<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
5k0a3234_34102908462_1920
Annonce

Nedbrydning er ikke nemt

 • Byggeriets udvikling
 • Anlæg
 • Byggepladsen
 • Nedrivning
 • Den effektive byggeproces
 • Renovering
 • 2023-06-27
 • Når nedrivervirksomheden Lægdsgaard får en sag ind om nedrivning, yder de den service at stå for anmeldelsen til kommunen om byggeaffaldet. For der opstår hurtigt tvivl om kortlægning og screening af affaldet.

  IMG_0026_600


  Nedriverbranchen har ikke altid haft det bedste ry. Men i dag er der helt andre boller på suppen. Når Lægdsgaard får en sag ind om nedrivning af en ejendom, så spørger man altid bygherren, om der er lavet en miljøscreening eller en miljørapport. For i dag skal man kortlægge eller screene al nedrivning eller ombygning for miljøfarlige stoffer. Ud fra disse rapporter ved nedrivningsvirksomheden helt nøjagtig, hvad man har med at gøre. Selvfølgelig kan der komme ”overraskelser”, men det løser Lægdsgaard.

  Anmeldelsespligt gælder for alle

  I nedrivningsprojekter yder Lægdsgaard som service at stå for anmeldelsen til kommunen vedr. byggeaffaldet. Det er bygherres affald, men nedriverne står for anmeldelse og deklarationer til de forskellige modtagerstationer. Dokumentationen får bygherren, når sagen er afsluttet. Bygherre skal dog selv indhente en nedrivningstilladelse, inden Lægdsgaard påbegynder arbejdet.

  Grunden til, at man hos Lægdsgaard yder den service er, at flere kommuner ikke bruger samme platform til anmeldelse af byggeaffald og tolker affaldsbekendtgørelsen forskelligt. Det kan derfor hurtig virke uoverskueligt for personer, som ikke har kendskab til nedbrydning og kildesortering. Der opstår hurtigt mange spørgsmål:

  Hvordan læses og forstås rapporterne? Hvor mange kilo eller ton vejer de forskellige fraktioner? Er det brændbart, farligt eller skal det til deponi?  Kan fraktioner nedklassificeres eller kan de ikke? Fortynder man fraktionen ved nedklassificeringen, eller gør man ikke? Er de ansatte ved kommunerne nok inde i de forskellige fraktioner? Vil bygherre komme til at stå som ”Moses ved det røde hav” og ikke vide, hvor de skal starte eller slutte. Selvom Lægdsgaard har arbejdet med det i flere år, kan der stadig opstå tvivlsspørgsmål. Derfor yder man denne service overfor bygherre, så processen glider så smertefrit som muligt.

   

  5k0a3251_34102909072_1600


  Hvilke aftryk sætter vi?

  Det ville være rigtig lækkert at kunne sige, at man genanvender, nyttiggør eller genbruger så mange fraktioner som muligt. Men sådan er den virkelige verden ikke endnu. Lægdsgaard er en lille virksomhed, som ikke har plads til at opbevare genbrugsmaterialer, og har virksomheden nogle gode samarbejdspartnere, som man stoler 100 % på kan håndtere fraktionerne korrekt.

  Lavere omkostninger

  Som privat bygherre, kan det være svært at forstå, at det kan være dyrt at få brækket sit hus ned. Men det koster at komme af med affaldet. Især hvis der er miljøfarlige stoffer i fraktionerne. Lægdsgaard bruger maskiner til at hjælpe med at kildesortere affaldet, så det forurenede eller farlige affald ikke bliver blandet sammen med det rene affald. Derved holder man omkostningerne nede.

  Drømmescenariet for fremtiden

  I dag er nedrivningsbranchen kommet dertil, hvor alt skal dokumenteres, klassificeres og kildesorteres. Der er dog stadigvæk nogle ting, man hos Lægdsgaard håber bliver bedre i fremtiden. Der er ikke ressourcer til at føre nok tilsyn af pladser eller til opfølgning af sager fra kommunernes side. Det håber man bliver prioriteret mere.

  Lægdsgaard drømmer om, at der i fremtiden kommer en platform hos kommunerne, som er ens for alle og er nem at betjene og lettilgængelig. Så selv hr. og fru Danmark kan benytte den uden videre kendskab til fraktionerne. Man håber også på, at der kommer en form for certificering af nedrivervirksomhederne.

  Anbefalede artikler