<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
PRESSEMEDDELELSE_FIOMA

Nedrivning af historiske bygninger giver materialer til direkte genbrug

 • Anlæg
 • Byggeriets udvikling
 • Nedrivning
 • Virksomhedsnyt
 • 2022-04-27
 • For Søndergaard A/S var det nostalgisk at sige farvel til de historiske fabriksbygninger på FIOMA-grunden i Frederikssund, men de er stolte over, at nedrivningen har videregivet så mange materialer til direkte genbrug.


  Søndergaard A/S har stået for at fjerne bygningerne på FIOMA-grunden i Frederikssund og gøre plads til nyt byggeri.

  Det har været nostalgisk at sige farvel – og derfor er Søndergaard dykket ned i historien om Frederikssunds gamle borgmester, der ejede et støberi midt i byen – og planerne for det fremtidige byggeri på grunden. De har via samarbejder haft mulighed for at følge murstenene, der får nyt liv i nyt byggeri et andet sted i Danmark.


  f81ca78b48da43e0a16c3f83c08811b7
  Havnevej 1
  2ebb2c8d2bfa47fab184e424342b4112
  Havnevej 1
  14194b1a5f94464086c22d1e179d472e
  Havnevej 1
   
   

  Nu er de væk. De gamle bygninger på FIOMA-grunden - det gamle Frederikssund jernstøberi- og maskinfabrik. Søndergaard A/S har stået for at fjerne bygningerne i Frederikssund midtby. Et ”lokalt” projekt, da Frederikssund er byen, hvor Søndergaard A/S selv har hovedkontor.

  Forud for nedrivningen har der været debat politisk omkring, hvorvidt bygningerne var bevaringsværdige eller ej. En bygningsgennemgang af samtlige bygninger slog dog fast, at ejendommene var i meget dårlig stand. Tag, vinduer og inddækninger var nedslidte, og flere bygninger var ramt af fugtskader.

   

  Beslutningen blev derfor at fjerne bygningerne til fordel for nyt byggeri, der vil ligge centralt i midtbyen, tæt på tog og med udsigt til fjorden.

   

  Det er det aarhusianske ejendomsudviklingsselskab Raundahl og Moesby, der kommer til at opføre en lille ”ny” bydel i Frederikssund – lige her – på FIOMA-grunden. Her skal bygges 14.000 m2 boligbyggeri, som kommer til at bestå af 143 boliger.

   

  PRESSEMEDDELELSE_FIOMAfør
  Bygningerne på FIOMA-grunden før nedrivning
  PRESSEMEDDELELSE_FIOMA efter
  FIOMA-grunden efter nedrivning 
   
     Boligerne opføres som 2-3 værelseslejligheder med altan eller terrasse. Der opføres 9 bygninger i 2-6

  etager, hvor hver bygning får sig eget facadeudtryk. De nye bygninger opføres i samme stilart, som de

  gamle bygninger fra jernstøberi og maskinfabrikken.

     1e2c4f58b9ab4fbf81fd7a862333c12cHans Pedersen kaldet ”Røde Hans» 1960-1975 arbejdede på FIOMA

  Gammelt jernstøberi ’donerer’ mursten til genbrug

  I projektet har Søndergaard A/S haft stort fokus på direkte genbrug af de materialer, der kunne bruges i sin oprindelige form i nye konstellationer. 

  Søndergaard har kørt 630 ton mursten til Gamle Mursten, der renser mursten og videresælger dem til nyt byggeri.

   

  • Søndergaard har kørt ”cirkulært økonomisk” tømmer til RGS, der renser og gensælger træet.
  • Lokale entreprenører (3BYG) har fået byggematerialer til at opføre skure med.
  • Møbler og andre dele er blevet videregivet via auktioner på Klarvik
  • Resten af materialerne er genanvendt på traditionel vis, hvilket vil sige, at de er omdannet til nye produkter, der kan indgå i nyt byggeri.  Mursten genbruges direkte i nyt håndværkerkollegie

  Bygningerne lever fysisk videre i de donerede materialer. Søndergaard har kørt 630 ton mursten til Gamle Mursten, der renser murstenene, så de kan anvendes i nyt byggeri.

   

  - Mursten fra FIOMA-grunden er særligt egnet til genbrug. Da bygningerne er opført før 1960, er de bygget i en tid, hvor man primært anvendte kalkmørtel til byggeri, og dette er meget lettere at rense af. Siden 1960 har man primært brugt cementmørtel, og denne type mørtel er desværre så stærk, at det er umuligt at afrense murstenene, uden at de går i stykker, fortæller Claus fra Gamle Mursten.


  234289dd2fcf45dd89c9119df3084dd0Luftfoto 1949
  426413c4782e46799814b7a25bf6d087Hans Peter Larsen med sine 3 sønner: foran Larsens sønner Vilhelm Larsen, Karl Larsen og Lars P. Larsen (den senere Direktør for Arbejdsgiverforeningen
   
   


  Hos Gamle Mursten anvender de en speciel afrensningsmetode, som er baseret på en patenteret vibrationsteknologi. Set med Søndergaards briller er det vigtigste i genbrugen af materialer, at ressourcerne videregives, så de kan bruges igen og igen. Danmark (og jordkloden) har ikke ubegrænsede naturlige ressourcer, og vi må derfor spare på dem. Mursten, der genbruges, sparer på udvinding af ny ler.

   

  Det grønne aftryk kan også beregnes i tilnærmelsesvise CO2-tal. At genbruge mursten skaber en besparelse på ca. 0,5 kg. CO2 pr. mursten ift. at producere nye mursten. Det er abstrakt – men det betyder, at de 630 ton mursten har sparet omkring 154 ton CO2. Det svarer til et passagerfly fragtes tur / retur fra København til New York 55 gange.

   

  Murstenene fra FIOMA-grunden anvendes til den igangværende opførsel af et nyt håndværkerkollegie i Horsens. Kollegiet skal huse 84 håndværkslærlinge og vil byde på helt særlige værkstedsfaciliteter og fællesarealer. Det er BRFfonden, Fonden for Håndværkskollegier, der er bygherre på projektet. Opførelsen af byggeriet i Horsens begyndte i august 2021 og forventes afsluttet i 2023.

   

  Selvom det altid er nostalgisk at sige farvel til historiske bygninger, er Søndergaard A/S stolte af projektet og håndteringen af materialer, og glæder sig over, at bygningerne på FIOMA-grunden i Frederikssund har kunnet ”donere” så mange materialer videre. De ser frem til – på tæt hold – at følge det nye byggeri på FIOMA-grunden, der opføres i samme stilart som de gamle støberi- og fabriksbygninger.


   

  Anbefalede artikler