<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Thomas Kingox800

Formand for DI Nedrivningssektionen Thomas Kingo Karlsen.

Nedrivning af minkfarme er en mulighed for at rykke på ekspertviden

 • Anlæg
 • Nedrivning
 • 2024-03-25
 • | Af Malene K. Holm
 • Når landets mange minkfarme tages ned, er det Danmarkshistoriens største nedrivningsopgave, og det er en oplagt anledning til at udvikle sig på selektiv nedrivning og asbest, siger formand for DI Nedrivningssektionen Thomas Kingo Karlsen. Samtidig skal mængder af materialer have nyt liv.

  FrankProjektleder Frank Schultz Petersen, nedrivningsentreprenør G. Tscherning

  Selve nedrivningsopgaven som sådan er ikke meget anderledes end det, vi plejer at lave. Men størrelsen i projektet er usædvanlig, fortæller Frank Schultz Petersen, der er  projektleder på nedriverentreprenør G. Tschernings opgaver med nedtagning af minkfarme.

  I alt skal 1.232 minkfarme i Danmark tages ned, og Bygningsstyrelsen har sat et hold af seks større nedrivningsentreprenører, der har budt ind på opgaverne. Hos G. Tscherning har man foreløbig har taget otte af ti minkfarme ned, som er prøvesager til den fremadrettede planlægning.

  -  Vi har et godt samarbejde med Bygningsstyrelsen i praktisk øjenhøjde, og der har været etableret et godt forhold til farmejerne. Forud for nedtagningen har været holdt dialogmøder og opstartsmøder, så ejerne ved, hvem der kommer, arbejdstider osv.

  - Der er et krav fra Bygningsstyrelsen om genbrug af flest mulige materialer. I anlæggene er der rigtig meget eternittag med asbest, som skal til deponi, og det er vi vant til at håndtere. Ellers er der en del træ samt stål- og jern-konstruktioner, som kan blive genanvendt, og her har vi følere ude for at få materialerne afsat, siger nedrivningseksperten.

   

  Bygger flere eksperter op i miljøsanering og nedrivning

  Når man står med så store mængder af materialer og lignende processer, ser formand for DI Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen Thomas Kingo Karlsen en oplagt anledning til at udvikle sig og virkelig rykke på noget:

  - Nedriverkompetencen er at bygge ned for at bygninger kan bygges op igen, og det er vi på vej til i hele byggebranchen. Lige fra bygherre, rådgiver til myndighed til byggefirmaerne.

  - Ligesom vi har fået en stor ekspertviden herhjemme i vindmølleindustrien, på samme måde får vi nu flere eksperter på nedrivning og asbestopgaver. Det bliver en gave for vidensopbygning i branchen, og passer som fod i hose med de nye asbestregler.

  Fra juli 2024 kommer en autorisationsordning for nedrivning af asbestholdigt materiale.

  - Opgaven med at tage flere millioner eternitplader ned er en mulighed for at tænke i udvikling af udstyr og processer. Man kan måske tænke en anden måde for industrialisering ind til gavn fremadrettet.

  Asbest kommer til at være en opgave for nedrivningsvirksomheder mange år frem i tiden, også selvom det er 40 år siden, at det blev forbudt, anslår Thomas Kingo Karlsen:

  Minkfarm_red_VRO

  - Bygningsstyrelsen har lagt vægt på at vælge nogle af dem som har allermest erfaring og kapacitet til det her arbejde. Mit indtryk er, at arbejdstilsynet følger det her projekt tæt, og det er hele vejen igennem, at erfaringerne skal høstes. Også  løbende vil hver enkel medarbejder høste nye erfaringer.

   

  Oplagt at tænke sammen i byggebranchen om det her

  Fra nedtagning af de mange minkfarmene bliver der rigtig store mængder af materialer, som er oplagt til et projekt med nyttiggørelse og genanvendelse.

  Vi taler om både træ, industrihaller, stålkonstruktioner, der bør komme ind i byggeindustrien, mener Thomas Kingo Karlsen, og han fornemmer også, at flere byder ind på det:

  - Vi skal have aftagerleddet med i det her, så vi som nedrivningsbranche sammen med resten af byggebranchen går sammen og finde nyt liv til alt det her materiale!

   

   

  Anbefalede artikler