<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Swisspearl

Nordic Architect Panel: Arkitekter ser sig som det grønneste led

 • Byggeriets udvikling
 • Målbar bæredygtighed
 • Byggeprojekter
 • 2023-04-27

  Nordic Architect Panels undersøgelse peger på, at arkitekterne overvejende vælger  grønne materialer. Samtidig er de ret enige om, at værktøjer til CO2-regnskab og LCA skal gøres lovpligtige for at skubbe til bæredygtigt byggeri.

  Fokus på bæredygtige løsninger er efterhånden blevet fast inventar i alle grene af byggebranchen. Den seneste undersøgelse fra Nordic Architect Panel, som Swisspearl står bag, peger på, at et flertal (56 %) af mere end 400 respondenter fra arkitektbranchen i de nordiske lande peger på arkitekterne som den del af byggebranchens forsyningskæde med mest fokus på bæredygtighed. I Danmark alene peger 65 % af respondenterne på arkitekterne.

  72 % af alle respondenter antyder desuden, at de ofte eller altid vælger byggematerialer ud fra bæredygtighedsparametre – også selvom det ikke nødvendigvis er et krav i projekterne.

  Hos Swisspearl – tidligere Cembrit – udtaler markedsdirektør Karsten Østergaard Larsen i en pressemeddelelse, at det ikke er så overraskende, at arkitekterne peger på sig selv, eftersom de ofte er med til at sætte de første penselstrøg i byggeprocessen:

  - Det kommer måske ikke som den store overraskelse, at arkitekterne udnævner sig selv, som dem i branchen med mest fokus på grønne løsninger. Og der er nok noget om snakken, siger Karsten Østergaard Larsen og fortsætter:

  - Som ét af de første og vigtigste led i værdikæden har arkitekterne selvfølgelig en væsentlig andel i indførelsen af mere grønne materialer i byggeprocessen. Spørgsmålet er så, om arkitekterne formår at skubbe resten af værdikæden i samme retning.

   
  Foto 1

   

  Ændrer det ved prioriteringen af bæredygtighed?
  Byggebranchen har gennem længere tid skulle forholde sig til en lang række udfordringer som mangel på arbejdskraft, stigende materiale- og ressourcepriser samt en generel nedgang i aktivitetsniveauet. Alligevel tyder det ikke på, at der er blevet skruet ned på grønne løsninger i byggebranchen.

  Af undersøgelsens resultater fremgår det, at 61 % er enige i, at værktøjer til CO2-regnskab og LCA-analyse skal være lovpligtige, som led i at sætte yderligere skub på de bæredygtige løsninger.

  - Med den aktuelle markedssituation in mente kunne det være nærliggende at tro, at det langsigtede fokus vil drukne i udfordringerne her og nu. Det er dog ikke tilfældet. Tværtimod er prioriteringen af bæredygtighed ikke blevet mindre hos arkitekterne, der i længere tid har været klar til at tage skridtet videre ved at gøre værktøjer som LCA’er lovpligtige, lyder vurderingen fra Karsten Østergaard Larsen, der uddyber:

  - Bæredygtighed skal i høj grad ses som en rammebetingelse for den måde vi designer, udfører og stiller krav til byggeri. I den forbindelse er det naturligvis oplagt med lovpligtige krav, der kan være med til at fastsætte, hvad bæredygtigt og kvalitetsfyldt byggeri egentlig er.

   

  Om undersøgelsen

  Den aktuelle undersøgelse er foretaget af Nordic Architect Panel gennem en spørgeskemaundersøgelse, hvor 418 respondenter fra Danmark, Norge, Sverige og Finland har deltaget. Respondenterne fordeler sig på arkitekter (71 %), bygningskonstruktører (7 %) og andet (21 %).

  Nordic Architect Panel er en halvårlig spørgeundersøgelse blandt arkitekter og rådgivere i de fire nordiske lande, Danmark, Finland, Norge og Sverige. Formålet med panelet er at samle førende fagpersoners viden og erfaringer inden for forskellige grene af branchen og synliggøre arkitekternes betydning. Spørgeundersøgelsen fokuserer på aktuelle temaer inden for branchen, trends og tendenser, inspiration, konjunkturer m.v. samt aktuelle udfordringer inden for branchen.

  Panelet består af både faste medlemmer og vekslende deltagere og tæller arkitekter og rådgivere på tværs af Norden. Nordic Architect Panel er et nonkommercielt tiltag varetaget af uvildige konsulenter.

   

  Anbefalede artikler