<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
CB Launch

Hvordan accelererer vi genbrug af byggematerialer?

 • Målbar bæredygtighed
 • 2021-10-26
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Vores råstoffer er begrænsede og vi skal nedsætte CO2-udledningen fra byggeriet. Løsningen ligger lige for, vi skal genbruge flere byggematerialer – men hvorfor gør vi så ikke bare det? Katrine Hauge Smith fra Teknologisk Institut fremhæver projektet Circle Bank, hvor et af målene at accelerere brugen af genbrugsmaterialer ved at udvikle et beslutningsstøtteværktøj til bygherren, der ønsker at bruge genbrugsmaterialer

  Genbrug af byggematerialer, altså der, hvor du tager materialet ud af byggeriet og bruger det igen, er en oplagt mulighed for at spare på både de råstoffer og den CO2 udledning, der ellers ville være blevet brugt på at producere et nyt materiale.

  Så hvorfor sker det ikke i højere omfang end det gør i dag? Det spørgsmål arbejder Katrine Hauge Smith med og fra sit daglige arbejde med cirkulær økonomi, kender hun kun alt for godt de barrierer, som står i vejen for genbrug.

  Katrine Hauge Smith Katrine Hauge Smith


  - En af de store udfordringer er, at det er særdeles svært at gennemskue krav til genbrugsmaterialerne. Genbrugsmaterialer kan anvendes i nyt byggeri så længe de opfylder kravene i bygningsreglementet og byggevareforordningen. Samtidig gælder det, at hvis genbrugsmaterialer skal klargøres, f.eks. ved reparation, så er de omfattet af affaldsreglerne. Regelsættet er komplekst, og giver anledning til en række spørgsmål, når talen falder på genbrugs-byggevarer, forklarer Katrine Hauge Smith.


  Støtteværktøj til bygherrer

  Samme udfordring arbejder et partnerskab på i projektet Circle Bank, som er ledet af Teknologisk Institut. I Circle Bank er et af målene at accelerere brugen af genbrugsmaterialer ved at udvikle et beslutningsstøtteværktøj til bygherren, der ønsker at bruge genbrugsmaterialer.

  - Målet er at gøre det valg langt nemmere end det er i dag ved at lave et digitalt værktøj, der inkluderer hele værdikæden – fra kortlægning af materialerne i bygningerne før de bliver revet ned til anvendelse af materialerne igen i nye byggerier. Samtidig skal der også være mulighed for at udveksle og skalere genbrugsmaterialer, forklarer Katrine Hauge Smith, som er en af de faglige ressourcepersoner i Circle Bank.


  Opskalering med kvalitetssikring

  Circle Bank samarbejder blandt andet med et upcycling center, der skal udgøre et bindeled mellem udbud og efterspørgsel af genbrugsmaterialer.

  - På et sådan center vil der være mange forskellige genbrugsmaterialer af forskellig art og forskellig materialesammensætning: Køkkener, døre, bjælker, tagsten, mursten, facadeelementer, vinduer, lofter, gulvbrædder, sanitet og mange flere. Kendetegnet ved materialesammensætning af genbrugsmaterialer er deres forskellighed. F.eks. vil genbrugsmaterialer fra 2 forskellige nedrivninger sjældent være ens. I Circle Bank er der mulighed for at samle disse materialer fra forskellige upcycle centers og opskalere. Vi skal derfor tænke i et system til at klassificere genbrugsmaterialer – som samtidig sikrer kvaliteten af materialerne både i forhold til den miljømæssige og tekniske kvalitet, siger Katrine Hauge Smith, som godt ved, at det er lettere sagt end gjort.


  - Vi kommer f.eks. hurtigt ind i en diskussion om, hvorvidt et genbrugsmateriale er affald eller en byggevare. For det er svært for en inhomogen masse af genbrugsmaterialer på et upcycle center at passe ind i det nuværende system for dokumentation af byggevarer, som bygger på, at der er en ensartet produktion af en byggevare. Samtidig gælder affaldsreglerne, hvis der på upcycle centeret foretages reparationer af materialerne inden de genbruges, forklarer Katrine Hauge Smith.

  For at løse udfordringerne, henter partnerskabet i Circle Bank inspiration fra forskellige steder, bl.a. fra affaldslovgivningen for end-of-waste kriterier. Her arbejdes der eksempelvis med kriterier med krav til kvalitet og kvalitetsstyringssystemer, som man kan lade sig inspirere af. I Norge har Direktoratet for Byggkvalitet lavet en vejledning til dokumentationskrav for genbrugs-byggevarer, og her er dokumentation af væsentlige egenskaber for genbrugsmaterialerne en central problemstilling. Der er således allerede mange initiativer, der kan fungere som brikker i det puslespil, der skal lægges, før genbrugsmaterialer for alvor kan få en rolle i den grønne omstilling.

   

  IMG_6884_red

   

  Nødvendigt med ny tilgang

  For Katrine Hauge Smith er der dog ingen tvivl om, at hvis vi skal lykkes med at genbruge mere og bedre, så skal vi have en helt ny tilgang til materialerne.

  - Det gælder først og fremmest om at sikre, at genbrugsmaterialer er egnet til den anvendelse, de er tiltænkt så vi ikke går på kompromis med kvaliteten i byggeriet. Men det er bestemt relevant at diskutere, om det ikke kræver en ny tilgang til disse materialer, hvis vi gerne vil bruge dem igen i byggeriet. Jeg tror, at vi er nødt til både at se på affaldslovgivningen og byggelovgivningen med nye øjne, hvis vi skal nå i mål med at genbruge byggematerialer, slutter Katrine Hauge Smith.

  Anbefalede artikler