<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Tunnelportal workstart Rodbyhavn1-800px

Nu begynder byggeriet af Femern Bælt-tunnelens indgang

 • Anlæg
 • Byggeriets udvikling
 • Femern
 • 2022-05-06
 • Både hos hovedentreprenøren Femern Link Contractors og det statslige bygherreselskab Femern A/S var det en mærkedag, som blev fejret.

  På den store byggeplads for Femern Bælt-tunnelen arbejdes der på højtryk på at bygge den betonfabrik, der skal støbe de 73.500 tons tunge beton-elementer, som tunnelen skal bygges med. Nær kysterne skal disse elementer forbindes med de store portalområder, der giver en blid overgang mellem motorvej og jernbanen på land og selve tunnelen på havbunden.

   

  - Det er en stor milepæl for os. Byggeriet af fabrikken, arbejdshavnen og tunnelbyen har fyldt meget, og det vil det fortsat gøre et stykke tid, men fra nu af arbejder vi også direkte med selve tunnelportalen. Det synes vi er værd at fejre, siger Henrik Påske Rasmussen, Division Manager, Lolland fra FLC.

   

  Opstarten på byggeriet af tunnelportalen blev markeret på byggepladsen med et arrangement for arbejderne med et musikalsk indslag fra et kor fra Lolland Musikskole.

     Hos Femern A/S glæder projektchef Christian Kaas Oldenburg sig over, at arbejdet nu går ind i næste fase.

   

  - Byggeriet af tunnelportalen vil snart være én af de tydeligste tegn på, at byggeriet skrider hurtigt frem. Det svarer lidt til, at der kommer vægge og tag på et hus. Der er mange års arbejde forude, men inden længe vil man kunne se facaden til verdens længste sænketunnel, siger Christian Kaas Oldenburg.

   

  Alene udførelsen af portalbygningen i Danmark vil beskæftige mellem 150 og 200 tunnelarbejdere. Tunnelportalen skal stå klar til tilkobling af det første tunnel-element i 2023. Tunnelportalen på den danske side opføres hovedsageligt på en 550 meter bred og 300 meter bredt inddæmmet areal ud for kysten. Byggeriet på den tilsvarende tyske tunnelportal ved Puttgarden på den tyske ø Fehmarn begynder i 2023.

   

  Tunnelportal workstart Rodbyhavn5-800px

  Status for Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen

  Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen er i fuld gang i Danmark og Tyskland. Byggepladserne i Danmark, Tyskland og til søs beskæftiger omkring 1.150 arbejdere.

   

  Projektet skaber endnu flere arbejdspladser hos de over hundrede underleverandører rundt omkring i Danmark. Over halvdelen af de uddelte kontrakter til dato er gået til danske virksomheder, og af dem er godt en tredjedel lokale virksomheder.

   

  Sociale klausuler i alle større kontrakter betyder, at entreprenørerne skal oprette lærepladser. Flere hundrede unge får derfor mulighed for at tage en del af deres uddannelse under byggeriet af verdens længste sænketunnel.

   

  På den primære byggeplads ved Rødbyhavn på Lolland arbejdes der i tre-holdskift på den store tunnelelementfabrik, der skal producere Femern Bælt-tunnelens elementer. Byggeriet af den store arbejdshavn, der skal stå for udskibningen af tunnelelementerne nærmer sig sin afslutning. Det første skib med råmaterialer til byggepladsen ventes at ankomme i juni-juli.

     Når produktionen er på sit højeste vil arbejdshavnen skulle modtage omkring 80.000 tons sten, sand, grus og stål hver uge. På pladsen foretages der i denne de første prøvestøbninger, der skal sikre, at betonen og produktionsmetoderne fungerer optimalt, når fabrikken står færdig. Arbejdet beskæftiger primo maj omkring 650-700 mand på land og omkring 500 til søs.

   

  Den første af i alt seks produktionslinjer er cirka halvvejs. Efter planen begynder støbningen af det første tunnelelement omkring årsskiftet. I Tyskland er arbejdet også i gang. Her etableres der i øjeblikket en mindre arbejdshavn og byggeforberedelserne til den tyske tunnelportal.
   

  Anbefalede artikler