naturligt for os at fokusere på at ny, jævn asfalt, som element i at reducere trafikstøjen, og hvis man så også løbende vedligeholder lagene under slidlaget, så kommer man længst.

   

  ”Alle løsninger til at bekæmpe vejstøj eksisterer allerede”  Medarrangør af konferencen Nadia M. Kristensen fra DAV NORDIC påpeger, at der bliver flere og flere mennesker på jorden, og de større byer fortættes, hvilket betyder, at flere mennesker lever tæt på infrastruktur:

   

  - Konferencen er en oplagt chance for at få den nyeste viden om støjbekæmpelse. Da vi lige har haft kommunalvalg, så er det en gratis mulighed for de nybagte lokalpolitikere for at orientere sig om alle eksisterende løsning mod trafikstøj. Alle undersøgelser viser, at støj har stor indvirkning på folks helbred – eksempelvis kræft og diabetes – og her kan konferencen være en stor hjælp for beboer- og interesseorganisationer om hvilke løsninger, der kan løse deres problemer, ligesom den specifikke viden kan være en hjælp til at lægge pres på myndigheder osv. Det kan hurtigt blive lidt ukonkret at tale om at løse udfordringerne med støj, så her på konferencen vil vi gerne være konkrete. Løsningen på problemet findes allerede. Nu handler det om at udbrede den viden til de rette, fortæller Nadia M. Kristensen.   

   

  Efterspørgsel efter helhedstænkning

  Hos DAV NORDIC fornemmer man ud over den politiske prioritering af vejstøj, at der er kommet højere øgede krav i forhold til æstetik og kvalitet for de skærme, der opsættes rundt om i landet. Virksomheden taler også oftere og oftere med slutkunderne direkte – altså den bygherre, der skal eje anlægget efter aflevering. Disse kunder efterspørger at blive hjulpet i mål med projektet fremfor at købe et enkeltstående produkt, udtaler Nadia M. Kristensen:

   

  - Tidligere har vi oftere været i dialog med mellemled. Sagt med andre ord går udbudsformen omkring støjskærme mod totalentrepriser, hvor det er eksperterne på støjskærmen, der indbydes som totalentreprenøren. Hos DAV NORDIC har vi særligt rykket os ved at følge med efterspørgslen på markedet. Det betyder at vi fra at være meget produktorienteret nu varetager både projektering, beregning og design af skærmene. Samtidigt har vi udvidet spektret af de forskellige typer af skærme vi bygger og har i dag en meget bred vifte af referencer, hvis forskellige design bevidner vores brede erfaring.

   

  Konference om trafikstøj

  SIKRE VEJE er en brancheorganisation, hvis formål er at være talerør mellem virksomhederne i branchen og de offentlige bygherrer. SIKRE VEJE inviterer til konference om trafikstøj, der finder sted onsdag den 12. januar 2022 i Fællessalen på Christiansborg, København.

  Trafikstøj er en landeplage og der er et stort ønske fra befolkningen om at gøre noget ved det. I samarbejde med transportordfører Thomas Jensen (S) arrangerer SIKRE VEJE derfor denne konference om støjbekæmpelse.

   

   

  Her vil der blive præsenteret innovative løsninger på støjbekæmpelse med inddragelse af internationale erfaringer samt fokus på klima, holdbarhed og pris. Deltagere er politikere, embedsmænd, rådgivere og virksomheder der arbejder med eller har interesse for trafikstøj.

  Tilmelding er gratis - men nødvendig.
  Fakta om Trafikstøj

  ·      Alene i Danmark er 724.000 boliger er udsat for støj over Miljøstyrelsens anbefalede grænseværdi. Dette svarer til cirka 1,36 millioner danskere

  ·      Langt de fleste støjplagede boliger i Danmark skyldes støj fra vejtrafik. Blot én enkelt procent af de støjplagede boliger ligger langs Banedanmarks jernbanestrækninger

  ·      Miljøstyrelsen vurderede i 2003, at mellem 200-500 mennesker alene i Danmark dør for tidligt på grund af støjgener – et tal som overstiger antallet af trafikdræbte.

  ·      I den nye infrastrukturplan er der afsat 3 milliarder til bekæmpelse af vejstøj

  ·      Hjemmesiden ”Roligbolig”, som støttes af bl.a. det offentlige, peger på en række støjdæmpende muligheder nær kilden f.eks. støjskærme, dæk, hastighed og kørsel, elbiler og asfalt der dæmper støjen

  ·      Læs også Hvidbog om Vejstøj, udgivet af Realdania, Gate21 og Rambøll

   
  Anbefalede artikler